Akademik Personel | 27 Eylül 2020, Pazar

Uludağ Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

26 Kasım 2017
Uludağ Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1 – İlanda yer alan Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.

2 – Profesör ve Doçentler 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin (a) bendinin 1. fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.

3 – Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlar ile kadro derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak zorundadır.

4 – Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5 – İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

6 – İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına UAKBİS sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır.

(Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://personel.uludag.edu.tr adresinde yayınlanmıştır)

 

BİRİM ANABİLİM DALI KADRO

ÜNV.

K.D. AD. AÇIKLAMA
EĞİTİM FAKÜLTESİ Bilgisayar ve Öğrt. Tek. Eğt. AD. YARDIMCI

DOÇENT

1 1 Çevrimiçi ve sınıf ortamlarında yürütülen grup

çalışmalarının karşılaştırılması üzerine doktora ve

çalışmalar yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ Resim İş Eğitimi A.D. YARDIMCI

DOÇENT

3 1 Sanat eğitimi alanında doktorasını tamamlamış,

sanatın çağdaş eğitim ve öğretim yaklaşımları

konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ Sınıf Eğitimi A.D. YARDIMCI

DOÇENT

1 1 ARCS Motivasyon Modeline Göre Tasarlanan

yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin

motivasyonlarına başarısı konusunda doktora

yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Eğitimi A.D. PROFESÖR 1 1 Türk dili ve Edebiyatı Eğitimi alanında doktora

yapmış olmak ve dil bilimi alanında doçent olmuş olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Eğitimi A.D. DOÇENT 1 1 Türkçe eğitimi ve Türkçe ders programları üzerine

uzman olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Eğitimi A.D. YARDIMCI

DOÇENT

1 1 Türk edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.

Filoloji Temel Alanı: Türk Dili alanında

Yardımcı Doçent olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Klasik Arkeoloji A.D. YARDIMCI

DOÇENT

3 1 Klasik Arkeoloji Seramik Alanında Uzmanlaşmış olmak
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Nükleer Fizik A.D. YARDIMCI

DOÇENT

3 1 Gamma ışınlarının çoklu saçılmalarının incelenmesi

üzerine çalışma ve yayınları olmak

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Organik Kimya A.D. PROFESÖR 1 1 Mikolik asit türevlerinin sentezi üzerine çalışmalar

yapmış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ Anayasa Hukuku A.D. PROFESÖR 1 1
HUKUK FAKÜLTESİ Anayasa Hukuku A.D. YARDIMCI

DOÇENT

3 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku

alanında doktora yapmak. Doktora tezinin Anayasa

hukuku alanında olması

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. Siyasi Tarih A.D. YARDIMCI

DOÇENT

3 1 Balkanlar alanında çalışma yapmış olmak
İLAHİYAT FAKÜLTESİ Tefsir A.D. YARDIMCI

DOÇENT

1 1 Kur’an ritüelleri alanında doktora yapmış olmak.
MİMARLIK FAKÜLTESİ Yapı Bilgisi A.D. YARDIMCI

DOÇENT

1 1 Doktorasını Mimarlık Yapı bilgisi alanında tutkallı

ahşap taşıyıcı malzemeleri konusunda tamamlamış

olmak sürdürülebilir yapı malzemeleri konularında

araştırma ve yayınları olmak ve en az 15 yıl süreyle

bir üniversitede akademik deneyimi olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği A.D. YARDIMCI

DOÇENT

1 1 Bilgisayar mühendisliği, biyometrik sistemler, bağlılık

ayrıştırma, şartlı rastgele alanlar ve doğal dil işleme

konularında çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Elektronik A.D. YARDIMCI

DOÇENT

5 1 Yarıiletken tek kristallerin ve aygıtların üretimi,

Au/PVA: Zn/n-Si (MPS) yapıların temel elektriksel

özelliklerinin ışık altında incelenmesi alanlarında

çalışma ve projeler yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Taşıt Dinamiği ve Kontrol A.D. YARDIMCI

DOÇENT

1 1 Lisans ve lisansüstü derecelerini makine

mühendisliğinden almış ve taşıtlarda kullanılan

sürekli değişken güç aktarma sistemlerinin dinamiği

ve kontrolü alanlarında çalışmaları olmak.

Aynı alanlarda yurtdışı kurumlarda çalışmalar

yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Taşıt Transport Sist. A.D. DOÇENT 1 1 Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Makine

Mühendisliği alanında yapmış olmak. Katı cisimler

mekaniği, deneysel mekanik, sıcak şekillendirme,

sürtünme ve spot kaynağı konularında

çalışmaları olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Beslenme ve Diyetetik A.D. YARDIMCI

DOÇENT

1 1 Gıda Teknolojileri alanında doktora yapmış olmak.

Alanında yurtdışı deneyimi olmak. Üniversitede

beslenme ve fonksiyonel gıdalar konusunda ders

vermiş olmak

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Antrenörlük Eğitimi Böl. DOÇENT 1 1 Stadyum pazarlaması, stres, iş doyumu ve eleştirel

düşünme ile ilgili konularda çalışmalar yapmak,

hentbol branşında antrenörlük belgesine sahip olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Beden Eğitimi ve Spor A.D. DOÇENT 1 1 Güreş sporunun sosyal değişme ve küreselleşme

süreçleri ile ilgili çalışmalar yapmak. Spor yöneticileri

ve eğitmenleri ile ilgili örgütsel davranış konuları ve

Olimpiyat oyunları hakkında çalışmalar yapmak.

Spor yönetiminde ve Uluslararası spor

organizasyonlarında idari görevlerde bulunmuş olmak

TIP FAKÜLTESİ Biyoistatistik A.D. DOÇENT 1 1 İstatiksel şekil analizi konusunda çalışmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.D. YARDIMCI

DOÇENT

3 1 Ergenlerde algılanan duygu dışa vurumu ile ilgili

çalışmalarda bulunmak, Çocuk ve ergenlerde bilişsel

davranışçı terapi eğitimini ve süper vizyonunu

tamamlamış olmak, Çocuk psikiyatri alanında

yataklı servis eğitimi olması

TIP FAKÜLTESİ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mik. A.D. DOÇENT 1 1 Bruselloz ve immünolojisi konusunda çalışmalarının

bulunması

TIP FAKÜLTESİ Göz Hastalıkları A.D. DOÇENT 1 1 Oküler yüzey konusunda deneyimli
TIP FAKÜLTESİ Göz Hastalıkları A.D. YARDIMCI

DOÇENT

1 1 Oküler travma ve enfeksiyonlar konusunda deneyimli

ve oftalmoloji alanında biyofilm oluşumu

konusunda çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ Radyoloji A.D. YARDIMCI

DOÇENT

1 1 Vasküler ve Non-vasküler Girişimsel Radyolojik

İşlemleri ve akut inmede endovascular tedavi

yapabilmek. Vertebroplasti Vertebral Radyofrekans

Ablasyon konusunda çalışmaları ve yayınları

olmak. Bu alanlarda belge sahibi olmak.

TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Mikrobiyoloji A.D. YARDIMCI

DOÇENT

1 1 Candida albicansta proteinaz enzim aktivitesi araştırılması ve bu enzime karşı hasta serumunda antikor aranması ile araştırma yapmış olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ Dölerme ve Suni Tohumlama A.D. YARDIMCI

DOÇENT

1 1 Küçük ruminantlarda spermanin doldurulması ve in vitro fertilizasyon konusunda doktora çalışması ve çalışmalar yapmış olmak
VETERİNER FAKÜLTESİ Vet. Besin Hij. ve Tek. A.D. DOÇENT 1 1 Doçentliğini veteriner gıda hijyeni ve teknolojisi bilim alanında almış olmak. Elısa ve lc-ms-ms tekniklerini kullanarak tavuk eti ve karaciğerinde antibiyotik kalıntılarının araştırılması konusunda çalışma ve lc-ms-mstekniği konusunda çalışmalar yapmış olmak
VETERİNER FAKÜLTESİ Vet. Embriyoloji ve Histolojisi A.D. DOÇENT 1 1 Deney hayvanlarında Capsaicin’in genital organlar üzerindeki etkileri ve TGF-Beta’ların ekspresyonları konusunda çalışması ve yağ asiti elongazlarının obezite-insülin direnci üzerindeki etkileri alanında araştırmalar yapmış olmak
VETERİNER FAKÜLTESİ Veterinerlik Zootekni A.D. DOÇENT 1 1 İvesi koyun ırkının Orta Anadolu bölgesinde başlıca verim özellikleri ve adaptasyon kabiliyeti üzerine çalışma yapmış olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ Arazi ve Su Kaynakları A.D. DOÇENT 1 1 Biyosistem Mühendisliği alanında Doçent unvanını almış olmak sulama zamanının planlaması ve su verim ilişkileri ve sulama sistemlerinin tasarımı konularında çalışmalar yapmış olmak
ZİRAAT FAKÜLTESİ Bahçe Bitkileri A.D. YARDIMCI

DOÇENT

1 1 Doktorasını sebze yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda tamamlamış olmak. Doku kültürü ve organik tarım konularında deneyim sahibi olmak
ZİRAAT FAKÜLTESİ Hayvan Yetiştirme A.D. DOÇENT 1 1 Zootekni Bölümü mezunu olup, Kümes Hayvanları alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarımsal Enerji Sistemleri A.D. YARDIMCI

DOÇENT

1 1 Tarım Makinaları alanında doktora derecesi almış olmak. Tarımda Enerji kullanımı kurutma ve soğutma alanında çalışmalar yapmış olmak

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.