Akademik Personel | 20 Aralık 2020, Pazar

Türkiye’de Yükseköğretim Kurumlarındaki İngilizce Eğitimi

Türkiye’de Yükseköğretim Kurumlarındaki İngilizce Eğitimi
       

British Council’ın yeni raporu Türkiye’de Yükseköğretimde İngilizce’nin durumunu mercek altına alıyor

British Council, Türkiye’de yükseköğretim sektöründe İngilizce dil eğitimi raporunu yükseköğretim alanında Türkiye ve İngiltere’nin önde gelen temsilcilerinin katıldığı bir toplantıda açıkladı. Üniversitelerde İngilizce öğretimi hakkında bir ülkede bugüne dek gerçekleştirilmiş en kapsamlı çalışma olan rapor, yükseköğretimde “İngilizce” kalitesinin iyileştirilmesi ihtiyacını ortaya koyuyor. Türkiye, 2015 İngilizce Yeterlilik sıralamasında 50. sırada yer alıyor.

RichardMoore_YektaSaracBritish Council, “Türkiye’de Yükseköğretim Kurumlarında İngilizce – Bir Durum Analizi” başlıklı çalışmasının lansman toplantısını Ankara’da Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Richard Moore, British Council Bölge Direktörü Andy Williams, British Council İngilizce ve Eğitim Direktörü Julian Parry, British Council İngilizce Direktörü Ayşen Güven ve Türkiye ile Birleşik Krallık yükseköğretim sektörlerinden 200’e yakın liderin katılımıyla gerçekleştirdi.

 

Prof. Dr. Yekta Saraç yaptığı konuşmada, “Ağustos 2015 tarihi itibari ile yükseköğretim kurumu YektaSaracsayımız 193‘e ulaşmış ve öğrenci sayımız da altı milyonu aşmış, bu öğrenci sayımız ile Avrupa Yükseköğretim Alanındaki en yüksek öğrenci sayısına sahip ülke konumuna gelinmiştir. Yükseköğretim sistemimizdeki bu istikametteki büyüme sürecinin bundan sonraki aşaması keyfiyet itibariyle, nitelik ve kalite bakımından da büyümedir. Yükseköğretim Kurulu olarak nitelik ve kalite odaklı büyüme politikamızın önceliklerinin arasında tamamen ve/veya kısmen İngilizce olarak eğitim – öğretim faaliyetlerinde bulunan üniversitelerimizin ve bu üniversitelerimizin ilgili programlarında özellikle lisans eğitiminde bulunan öğrencilerimizin almış oldukları eğitimin, ilgili programın sonunda kazanılması gereken mezun yeterlilikleri açısından değerlendirilmesi de yer almaktadır. İngilizce eğitim-öğretim faaliyetinde bulunulan programlar, mezunlarının küresel istihdam ortamının gereksinimi olan dil yetkinlikleri açısından istenilen yetkinliklerin kazandırılmasına katkıda bulunurken, kendi alanının gerektirdiği mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması konusunun değerlendirilmesinin de çok daha önemli olan gerektiği görüşündeyiz. Bu kapsamda British Council’ın, Başkanlığımız ile işbirliği dahilinde yapmış oldukları bu çalışmayı önemsiyor ve Yükseköğretim Kurulumuzun, bu konuda gelecekteki planlama ve kararlarına önemli katkı sağlayacağını bildirmek istiyorum. dedi.

RichardMooreJulian Parry ise şöyle konuştu: “Rapor, yükseköğretimde İngilizce öğretimi konusunda bir ülkede bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı çalışmalardan biri. Üniversitelerdeki öğretmen ve öğrencilerin rapordaki önerilerle ilgili görüşlerini heyecanla bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde rapor sonuçlarını üniversitelerde yüzyüze etkinliklerle paylaşmayı planlıyoruz” dedi.

 

Rapor, Türkiye’nin dil eğitim sistemiyle ilgili birtakım temel sorunlarını tespit etmenin yanı sıra, üniversitelerde sürdürülen ve yükseköğretim düzeyinde İngilizce eğitim kalitesini iyileştirme yönündeki kararlılığın göstergesi olan pekçok iyi girişimi de konu alıyor

“Türkiye’de Yükseköğretim Kurumlarında İngilizce – Bir Durum Analizi” çalışması hakkında

TEPAV’la British Council’ın saha çalışmasını birlikte yürüttüğü 400 öğretmen ve 4300 öğrenciyle yapılan anketler, 65 ders gözlemi, 350’den fazla öğretmenin yer aldığı odak grup çalışmaları ve üst düzey yöneticilerle gerçekleştirilen 72’den fazla mülakattan beslenen rapor, pek çok soruyu gündeme getirmekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye’de yükseköğretim kurumlarında İngilizce öğretmenleri ve öğrencilerinin sahip olduğu güçlü yönleri ortaya koyuyor ve karşılaştıkları zorlukları ele alıyor. Dahası, Türk üniversitelerinde gerçekleştirilen ve yükseköğretimde İngilizce dili öğretimini iyileştirme taahhüdünü açıkça ortaya koyan çok sayıdaki başarılı girişimi de gözler önüne seriyor. Rapor, British Council web sitesinden İngilizce ve Türkçe olarak indirilebiliyor: http://www.britishcouncil.org.tr/en/teach/elt-publications/he-research

Raporda öne çıkan bulgular:

Üniversitelerin çoğu, öğrencilerin ihtiyaçları ve müfredatın birbiriyle örtüşmemesi sorununu yaşıyor. Bu da öğrencilerin ve öğretmenlerin motivasyonunun düşmesine neden oluyor.

Türkiye’deki üniversiteler yabancı öğrenciler tarafından tercih edilmiyor ve global endekslerde alt sıralarda yer alıyor.

Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Kore gibi gelişmekte olan diğer G20 ülkelerinde üniversitelerin kalitesini ve sıralamadaki yerini yükseltmeye yönelik projeler gerçekleştirilirken Türkiye’nin niceliğe odaklanarak üniversite eğitimi alan öğrenci sayısını çok büyük ölçüde artırdığı dile getiriliyor ve Türk hükümetinin üniversitelerin kalitesini artırmaya yönelik benzer bir proje başlatması gerektiği yönünde tavsiyede bulunuluyor.

Rapor, ülkenin ulusal ve uluslararası gelişim hedeflerine ulaşmada İngilizce’nin hangi içerikle, nasıl ve neden yükseköğretimde öğretilmesiyle ilgili önerilerde bulunuyor.

Hazırlık sınıfları seçmeli olmalı ve yalnızca Eğitim dili İngilizce olan üniversitelerde olmalı

Müfredat, Genel Amaçlı İngilzce’den Genel Akademik Amaçlı İngilizce’ye dönüştürülmeli

YektaSarac_RichardMoore_JulianParryBritish Council’ın Türkiye’de daha önce gerçekleştirdiği eğitim araştırması hakkında

British Council’in bir önceki yayını, devlet okullarında İngilizce dili öğretimi konusunda ihtiyaç değerlendirmesi hakkındaydı. British Council ve TEPAV, Kasım 2013’te Türkiye’de devlet okullarında İngilizce öğretimi konusunda oldukça kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma raporu, İngilizcenin Türkiye açısından ekonomik önemini mercek altına almış ve okullarda İngilizce öğretimine dair ayrıntılı bir analiz gerçekleştirmişti.

Rapora göre İngilizce konuşmaya dair çeşitli ölçütler temelinde Türkiye sürekli olarak alt sıralarda yer alıyor. Örneğin, English First tarafından geliştirilen 2013 İngilizce Yeterlik Endeksi’nde (EPI) Türkiye 60 ülke arasında 41. sırada bulunuyor. 2012 yılında anadili Türkçe olan katılımcılarla Türkiye’de yaşayan katılımcıların Test of English as a Foreign Language (TOEFL) toplam ortalama puanı 120 üzerinden 75 ile Sudan ve Etiyopya gibi Latin alfabesi kullanmayan ülkelerle benzer seviyede kaldı. Türkiye sıralamada 2012’den bu yana yükselme gösteremedi. 2015 İngilizce Yeterlik Endeksi’nde ise Türkiye, dünyada 50. oldu.

       

Kolay Hobiler