Akademik Personel | 27 Eylül 2020, Pazar

Türkiye Eğitimde Gelişiyor

18 Mayıs 2015
Türkiye Eğitimde Gelişiyor
       

Dünya Eğitim Forumunda tartışılacak, OECD ve Dünya Bankası’nın ortak çalışması Evrensel Temel Beceriler Raporu’nda, Türkiye’de eğitime verilen önem ve eğitimi geliştirme çalışmalarının yoğun olarak devam ettiği ve ülkenin son yıllarda kayda değer bir gelişme gösterdiği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, OECD ve Dünya Bankası ortak çalışması Evrensel Temel Beceriler Raporu yayımlandı. Rapor, 19-22 Mayıs’ta, Kore’de düzenlenecek Dünya Eğitim Forumunda tartışılacak ve ülkelerin alması önerilen tedbirler görüşülecek.

Evrensel Temel Beceriler Raporu’nda, bir ülkenin ekonomik büyümesi ile vatandaşlarının temel beceri düzeyi arasında yakın bir ilişki olduğu belirtildi. Geçmiş yıllarda, ülkelerin tüm vatandaşlarının, eğitim imkanlarına erişiminin en önemli sorun olduğu vurgulanan raporda, bugün ise vatandaşların eğitime erişim sorununun büyük bir oranda çözüldüğü belirtildi.

Raporda, Türkiye’nin de bu alanda önemli bir başarı sağladığı ve vatandaşların tamamının eğitime erişebildiği belirtildi. Türkiye’de, geçen yıl yapılan düzenlemeyle, özel okullarda eğitim görmek isteyen öğrencilere maddi destek sağlamaya başlandığı hatırlatılan raporda, ulaşım desteği, taşıma desteği, burslar ve diğer destekler ile öğrenci velisine, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğiyle verilen bilinçlendirme ve farkındalık artırma eğitimlerinin de büyük bir ivme kazandığı vurgulandı.

Eğitime erişimde ABD örneği

Ülkelerin ekonomik imkanlarının güçlü olmasının eğitimde başarı için yeterli olmadığına işaret edilen raporda, örnek olarak ABD verildi. Dünyanın en güçlü ekonomisine sahip ABD’de, 2012  Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) sınavında, 15 yaş grubundaki öğrencilerin yüzde 25’inin, temel beceri düzeyi olarak kabul edilen 420 puanın altında kaldığı bildirilen raporda, eğitimde başarı için maddi imkanlara sahip olunmasının gerekli ancak yeterli olmadığı belirtildi.

Raporda, tüm dünyadaki öğrenme çıktılarının envanteri yapılırken, eğitimde kaliteyi artırma ve eğitime erişimi artırmanın ülkelere sağlayacağı uzun vadeli ekonomik ve sosyal kazançlara yer verildi. Ekonomik gelişmenin ve sosyal kalkınmanın bireylerin sahip olduğu temel ve ileri düzey becerilerle mümkün olacağı düşüncesinden hareketle raporda, uluslararası öğrenci başarı değerlendirmelerinin temel becerilere ilişkin bir gösterge olacağı kabul edildi. Ağırlıklı olarak 2012 PISA bulgularının kullanıldığı, 76 ülkenin verilerinin incelendiği raporda, temel beceri düzeyi tanımı olarak OECD’nin PISA Programından en az 1. seviye becerisine (420 puan) sahip olmak baz alındı.

Türkiye’nin PISA testleri bağlamında kaydettiği ilerlemeler ele alındı

Raporda, Türkiye’nin PISA testleri bağlamında kaydettiği ilerlemeler de özel bir bölümde ele alındı. Son dönemde hayata geçirilen 12 yıllık zorunlu eğitim, müfredat reformu, okul öncesi eğitimin 10. Kalkınma Planı’nda yer alması, okul ve derslik sayılarındaki artış, okul kitaplarının ücretsiz temini, öğretmen formasyon programlarındaki düzenlemeler ve benzeri konular da raporda değerlendirildi. Raporda, Türkiye için yer alan bilgilerden bazıları şöyle:

“- Türkiye’de eğitime verilen önem ve eğitimi geliştirme çalışmaları yoğun olarak devam etmekte.

– Türkiye son yıllarda  kayda değer bir gelişme gösterdi.

– Türkiye 2003 yılında PISA Sınavına katıldığı zaman hem matematik hem fen hem de okuma alanlarında en az başarı gösteren ülkeler arasında yer alırken, her üç alanda da dikkati çekici bir biçimde gelişme gösterdi.

-İlkokula devam oranı yüzde 100’e çıkarıldı. 12 yıllık eğitim zorunlu oldu.

– Eğitime erişim imkanı yüzde 100’dür. Öğrencilere ders kitapları ücretsiz verildi.

– Türkiye müfredatını yenilemiş, müfredat standartlarını PISA hedefleriyle de uyumlandırıldı.

– 2012 yılındaki öğrenciler, 2003 yılındaki yaşıtlarına göre çok daha iyi fiziksel şartlarda ve eğitim kaynaklarıyla eğitim aldı.

– Türkiye okul öncesi eğitimi gündemine aldı.

– Türkiye sınıf başına ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azaltmaya devam etmekte.

– Öğrenci ve velilere rehber öğretmenler tarafından yardımcı olunarak eğitimde başarı sağlanmakta.”

Kaynak: Anadolu Ajansı

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.