Akademik Personel | 27 Haziran 2021, Pazar

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

9 Mayıs 2016
Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1- İlanda yeralan Yardımcı Doçent kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.

2- Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlar ile kadro derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak zorundadır.

3- Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

4- İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

5- İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına UAKBİS sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır.

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları

(Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://personel.uludag.edu.tr adresinde yayınlanmıştır)

BİRİM ANABİLİM DALI KADRO

ÜNV.

K.D. AD. AÇIKLAMA
İNEGÖL İŞLETME FAK. Ticaret Hukuku A.D. YARDIMCI

DOÇENT

1 1
İNEGÖL İŞLETME FAK. Bilişim Sistemleri A.D. YARDIMCI

DOÇENT

1 1
İNEGÖL İŞLETME FAK. Uluslararası Ticaret A.D. YARDIMCI

DOÇENT

1 1
TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Mikrobiyoloji A.D. YARDIMCI

DOÇENT

1 1 Tıp Fakültesi Tıbbi Viroloji Uzmanı olmak
TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi A.D. YARDIMCI

DOÇENT

3 1
       

Kolay Hobiler