Akademik Personel | 21 Ekim 2019, Pazartesi

Ufuk Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

5 Aralık 2018
Ufuk Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Ufuk Üniversitesinden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim elemanı alınacaktır. (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere)

Öğretim Elemanı kadrosuna başvuracak adayların Fakülte/Bölüm belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet fotoğraf, özgeçmişleri, öğrenim belgeleri ve Lisans Not Ortalamasını gösterir belge, ALES ve Yabancı Dil Belgelerinin fotokopileri ile birlikte ilanın Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile Rektörlük Personel Müdürlüğüne (Ufuk Üniversitesi Personel Müdürlüğü İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No: 129 PK: 06836 Gölbaşı/ANKARA adresine) teslim edilecektir.

İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ Bölüm/ Anabilim Dalı Kadro

Unvanı

Adedi Açıklamaları
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü/Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Öğretim

Görevlisi

1 ALES’ten alanındaki puan türünden en az 70 puan, yabancı dil sınavından en az 80 puan almış olmak. Kamu Hukukunda Doktora yapıyor ve tez safhasında olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Araştırma

Görevlisi

1 ALES’ten alanındaki puan türünden en az 70 puan, yabancı dil sınavından en az 50 puan almış olmak.

Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri alanından Lisans mezunu olmak.

Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yazılım Mühendisliği, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında Tezli Yüksek Lisans ve Doktora eğitimine devam ediyor olmak.

Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Öğretim

Görevlisi

1 Kadın hastalıkları ve doğum alanında tıpta uzmanlık belgesine sahip olmak. ALES’ten alanındaki puan türünden en az 70 puan, yabancı dil sınavından en az 50 puan almış olmak.
Fen – Edebiyat Fakültesi Psikoloji Öğretim

Görevlisi

1 ALES’ten alanındaki puan türünden en az 70 puan, yabancı dil sınavından en az 80 puan almış olmak. Psikoloji alanında Lisans ve yüksek lisansını tamamlamış olmak. Lisansüstü eğitimi sonrasında Yükseköğretim Kuramlarında 3 yıl çalışmış olmak. Psikoloji alanında Doktora yeterliliğini tamamlamış olmak.

 

*ALES: Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim Kurumalarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES’ten muaf olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenler bu durumlarını dilekçe eki ile belgelendirmek kaydıyla.

**YABANCI DİL SINAV PUANI: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YÖKDİL-YDS-KPDS-ÜDS) veya ÖSYM’ce eşdeğerliliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavından (TOEFL-FCE-CPE-CAE) puan muadili bir puan almış olmak.

SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi Son Başvuru Tarihi Ön

Değerlendirme Sonuç Tarihi

Yazılı Sınav Giriş Tarihi Sınav Giriş Yeri/Saati Sonuç açıklama “Nihai

Değerlendirme”

tarihi

İlanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih İlanın Resmi Gazete’de yayım tarihi izleyen 15’inci gün mesai bitimi. 07.01.2019 14.01.2019 İlgili Fakülte Saat 10:00 28.01.2019

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız