Akademik İlanlarAkan HaberGündem

Uludağ Üniversitesi 70 Öğretim Üyesi Alıyor

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

 

1 – İlanda yeralan Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden (31.05.2014) itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.

2 – Profesör ve Doçentler 2547 Sayılı Kanunun 36. maddesinin (a) bendinin 1.fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.

3 – Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlar ile kadro derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak zorundadır.

4 – Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5 – İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

6 – İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına UAKBİS sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır.

(Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://personel.uludag.edu.tr adresinde yayınlanmıştır)

 

Birim Anabilim Dalı KadroÜnv. K.D. Açıklama
TIP FAKÜLTESİ Aile Hekimliği A.D. Profesör 1 1
TIP FAKÜLTESİ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Profesör 1 1
TIP FAKÜLTESİ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Doçent 1 1
TIP FAKÜLTESİ Göğüs Cerrahisi A.D. Profesör 1 1
TIP FAKÜLTESİ Göğüs Cerrahisi A.D. Doçent 1 1
TIP FAKÜLTESİ Göğüs Hastalıkları A.D. Profesör 1 1
TIP FAKÜLTESİ Halk Sağlığı A.D. Doçent 1 1
TIP FAKÜLTESİ Halk Sağlığı A.D. Doçent 1 1
TIP FAKÜLTESİ Histoloji ve Embriyoloji A.D. Doçent 1 1
TIP FAKÜLTESİ İç Hastalıkları A.D. Yardımcı Doçent 1 1 Nefroloji Alanında Yandal Yapmış Olmak
TIP FAKÜLTESİ İç Hastalıkları A.D. Yardımcı Doçent 1 1 Endokrinoloji Alanında Yandal Yapmış Olmak
TIP FAKÜLTESİ Ortopedi ve Travmatoloji A.D. Doçent 1 1
TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Farmakoloji A.D. Profesör 1 1
TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Patoloji A.D. Doçent 1 1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. Bütçe ve Mali Planlama A.D. Profesör 1 1 Bütçe ve Mali Planlama Alanında ve Kamu İhale Mevzuatı ile İlgili Çalışmalara Sahip Olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. Ekonometri A.D. Doçent 1 1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. Uluslararası İlişkiler A.D. Doçent 1 1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. Üretim Yönetimi ve Pazar.A.D. Profesör 1 1 Pazarlama Bilim Dalında Ulusal ve Uluslar arasıAkademik Çalışmalar Yapmış Olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. Yönetim Bilimleri A.D. Doçent 1 1 İdari Reform ve Politika Transferi Alanında Çalışmalara Sahip Olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. Yönetim ve Çalışma Psiko. A.D. Profesör 1 1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. Yönetim ve Organizasyon A.D. Doçent 1 1 Yönetim ve Organizasyon AD.da Ulusal ve Uluslar arası Çalışmalar Yapmış Olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Çevre Bilimleri A.D. Yardımcı Doçent 1 1 Katı Atıklar Alanında Çalışıyor Olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Çevre Bilimleri A.D. Yardımcı Doçent 1 1 Çevre Mikrobiyolojisi Alanında Çalışıyor Olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Çevre Bilimleri A.D. Yardımcı Doçent 1 1 Su Kirliliği Kontrolü Alanında Çalışıyor Olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Çevre Teknolojisi A.D. Doçent 1 1 Hava Kirliliği ve Kontrolü Alanında Çalışıyor Olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği A.D. Doçent 1 1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Hidrolik A.D. (İnşaatMüh.Böl.) Doçent 1 1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Hidrolik A.D. (İnşaatMüh.Böl.) Doçent 1 1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Tekstil Teknolojisi A.D. Doçent 1 1 İplik Teknolojisi ve Makineleri Alanında Uzmanlığa Ship Olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Tekstil Teknolojisi A.D. Doçent 1 1 Dokuma Teknolojisi Alanında Çalışmış Olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Tekstil Teknolojisi A.D. Yardımcı Doçent 1 1 Dokuma Teknolojisi Alanında Çalışmış Olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Termodinamik A.D. Profesör 1 1 Soğutma Sistemleri Konusunda Çalışmalarının Olması.
MİMARLIK FAKÜLTESİ Bina Bilgisi A.D. Yardımcı Doçent 1 1 Çevre-Davranış ve Sosyal Ağlar Üzerine Doktoralı, Tasarım Eğitim Konusunda Uzmanlaşmış.
VETERİNER FAKÜLTESİ Besin Hij.ve Tekno. A.D. Profesör 1 1
VETERİNER FAKÜLTESİ Doğum ve Jinekoloji AD. Doçent 1 1
VETERİNER FAKÜLTESİ Genetik A.D. Profesör 1 1
VETERİNER FAKÜLTESİ Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları A.D. Doçent 1 1
VETERİNER FAKÜLTESİ Patoloji A.D. Doçent 1 1
ZİRAAT FAKÜLTESİ Bahçe Bitkileri A.D. Doçent 1 1 Sebze Yetiştirme ve Islahı Alanında Çalışmaları Olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ Hayvan Yetiştirme A.D. Yardımcı Doçent 1 1 Doktorasını Sığır Yetiştiriciliği Alanında Yapmış Olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarımsal Enerji Sistemleri A.D. Profesör 1 1 Tarımsal Enerji Sistemleri Alanında Çalışmaları Bulunmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarımsal Makine Sistemleri A:D. Doçent 1 1 Tarımsal Makine Sistemleri Alanında Çalışmaları Bulunmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarla Bitkileri A.D. Profesör 1 1
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarla Bitkileri A.D. Doçent 1 1 Çayır Mera ve Yem Bitkileri ile Ürün Fizyolojisi Konusunda Çalışmaları Olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Analiz ve Fonk. Teorisi A.D. Profesör 1 1
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Geometri Anabilim Dalı Profesör 1 1
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Geometri Anabilim Dalı Doçent 1 1
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Klasik Arkeoloji A.D. Doçent 1 1
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türkiye Cumhuriyeti Tarihi A.D. Profesör 1 1
EĞİTİM FAKÜLTESİ Eğitim Prog.ve Öğretim A.D. Profesör 1 1
EĞİTİM FAKÜLTESİ Eğitim Prog.ve Öğretim A.D. Doçent 1 1
EĞİTİM FAKÜLTESİ İngiliz Dili Eğitimi A.D. Doçent 1 1
EĞİTİM FAKÜLTESİ İngiliz Dili Eğitimi A.D. Yardımcı Doçent 1 1
EĞİTİM FAKÜLTESİ Müzik Eğitimi A.D. Doçent 1 1 Piyano Eğitimi Alanında.
EĞİTİM FAKÜLTESİ Sınıf Öğretmenliği A.D. Yardımcı Doçent 3 1
İLAHİYAT FAKÜLTESİ İslam Felsefesi A.D. Yardımcı Doçent 1 1
İLAHİYAT FAKÜLTESİ Tasavvuf A.D. Profesör 1 1
İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türk İslam Edebiyatı A.D. Yardımcı Doçent 1 1
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Oyunculuk Ana Sanat Dalı Doçent 1 1
HUKUK FAKÜLTESİ Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku A.D. Yardımcı Doçent 3 1 Lisans-Hukuk, Y.Lisans-Özel Hukuk, Doktora-Özel Hukuk, Medeni Usul Hukuku veya İcra İflas Hukuku Alanında Doktora Yapmış Olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ Ticaret Hukuku A.D. Yardımcı Doçent 3 1 Lisans-Hukuk, Y.Lisans-Özel Hukuk, Doktora-Özel Hukuk, Ticaret Hukuku Alanında Doktora Yapmış Olmak.
DEVLET KONSERVATUVARI Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Doçent 1 1 Doktorasını Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Dalında yapmış.
DEVLET KONSERVATUVARI Türk Müziği A.D. Doçent 1 1 Doktorasını Türk Müziği Devlet Konservatuvarında Yapmış Olmak.
SAĞLIK YÜKSEKOKULU Hemşirelik Programı Doçent 1 1 İç Hastalıkları Hemşireliği Alanında DoçentlikÜnvanı Almış Olmak, Diyabetik Hastalıklar Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ MYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Doçent 1 1 Doktorasını Sağlık Kurumları Yönetimi Alanında Yapmış Olmak, Üniversite Doçenti Ünvanını ve Yetkisini Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanının Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Alanında Almış Olmak.
TEKNİK BİLİMLERMES.Y.O. Tekstil Teknolojisi Programı Profesör 1 1 Tekstil Kompozit Malzemeleri Konusunda Çalışıyor Olmak.
TEKNİK BİLİMLERMES.Y.O. Et Ürünleri Teknolojisi Programı Doçent 1 1 Et Bilimi, Et Teknolojisi, Morfoloji Derslerini Vermiş Olmak.
TEKNİK BİLİMLERMES.Y.O. İklimlendirme ve Soğutma Programı Doçent 1 1 İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak.
SOSYAL BİLİMLER MYO Özel Güvenlik Programı Doçent 1 1 Sosyoloji Alanında Çalışmaları Olmak.
MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEK Y.O. Bitkisel ve Hayvansal Üretim Prog. Doçent 1 1 Endüstri Bitkileri Tohumculuğu Alanında Çalışmaları Olmak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu