Akademik Personel | 20 Mayıs 2019, Pazartesi

ÜAK’ın YDS Hakkındaki Çarpıcı Raporu

11 Eylül 2014
ÜAK’ın YDS Hakkındaki Çarpıcı Raporu
       

YDS’nin amacı eleme sınavı değil seviye tespit sınavı olmalıdır, 3-5 Puana Takılıp Doktora İçin 55’i Doçentlik İçin 65’i Alamayanların Durumu Değerlendirilmelidir!

7 Nisan 2013 tarihinde ilk kez uygulanan Yabancı Dil Sınavının (YDS 2013- Bahar)  önceki yıllarda yapılan eşdeğer sınavların zorluk dereceleri ile karşılaştırılmasında, birçok üniversitede daha önce bu sınava girmiş adaylar 2013 YDS sınavını önceki yıllarda yapılan  sınavlara göre çok daha zor bulduklarını belirtmişlerdir. Bu sınava daha önce girmiş adayların
sınav istatistiklerinin karşılaştırılmasının daha net bir fikir vereceği düşünülmüştür.

Akademisyenlerler YDS Değil, Akademik Dil Sınavı İstiyor 

2013 YDS İlkbahar Dönemi Sınavında sorulan bazı soruların cevaplarının net  olmadığı ve yoruma açık olduğu şeklinde görüşler bulunmaktadır. Bazı sorularda noktalama işaretlerinin kaldırılmasının uygun olmadığı gibi eleştiriler olduğu anlaşılmıştır. Bu temel  görüşler doğrultusunda, üniversitelerimizden gelen raporlar irdelenmiş ve değerlendirme  sırasında bazı önemli hususlar özellikle dikkate alınmıştır.
Bu önemli hususlar sırasıyla şunlardır.
1. Sınavların soru sayısı ve süre açısından karşılaştırılması
2. Başarı oranlarının geçmiş dönemlere ait sınavlarla karşılaştırılması
3. Sınava katılan kitle ve değerlendirme yöntemi
4. Yılda yapılan sınav sayısı
5. Sınav sorularının çok uzun ve çeldiricilerin güçlü olması
6. Soruların konulara göre dağılımının ayrıntılı değerlendirilmesi
7. Sonuç
8. Çözüme Yönelik Öneriler
Ekran Resmi 2014-09-11 13.05.53
YORUM:
Öncelikle sınav süresi 180 dakikadan 150 dakikaya indirilmiştir. Soru sayısı da 100
sorudan (KPDS) 80 soruya (ÜDS) inmiştir. Hemen hemen üniversitelerden gelen bütün
görüşlerin ortak düşüncesi; sınav süresindeki bu değişikliğin başarıyı etkileyen en büyük
etken olduğunu ifade etmektedir.

Sınav Süresi ve Okunması Gereken Toplam Sözcük Adedine İlişkin Değerlendirme Bilindiği üzere son iki yıl içerisinde toplam soru adedinde %20 azalma olmuştur. ÜDS soru adedi 80 olarak kalmaya devam ederken, KPDS soruları 100’den 80’e
düşürülmüştür. Örneğin 100 sorunun sorulduğu 2008 İlkbahar KPDS sınavında toplam kelime adedi 10595 iken; 2010 İlkbahar sınavında bu sayı 11525’e yükselmiştir. 80 sorunun sorulduğu 2012 yılının ilkbahar KPDS testinde toplamda 8390 kelime kullanılmışken; 2012 Sonbahar KPDS testinde kullanılan kelime adedi 8222’dir. Yine 80 sorunun sorulduğu 2013
YDS testinde kullanılan kelime adedi 8325’tir. Aslında soru sayısı ve verilen sure ÜDS benzeri bir sınav yapılacağını öngörmektedir.
En basit bir yöntemle önceki yıllardaki ÜDS sınavlarının toplam kelime sayısı sayılarak (sınavın zor veya yorum içermesinden bağımsız olarak) adayların önceki yıllara göre muhatap oldukları toplam ‘text’in pozitif veya negatif yansıması bulunabilir. Burada açık bir biçimde adayın okuması gereken kelime sayısının fazlaca artmasına karşılık verilen sürenin azaldığı görülecektir. Ayrıca sorularda noktalama işaretleri kaldırılarak (dershanelerin bunlardan metot ürettikleri gerekçesiyle) soruların anlam bütünlüğü bozulmuştur.

Ekran Resmi 2014-09-11 13.08.13

 

II.
BAŞARI ORANLARININ GEÇMİŞ DÖNEMLERE AİT SINAVLARLA
KARŞILAŞTIRILMASI

Sınavın İngilizce bölümüne katılan aday sayısı yaklaşık 289000’ dir. Adayların puan ortalaması ise 30.461 puandır. Bu adayların 219000 i, 50 puanın altında not alarak başarısız olmuştur. Bu ise adayların % 75.6 sının başarısız olduğu anlamına gelmektedir.
Bu sonuç, hiçbir açıklamaya gerek bırakmadan, sınavın zorluk derecesini göstermektedir. 2012 Bahar KPDS’de başarılı aday yüzdesi 54.75, 2012 Sonbahar KPDS’de başarılı aday yüzdesi 40.41 olarak belirlenmiştir. YDS’deki başarılı aday yüzdesi ise 24.57’ye düşmüştür.

Son üç sınavda (2012 KPDS İlkbahar, 2012 KPDS Sonbahar ve 2013 YDS) adayların başarı istatistiklerine baktığımızda değerlendirmelerin başarılı kabul edilen adayların 50 ila 100 arası puan alanlar olarak sınıflandırıldıklarını görmekteyiz. 0-49 arası 2012 Mayıs İlkbahar sınavında %45.25 iken, 2012 Sonbaharda bu oran %59.59 a çıkarken son YDS’de %75.43’e
fırlamıştır. Her dört adaydan üçü (¾ ) başarısız olmuştur

(TABLO 3.) TABLO 3. ÜDS, KPDS ve YDS Sınavları Başarı Oranları

 

Ekran Resmi 2014-09-11 13.10.18

Raporun devamı, Sonucu ve Önerileri İçin TIKLAYINIZ

 

       

BENZER HABERLER