Akademik Personel | 22 Mayıs 2018, Salı

Türkiye’de İngilizce Hırsızlığı

5 Şubat 2015
Türkiye’de İngilizce Hırsızlığı
       

Bu yazıyı mantıklı ve sabırla okuyan Türkiye’de yapılan İngilizce Hırsızlığını çok rahat görebilir.

Türkiye’de İngilizce kullanılmıyor. Buna rağmen gitgide İngilizce öğreten(?) Kurumlar çoğalıyor. Bazı yöntemlerle Türk insanına İngilizcenin hayatın her aşamasında çok önemli olduğu mesajı verilmekte. Fakat ister kabul edelim ister red edelim. Bu dili öğrenmedeki başarı(sızlığı)mız ortada. Okullarda en fazla öğretilen, kurslarda en fazla talep gören dil İngilizce. En çok para da İngilizce öğrenimine aktarılıyor. Ama şunu dememiz pekala mümkün: Türkiye’de gerek milli eğitim gerekse özel sektör ve bireyler bazında İngilizce “ en çok para ve zaman harcanıp en az karşılığı alınan” bir eğitim- öğretim konusu.

Aslında bunun altında diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de yabancı kitapları satan iki ülkenin ,İngiltere ve Amerika’nın maddi çıkarları yatmakta. İngilizcenin bilgiye ulaşmada, dünyadaki diğer insanlarla iletişim kurmadaki önemi inkar edilemez; fakat kişi İngilizce öğrenme nedenleri konusunda bilinçli olmalı.
Türkiye’de İngilizce eğitim verdiğini söyleyen birçok üniversitede bile dersler Türkçe anlatılmakta. Yani kullanılması gereken yerde bile İngilizce kullanılmamakta. Çoğu kişi niçin İngilizce öğrendiğinin bile farkında değil aslında. İngilizce öğreniminin bir seferberlik halini almasının altında yatan nedenlerin araştırılması gerekmekte. Günümüz eğitim öğretim sisteminde yabancı dillere yöneliş ulusal dil açısından kaygı verecek boyutlara ulaşmış durumda.ülkemizde yabancı dil öğrenimine büyük maddi harcamalar yapılmakta, büyük emek sarfedilip zaman ayrılmaktadır. Yabancı dil bilmek bir kişinin öz geçmişinde artı bir özellik olsun diye değil, bir amaç doğrultusunda olmalıdır. Gereksiz yere  yabancı dil öğrenmek büyük ekonomik bir kayıptır.
Yüz binlerce öğrenci her şeyden önce yabancı dil öğrenmeye yönlendirilmekte, yabancı dilden çok daha önemli bilgi ve becerilerin edinilmesi geriye itilmekte, gerekse de gerekmese de, ihtiyacı olsa da olmasa da milyonlarca insan bu yabancı kültür ve dil ürünlerini satın almaya özendirilmekte ve değeri olmayan boş saygınlığı elde edebilmek, “ben İngilizce, Fransızca, Almanca vb. bilirim.” diyebilmek için buna talep olmaktadır.

Türkiye’de bu kadar çok dil okulu, dil kursu, hazırlık okulu varken bu kadar para ve emek harcanırken neden hala İngilizce konuşabilen insanların sayısı çok az?Türkiye’deki eğitim sistemleri ile İngilizce öğrenmek mümkün mü sizce?

Kesinlikle mümkün değil. Çünkü düşünceler çok farklı. Yıllardır dünyada kullanılmayan sistemler kitaplar setler şu an Türkiye’de İngilizce öğrenmek için uğraşan milyonlarca kişinin önüne sunuluyor. Hangi  kuruma giderseniz gidin sistem hep aynı. Yıllarca o kursa gideceksiniz milyonlarca para vereceksiniz ama sonuç hep hüsran. Bakın etrafınıza bir dil kursunun reklamını mutlaka göreceksiniz. Mutlaka kursa giden tanıdıklarınız vardır etrafınızda. Eğer bu kurslar gerçekten etkili olsaydı onlar hakkında fazlasıyla başarı öyküleri duyardınız. Ama maalesef yıllarca kursa gitmiş insanlardan başarısızlık öykülerini daha çok duyuyorsunuz.Kurumlardaki düşünce şu: öğrenci ne kadar çok kursa gelirse o kadar fazla taksit ödeyecek. Düşünün 120 saatlik başlangıç kurunda renkleri sayıları günleri alfabeyi falan ezberliyorsunuz. Yaklaşık 4 ay bunları ezberlemekle geçiyor. Sonraki 4 ay bunları pekiştiriyorsunuz. 1 sene geçiyor elinizde renk demeti 26 harflik bir alfabe haftanın günleri.. “ İstanbul”a gitmiştim” cümlesini kurabilmeniz için 1 yıl beklemeniz gerekiyor.

Dünyada bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey var. Dünyanın hangi dili olursa olsun iyi bir eğitimci ve iyi bir müfredat ile 100-120 saatte o dil öğretilebilir. Ama Türkiye’de nedense yıllarca sürüyor bu eğitim ve öğrenen yok etrafta. İnanın çok iyi öğrenenlerde kendi gayretleri ile çözmüşlerdir bu problemi..

Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında Türkiye’nin dil eğitimi konusunda oldukça başarısız olduğu rahatlıkla görülmekte. Her hangi bir Avrupa ülkesinde lise eğitimini tamamlayan her öğrencinin anadilinin yanında İngilizce ve hatta üçüncü bir dili rahatlıkla konuşabilmekte iken Türkiye’de maalesef bunu göremiyoruz. Hindistan’da bile çok iyi İngilizce konuşanların sayısı İngiltere’nin nüfusunun 3 katından fazla.

Bir de yurt dışına gidip İngilizce öğrenmeye çalışanlarla ilgili söylenecekler var. Yurt dışına dil öğrenmeye gitmeden önce, o dilde kendi ülkenizde belli bir seviyeye gelin. Yurt dışına belli bir seviyede dil becerisiyle donanmış olarak giderseniz orada daha çok şey öğrenirsiniz ve yaptığınız masraflara değer. Aksi halde kendi ülkenizde öğrenebileceğiniz şeyleri yurt dışında öğrenerek hem para hem de zaman kaybedersiniz. Yurt dışına ne kadar donanımlı giderseniz orada o kadar iyi İngilizce öğrenirsiniz.Nedir asıl problem?

Bana göre asıl problem yukarıda bahsettiğim 100-120 saatlik müfredatın oluşturulamaması. Dil öğretimi konusunda sistem çöplüğüne dönen ülkemizde insanları bu çöplükten çıkarmak için uğraşılmaması. İngilizce dünyanın en basit dilidir. Fakat sistematik bir dildir. Dilin hiç bir safhasında ezber yoktur.

Türkiye’de İngilizce konuşulamamasının en büyük nedeni kurslarda kapıdan girer girmez enjekte edilmeye çalışılan “ İngilizce düşün” , “Türkçe düşündüğünü İngilizceleştirme” gibi söylemlerdir. Hiç bir Türk İngilizce düşünemez.
Siz bir masa görünce aklınıza ilk gelen onun İngilizcesi mi yoksa Türkçesi midir?
Ana dili Türkçe olan bir insanın bir konuda İngilizce konuşurken ilk önce Türk olduğu için kafasındaki Türkçe havuzundan konu ile ilgili söyleyeceklerini Türkçe olarak toplar ve onları İngilizceye çevirip konuşur. Bu sadece konuşmada değil yazmada da böyledir.
Siz hiç İngilizce düşünüyorum diyen bir Japon, Fransızca düşünüyorum diyen bir Alman, Almanca düşünüyorum diyen bir Rus gördünüz mü? Herkes kendi ana dilinde düşünür. Hiç kimse İngilizce düşüneceğim diye kendini zorlamasın. Eğer öyle olsaydı inanın ben o “İngilizce düşün” bayrağını sallardım.
Ben 20 den fazla branşta 200 den fazla konuda 300.000 sayfadan fazla literatür taradım. Sadece tıp ile ilgili 50.000 sayfaya yakın literatür taradım. Ben kendi gayretlerimle 25 yıl önce hazırladığım müfredatımın verdiği hız ile şu an 1 günde 200 sayfa çeviri yapabiliyorum. İnsanlar buna inanmıyor. Bende onları bir ses kayıt cihazı ile ofisime bekliyorum. Ben 25 yıldır profesyonel çevirmen olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Türkiye Çevirmenler Derneği Eskişehir şubesi kurucusu, başkanıyım. Türkçesini okumadığım konularda İngilizce literatür taradım. Şu an a’dan z’ ye her konuda İngilizce konuşabilirim. Dili bilmek budur.
Dili en iyi bilenler o dilde en çok okuyanlardır. Bana gelen öğrenciler diyor ki ‘ hocam kurs bittiğinde her konuda konuşabilecek miyim? ‘ bende onlara ‘ buyurun şimdi dünyadaki ekonomik krizi İngilizce değil Türkçe konuşalım’ diyorum.2 dakika sonra muhabbet bitiyor.

 Bakın bir konuda İngilizce konuşabilmenin 3 bileşeni vardır. 1- İngilizceyi bilmek. Çünkü İngilizce konuşacağız. 2- Konuşacağınız konuda Türkçe o literatüre hakim olmak. 3- Konuşacağınız konuda İngilizce o literatüre hakim olmak.İngilizce konuşmayı bir kenara bırakın. Sosyoloji ile ilgili bir seminere katıldınız diyelim. Ünlü sosyologlar var. Sunum yapıyorlar. Bu arada seminer Türkçe veriliyor. Eğer ben sosyoloji ile ilgili hiç bir şey bilmiyorsam hiç kitap okumadıysam sosyoloji ile ilgili o seminerden bir şey anlayabilir miyim? O seminerde düşüncelerimi ifade edebilir miyim? Bu Türkçe seminerde böyle bir de seminerin İngilizce olduğunu düşünün.

Turist ile 5 dakika muhabbet etmek İngilizce bilmek değildir. Şirketinize gelen yabancı bir misafire ‘hoş geldiniz merhaba’ demek İngilizce bilmek değildir. Oval masaya oturduğunuzda, kürsiye çıktığınızda, bir turist ile karşılaştığınızda  a’ dan z’ ye her konuda konuşabilmek o dili bilmek demektir.“ Dil konuşa konuşa öğrenilir “ deniliyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kesinlikle katılmıyorum bu düşünceye. Dil konuşa konuşa değil okuya okuya öğrenilir. Biraz öncede ifade ettiğim gibi eğer konuşulacak konu hakkında bilgimiz yoksa ne konuşacağız? Boş kafa ne konuşur? Artık kolaya kaçmaktan vazgeçmeliyiz toplum olarak. Ne bulursak okumalıyız. Yoksa sadece dil konusunda değil hayatın hiç bir safhasında bir arpa boyu yol gidemeyiz. Kendi dilinde kitap okumayan, sosyal konuları uzman gibi değilde popüler düzeyde dahi takip etmeyen ya da etkili dinleme becerisi zayıf insanların İngilizceyi rahatlıkla konuşması ütopyadır.

“Benden İngilizce öğrenmek isteyenler sadece Türkçe bilsin yeter” diyorsunuz. Bu ifadenizle anlatmak istediğiniz nedir?

Evet sadece Türkçe bilmesi yeterli diyorum ama inanın onu bile bilmiyor bazı insanlar. Ana dilinizi ne kadar iyi bilirseniz bir başka dili o kadar iyi öğrenirsiniz. Siz kendi dilinizde edat, bağlaç, ulaç, ortaç, sıfat, zarf, zamir, isim nedir bilmiyorsanız bunların İngilizcesini nasıl anlayacaksınız? Ana dilimizde ne kadar becerikliysek öğreneceğimiz dilde de o kadar başarılı oluruz. Bir insanın kendi ana dilindeki ifade zenginliği, kavramları kullanma becerisi ve buna benzer şeyler, yabancı diline yansır. Yabancı dil öğrenen kişilerin öncelikle ana dilleri ile bağlarını kuvvetlendirmesi gerekir. Bu olay kendi sahasında futbol oynayamayan bir takımın deplasmanda harika şeyler yapmasını beklemek gibidir.

Sizin farkınız nedir?

En büyük farkım 100 saatlik müfredatım. 25 yıllık İngilizce geçmişim. 250.000 sayfadan fazla çeviri geçmişim. Kimi insanlar mucize diyor bu müfredat için. Kimileri ana dili Türkçe olan birine İngilizceyi öğretecek tek sistem diyor. Kimileri kültür mirası gibi koruma altına alınması gerekir diyor. Ben de diyorum ki olması gereken şey. Ben insanlara aylarca renk gün sayı alfabe öğretmiyorum. Ben insanlara diğer kurslardaki gibi cin ali kitapları vermiyorum. Ben insanlara senet yapmıyorum.

Ben yapamayacağım şeyleri söylemiyorum. Ben karşıma kim gelirse gelsin ona 7 saat teorik dersten sonra hiç İngilizce bilmeyen bir öğrencimin çok rahat yapabildiği bir sınavı uzatıp “ senin hayatın boyunca gördüğün İngilizceye karşı benim 7 saatte anlattığım İngilizce” diyebilecek kadar müfredatıma güveniyorum. İnanın bunların arasında dil bölümlerinde profesör olanlar bile var. Türkiye’de hangi İngilizce kursunda öğrenci olarak İngilizce öğretmeni vardır? Ben İngilizce öğretmenlerine ders anlatıyorum. Ben mütercim tercüman bölümlerinden mezun insanlara ders anlatıyorum. Türkiye’de bu sorun artık bitsin istiyorum.

Türkiye’de insanlar sadece 1 kuru 120 saatte gördüğü için ben tüm İngilizceyi 100 saatte bitiriyorum dediğimde kuşku ile bakıyorlar. Ama gruplara girip sadece 7 saat ders dinledikten sonra gerçeği çok rahat görüyorlar.Asıl önemli olan müfredatımı onun üzerine kurduğum 3 cümle yapısı. Hem İngilizce’de hem de Türkçe’de 3 farklı cümle yapısı vardır. 4. Bir cümle yapısı ne Türkçe’de ne de İngilizce’de yoktur. Ne matematiksel olarak ne linguistik yani dil bilimsel olarak 4. Bir cümle yapısı olmayacaktır. Karşınıza kim gelirse gelsin size konuşma okuma yazma düzeyinde ne kurarsa kursun sadece bu 3 cümle yapısından birine plasedir.  Bunun gibi 20 nokta daha var. Biz Türkler’in önündeki en büyük engeller bunlar İngilizce öğrenmede. Müfredatımı bunların üzerine kurdum. Bunlar dünyada hiç bir kurum veya kuruluşta anlatılmayan, hiçbir kitapta açıklanmayan noktalar. Hiç İngilizce bilmeyen bir öğrencim 10 saatlik bir eğitimden sonra 20-25 kelimelik cümleler kurabiliyor. Bir dilde amaç cümle kurmaktır. Eğer siz dilde cümle kurabiliyorsanız konuşursunuz yazarsınız anlarsınız her şeyi yapabilirsiniz.

Türkiye’de yapılan dil sınavları ile ilgili ne düşünüyorsunuz?Türkiye’de gösterilmeyen İngilizcenin sınavları hepsi. Aslında sınavlar klasik olmalı. Mesela “x konusu ile ilgili ne düşünüyorsunuz?” Diye sorulup bir makale istenmeli. Yds gibi sınavları çözebilmeniz için tüm İngilizceye hakim olmanız gerekiyor. Literatür taramış olmak gerekiyor. Herkeste kolaya kaçma düşüncesi olduğu için “ pratik yöntem, kolay yol, şunu görürsen bunu işaretle” gibi saçmalıklar türedi.

Ben 30′ a yakın kpds üds sınavına girdim ama hiç şunu görürsen bunu işaretle saçmalığı ile karşılaşmadım. Dilde pratik yöntem kolay yol olmaz. Matematikte olur ama dilde olmaz. Bir paragraf sorusunu çözmek için yapılması gereken; ilk önce paragrafı okuyup anlamak sonra soru cümlesini okuyup anlamak sonra şıkları okuyup anlayıp soruyu çözmektir. Bunun kolay yolu yoktur.
Bazen sahaflarda geziyorum İngilizce kitaplara bakıyorum. Kolay yol pratik yol adlı kitapları inceliyorum. Kısayol dedikleri şeyi kısa yoldan çözmeniz için ana yolu çok iyi bilmeniz gerekiyor ki kısa yolu bulasınız.yani tüm İngilizceye hakim olacaksınız hemde tüm detaylarıyla. Zaten onu biliyorsanız kısa yola ne gerek var.
Herkesin derdi sınav olmuş. Sınavdan öyle ya da böyle istediğiniz puanı alırsınız. Ama sonrası nasıl olacak? Üniversitede hocaysanız nasıl yayın yapacaksınız? Bazı üniversitelerde hocalar grup oluşturup her ay 1 hoca için yayın hazırlıyorlar. Benim kpds,yds sınavından 80 üstü  alan çok öğrencim var. Bu puanı almış ama yayın yapamıyor, konferansa gittiğinde konuşamıyor.Neye yarayacak ki o puan?

Türkiye de bu klasik eğitim sistemleri oldukça dil sorunu bitmeyecek. İnsanlar yıllarca kursa gitmeye devam edecek.Öğrenci potansiyeliniz nasıl? Daha çok kimler geliyor? Küçük yaşta çocuklara da öğretiyor musunuz?

Genellikle yetişkin insanlar geliyor kursa. Lise 34 altını almamaya çalışıyorum. Çünkü Türkçe formasyonun tam olarak yerleşmesi gerekiyor. Dil bilgisini iyi bilmesi gerekiyor gelecek öğrencinin.  Türkçesini kuramadığınız bir şeyin İngilizcesini kurmanız imkansız. Biz kursta ilkokulda lisede üniversitede ne istendiyse öğrenciden onu istiyoruz. Derslere devam edecek raporlarını hazırlayacak sınavlara katılacak. Bunlar bu müfredatın olmazsa olmazları. Bunları yapamayacak emek göstermeyecek kişileri almamaya gayret ediyorum. İnsanlar sihirli bir değnek var sanıp geliyor. Çalışmadan dil öğrenmek peşinde. Ama öyle bir şey yok tabi. Emek vermeliler. Emek vermeden olmaz. Diğer İngilizce kursları gibi öğrencinin eline 3 ayda bir kuşe kağıda basılmış kitaplar verip her derste öğrenci anlasa da anlamasa da 10 sayfa geçmiyoruz. Bu müfredatın her noktası önemlidir ve gereksiz hiçbir şey yoktur.

Sizin programınızda başarılı olmaz için ne yapmak gerekli?

Öncelikle insanların ön yargılarını atması gerekli. Her yerde yıllarca kursa gittikten sonra İngilizce öğrenebileceklerini duydukları için benim programıma ön yargılı yaklaşıyorlar. Fakat dünyada kanıtlanmış bir şey var. Bir dil iyi bir eğitimci ve müfredat ile 100-120 saatte çok rahat öğrenilebilir.
Her derse devam etmeleri gerekli çünkü her ders ve konu hem kendinden önceki hem de kendinden sonra ki ders ve konu ile bağlantılı yani olması gereken var.
Diğer kurslarda 3 ay devam edin 3 ay gitmeyin sonra tekrar başlayın bıraktığınız yerden devam edebilirsiniz. Çünkü 1 sene tanışmakla geçiyor fazla yol kat edemiyorlar.
Ders tekrarlarını mutlaka yapmalısınız. Bu olmadan olmaz. Çünkü insanda kısa süreli ve uzun süreli hafıza var. Derste kısa süreli hafızaya aldığınız bilgileri diğer derse kadar evde tekrar edip kafanıza iyice yerleştirmelisiniz.

Ders raporlarını hazırlamalısınız. Derste ne işlendiyse evde onu çift yönlü İngilizceden Türkçeye Türkçeden İngilizceye yazmalısınız. Ben hazırlıkta okurken hocamız bu raporları alfabetik sırasında isterdi kelimeler sözcük öbekleri cümleler kafamıza resmen kazınırdı. Rapor ve devamlılık bu programın olmazsa olmazı .Sitenizin ismi www.ingilizcebitmistir.com gerçekten bitti mi artık Türkiye’de İngilizce problemi?

Ben müfredatımdan eminim. Benden ders alanlar insanlar bunu çok rahat görüyorlar. Her ders biliyorum ki iyi ki bugün gelmişim diyorlar. Ama yıllar önceki öğrenci profili yok artık. Ben Kurban, Ramazan Bayramları’nın 1. Günü bile ders yaptığımızı bilirim gruplarla.şimdi öğrenci ramazan ayına 1 ay kala bayramda nasıl yapacağız diye soruyor. Bu zihniyetle zor tabi İngilizce öğrenmek. Emek verenler tutunabiliyor,öğreniyor. Ama hedefi olmayan diğer kurslar gibi gırgır şamata olmadığını görenler kopuyor gruplardan. Tam anlamı ile bu müfredata nokta koyanlar için gerçekten İngilizce her şeyi ile bitiyor.

İngilizce hırsızlığını anlamak için lütfen :

 

       

BENZER HABERLER