Akademik Personel | 23 Ekim 2020, Cuma

Ufuk Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi ve Profesör Alımı Yapacak

19 Ağustos 2019
Ufuk Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi ve Profesör Alımı Yapacak
       

Ufuk Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi ve Profesör Alımı Yapacak

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

FAKÜLTEBÖLÜM/ANABİLİM
DALI/BİLİM DALI
KADRO
ÜNVANI
ADEDİAÇIKLAMA
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler BölümüProfesör1Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında ve özellikle küresel üretim ve küresel yönetim
alanında çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesiİç Hastalıkları Anabilim Dalı/Gastroenteroloji
Bilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi1ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreotografi) alanında
Hemşirelik YüksekokuluPsikiyatri HemşireliğiDr. Öğr. Üyesi1Doktorasını Psikiyatri Hemşireliği alanında yapmış olmak.

 

Ufuk Üniversitesi doktor öğretim üyesi ve profesör alımı ilanı ile ilgili detaylar şu şekilde;

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere) Profesör, Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi için 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

1- Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.
2- Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.