Akademik Personel | 18 Haziran 2018, Pazartesi

ULAKBİM Türkiye Akademik Arşivi Kullanıma Açıldı

ULAKBİM Türkiye Akademik Arşivi Kullanıma Açıldı
       

ULAKBİM tarafından geliştirilen “Türkiye Akademik Arşiv” sitesi http://arsiv.ulakbim.gov.tr/ adresinde kullanıma açıldı.

Arşivler

Ülkemizden 200’e yakın üniversite ve araştırma kurumu bulunmaktadır.

Amacımız Nedir?

Türkiye’de parçalı durumda bulunan ve açık erişime uygun bilimsel akademik içeriklerin, tek merkezden ve yaygın olarak ulaşılabilmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Bu, içeriklere hem ülke içinden hem de uluslararası alanlardan daha kolay ve güvenilir olarak ulaşılabilmesini sağlayacaktır.
Türkiye’de çalışan akademisyen ve araştırmacıların, ayrı ayrı kurumların arşivlerine ulaşmaları hem her zaman mümkün değil hem de külfetli bir iştir. Bilgiye daha kolay ve istikrarlı ulaşılabilmesini temin amacıyla bu uygulamayı geliştirmeye karar verdik.

Açık Erişim Nedir?

Açık erişim, araştırma çıktılarının, yayıncı telif hakkı anlaşmaları tarafından dayatılan kısıtlamalar olmadan, yaygın, online ve ücretsiz olarak hemen kullanıma sunulabilmesidir. Açık erişim, akademisyenler tarafından üretilen ve ücretsiz yayın için verdiği çıktıları, ayrıca hakemli dergi makaleleri, bildiriler ve diğer yayınları içerir.

Neden Açık Erişim?

Açık erişim avantajlarından bazıları şunlardır:

Erişimin büyük oranda gelişimi

Bilgiye erişim, yüksek öğrenim ve araştırma için hatta daha genel olarak toplumun ve ülkenin sürekli ilerlemesi için esastır. Bilgiye ulaşımın gelişmesi, bilgi aktarımı (öğretim), bilgi üretimi (araştırma) ve bilgiyi değerlendirme (sivil toplum) işlerinin temelidir.

Görünürlüğün artması ve yüksek atıf oranları

Açık erişim makaleler, internette serbest olarak ulaşılamayan makalelere göre çok daha yaygın olarak okunabilmektedir. İnternet çapında erişilebilirlik kullanımı artırır, atıf oranlarını yükseltir ve deneysel çalışmaların önünü açar. Alana bağlı olarak, açık erişim materyalleri hem daha çabuk ulaşılabilir hem de üç kata kadar daha fazla alıntı yapılmasını sağlar.

Bilgiye serbest erişim

Açık erişim içeriği dünya çapında ulaşılabilr durumdadır. Böylece yoksul ülkelerde yaşayan insanlar, diğer yollarla erişemeyecekleri akademik ve bilimsel verilere rahatlıkla ulaşabilmektedirler.

Türkiye Akademik Arşivine Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

Ulakbim ve Açık Erişim

CABİM

Tüm dünyada hızla artan yayın sayısı ve abonelik bedellerine ödenen yüksek fiyatlar açık erişimi ve açık bilimi her geçen gün daha önemli hale getirmektedir. Başta Avrupa Birliği olmak üzere bir çok kurum ve kuruluş tarafından bu konuda yeni projeler başlatılmıştır.

Ülkemizde de her yıl yapılan Ulusal Açık Erişim çalıştaylarının yanı sıra Dünya’da yaşanan hızlı değişimi takip etmek ve bu konuda ulusal politikalar oluşturmak amacıyla TÜBİTAK ULAKBİM tarafından Açık Bilim Danışma Komitesi oluşturulmuştur. ANKOS Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Grubu Türkiye’de açık erişimi yaygınlaştırmak için pek çok çalışma yürütmektedir. Ayrıca YÖK, Yeşil Yol Açık Erişim politikası çerçevesinde Ulusal Akademik Arşiv Projesini başlatmıştır.

  • ULAKBİM Ulusal Açık Bilim Komitesi
  • ULAKBİM Açık Erişim Anket Raporu
  • Ulusal Açık Erişim Çalıştayları
  • SCOAP3
  • Sunumlar
       

BENZER HABERLER