Akademik Personel | 15 Haziran 2021, Salı

Türkiye’nin En Başarılı ve Başarısız Devlet Üniversiteleri

1 Mayıs 2014
Türkiye’nin En Başarılı ve Başarısız Devlet Üniversiteleri
       

Devlet Üniversiteleri’nin Akademik Başarı Sıralaması, 2013 senesi için URAP (University Ranking by Academic Performance) tarafından belirlendi.

 

URAP Nedir?

URAP Araştırma Laboratuarı 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur. URAP’ın amacı yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metodlar geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktır. URAP’ ın hedefi, çalışmalar sonucunda elde edilen veriler ile üniversitelerin kendi akademik performanslarını diğer üniversitelerle karşılaştırabilmesine ve belirlenen kriterlere göre gelişmeye açık yanlarını farketmelerine yardımcı olmaktır.

Sıralama Nasıl Belirleniyor

Sıralamada, YÖK, ÖSYM, Web of Science gibi güvenilir kaynaklardan alınan ve yayın sayısı, kişi başına düşen yayın sayısı, atıf sayısı, kişi başına düşen atıf sayısı, toplam bilimsel döküman sayısı, kişi başına düşen toplam döküman sayısı, doktora öğrenci sayısı, doktora öğrenci oranı, kişi başına düşen öğrenci sayısı gibi bilimsel üretkenliğe dayanan veriler kullanılmaktadır.

 

 
URAP’a  Göre En Başarılı 15 Üniversite

En-İyi-Üniversiteler

URAP’a Göre Başarı Seviyesi En Düşük Olan 15 Üniversite 

En Kötü Üniversiteler

Değerlendirme

URAP sonuçlarında genel olarak yeni kurulan ve ülkenin doğusunda, kuzeyinde kalan üniversitelerin akademik açıdan yüksek bir performansa sahip olmadığı gözükmektedir. Bunun bir sonucu olarak, en iyi 15 listesinde, Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’ nden sadece Erzurum Atatürk Üniversitesi ile Gaziantep Üniversitesi; Akdeniz Bölgesi’nden ise Çukurova Üniversitesi bulunmaktadır. Karadeniz Bölgesi’nden hiç bir üniversite ise ilk 15’te kendisine yer bulamamıştır.

En zayıf performansa sahip 15 Üniversite listesine bakıldığında ise Mardin Artuklu Üniversitesi, en az akademik başarıya sahip üniversitedir. Ayrıca, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Kilis 7 Aralık ve benzeri diğer doğu ve güneydoğu üniversitelerimiz en zayıf akademik performansı gösteren üniversitelerde başı çekmektedirler.

Bu sonuç, nitelikli üniversite anlayışının Türkiye geneline homojen bir şekilde yayılmadığını, bölgeler arasında akademik performans açısından farklılıklar olduğunu göstermektedir. Bu durum, kamuoyunda karşılaştığımız “bu kadar çok üniversitenin açılmasının ne kadar mantıklı olduğu” sorusunu da akıllara haklı olarak bir kez daha getirmektedir. Özellikle yeni üniversitelerde kütüphane imkanlarının kısıtlı olması (hatta kütüphane binasının bile olmaması), online veritabanlarının yetersiz olması da bilinen bir gerçektir. Bu bakımdan, Türkiye’deki üniversitelere ve bilime bakış açısının önemli revizelere ihtiyacı olduğu düşünülmektedir.

Bunun yanı sıra, bazı üniversitelerin mevcut yapısı, öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimlerine de yeterince fayda sağlayamamaktadır. Yeterli yurtların, sosyal alanların, öğrenci kulüplerinin bulunmaması; akademisyenlerin sayısal anlamda yetersiz olması göze çarpan en temel problemlerdendir. Daha da önemlisi bazı yerleşkelerde kütüphanelerin, binaların atıl durumda olan bodrum katlarına sıkıştırılmış olması da oldukça düşündürücüdür. Üniversitelerimizin çoğunun merkezlerinde tam teşekküllü kantinlerin bulunduğu düşünüldüğünde, kütüphanelerin hak ettiği önemi görmemesi, üniversitelerimizin kurulma maksadından uzaklaştığını düşündürmektedir.

Bu arada kantinler hiç mi olmasın? Elbette kantinler de olmalı ama kütüphane binasının olmadığı bir üniversitede, yönetim kampüsün en iyi binalarını sosyal tesislere, özel işletmelere değil kütüphanelere ayırmalı. Çünkü, kütüphaneler modern toplumlarda sosyalleşerek öğrenmenin sağlandığı, kişinin öğrenme kültürü içerisinde kendiliğinden geliştiği çok değerli alanlar. İnternet’in yeterli ve hızlı olduğu, günlük gazete,dergi ve türevlerinin bulunduğu, molalarda dinlenebilecek oturma alanları ve kafeteryanın bulunduğu bir kütüphane anlayışı, özellikle gelişmekte olan üniversitelerde, öğrencilerin kütüphane alışkanlığı kazanmasını ve dolayısıyla da kendisini geliştirmesini sağlayacaktır.

Bütün Devlet üniversitelerine ait sıralamaya BURADAN bakabilirsiniz.

Derleyen: Akademikpersonel.0rg

Editörün Önerisi: Akademik Bakış

       

Kolay Hobiler