Akademik Personel | 02 Şubat 2021, Salı

Ufuk Üniversitesi 6 Öğretim Görevlisi Alımı Başvuru Şartları Neler?

Ufuk Üniversitesi 6 Öğretim Görevlisi Alımı Başvuru Şartları Neler?
       

Ufuk Üniversitesi 6 Öğretim Görevlisi Alımı Başvuru Şartları Neler?

 

Ufuk Üniversitesi 6 öğretim görevlisi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİMİBölüm/Anabilim DalıKadro
Ünvanı
AdediAçıklamaları
Tıp FakültesiDeri ve Zührevi HastalıklarıÖğretim Görevlisi1ALES SAY alandan en az 70 puan, YDS en az 50 puan almış olmak.
Kozmetik uygulamalar hakkında kurs
görmüş olmak.
Tıp FakültesiDeri ve Zührevi HastalıklarıÖğretim Görevlisi1ALES SAY alandan en az 70 puan, YDS en az 50 puan almış olmak.
Vitiligo konusunda çalışma yapmış olmak.
Meslek YüksekokuluBilgisayar Teknolojileri Bölümü/Bilgisayar Programcılığı ProgramıÖğretim Görevlisi2ALES herhangi bir puan türünden en az 70 puan almış olmak. Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri programlarından mezun olmak. Bilgisayar alanında tezli yüksek lisans veya doktora
eğitimi yapmış olmak
Muhasebe ve Vergi Bölümü/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ProgramıÖğretim Görevlisi1ALES herhangi bir puan türünden en az en az 70 puan almış olmak. Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında ders vermiş
olmak.
Yönetim ve Organizasyon Bölümü/Sağlık Kurumları İşletmeciliği ProgramıÖğretim Görevlisi1ALES herhangi bir puan türünden en az 70 puan almış olmak. İşletme alanında tezli yüksek lisans eğitimi yapmış olmak. İşletme alanında doktora eğitimini yapmış veya yapıyor olmak. Belgelendirme koşulu ile Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP), Maliyet Kod Yapısı, muhasebe, Finans konularında en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak.(SGK’dan hizmet dökümü ve iş yerinden çalışma belgesi ile
belgelendirmek).

 

İlanın detayları şu şekilde;

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim elemanı alınacaktır. (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere) Öğretim Elemanı kadrosuna başvuracak adayların Birim/Bölüm belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet fotoğraf, özgeçmişleri, öğrenim belgeleri ve lisans not ortalamasını gösterir belge, ALES ve YDS belgelerinin fotokopileri ile birlikte ilanın Resmi
Gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile Rektörlük Personel Müdürlüğüne (Ufuk Üniversitesi Personel Müdürlüğü İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No:129 PK: 06836 Gölbaşı/ANKARA adresine) teslim edilecektir.

İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

*ALES: Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim Kurumalarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES’ten muaf olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenler bu durumlarını dilekçe eki ile belgelendirmesi gerekmektedir.

Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuranlarda ilan edilen bölüm/ program hangi alanda öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılabilecektir.

Öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünü ya da ilan edilen bölüm/program hangi alanda öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünü tercihine göre kullanabilecektir.

Özel yetenekle ve yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlardan mezun olanlar herhangi bir ALES puan türünü kullanabilecektir.

Alan türü değişen lisans programlarından mezun olanlar, lisans eğitimine başladıkları alandaki ALES puan türünü veya mezun oldukları programın ilan tarihindeki ALES puan türünü tercihine göre kullanabilecektir.

Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir ALES puan türünü kullanılabilecektir.

**YDS (YABANCI DİL SINAVI): Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YÖKDİL–YDS-KPDS-ÜDS) en az 50 puan veya ÖSYM “ösym.gov.tr” tarafından eşdeğerliliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavından (TOEFLIBT-FCE-CPE-CAE-PTE) bu puan muadili bir puan almış olmak.
Kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim yapılan programlar ile uluslararası ilişkiler öğretim görevlisi kadrosuna başvurularda yabancı dil sınavından en az 80 puan almış olmak.

Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı (Yabancı dille eğitim yapılan program öğretim görevlisi hariç.) YDS şartı aranmaz.

       

Kolay Hobiler