Akademik Personel | 02 Şubat 2021, Salı

Türk Kadın Akademisyenler Avrupa’ya Fark Attı

Türk Kadın Akademisyenler Avrupa’ya Fark Attı
       

Ya­pı­lan araş­tır­ma­da ka­dın aka­de­mis­yen­le­rin ge­nel­de bel­li bir ala­na yo­ğun­laş­tık­la­rı an­la­tıl­dı. Ka­dın­la­rın da­ha çok bi­yo­lo­jik bi­lim­le­r ile in­sa­na yö­ne­lik ka­ri­yer, er­kek­le­rin ise fi­zik­sel bi­lim­ler ve nes­ne­le­re yö­ne­lik ka­ri­yer­le­ri ter­cih et­tik­le­ri görüldü

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Thomson Reuters’in dünyanın en iyi 400 üniversitesi arasında yaptığı araştırmayı inceledi.Yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye’de kadınların akademik alandaki iş gücüne katılım oranının yüzde 50’ye ulaştığı ortaya çıktı.

 

 

AVRUPA YERLERDE

Bu rakamın Avrupa’da akademik ortamda görev yapan ortalama kadın sayısından fazla olduğu açıklandı. Japonya’da bu oranın yüzde 12, Tayvan’da yüzde 21, Danimarka’da yüzde 31, İsveç’te yüzde 36 olduğu belirtildi.

Türkiye’de görev yapan kadın akademisyenlerin yüzde 28’inin profesör, yüzde 32’sinin doçent, yüzde 36’sının yardımcı doçent ve yüzde 45 ila 50 arasındakilerin ise araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve uzmanlardan oluştuğu kaydedildi. Avrupa’da “üst düzey akademik kadrolarda” istihdam edilen kadın sayısı yüzde 11 iken bu rakamın Türkiye’de yüzde 28 olduğu vurgulandı.

KADINLARA DÜŞÜK MAAŞ

Araştırmaya göre Avrupa’daki kadın akademisyenlerin erkeklere oranla daha az ücret aldığı, Türkiye’de ise bu durumun yaşanmadığına dikkat çekildi.

İnsana yönelik kariyer

Ya­pı­lan araş­tır­ma­da ka­dın aka­de­mis­yen­le­rin ge­nel­de bel­li bir ala­na yo­ğun­laş­tık­la­rı an­la­tıl­dı. Ka­dın­la­rın da­ha çok bi­yo­lo­jik bi­lim­le­r ile in­sa­na yö­ne­lik ka­ri­yer, er­kek­le­rin ise fi­zik­sel bi­lim­ler ve nes­ne­le­re yö­ne­lik ka­ri­yer­le­ri ter­cih et­tik­le­ri bil­di­ril­di.

ÖMER OZAN – BUGÜN GAZETESİ

       

Kolay Hobiler