Akademik Personel | 16 Haziran 2021, Çarşamba

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Araştırma Görevlisi Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

1 Ağustos 2019
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Araştırma Görevlisi Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi Alımı Yapacak
       

Türk Hava Kurumu Üniversitesi araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve öğretim üyesi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

Fakülte/MYOBölümAdetUnvanAçıklama
Mühendislik FakültesiBilgisayar Mühendisliği Bölümü (İngilizce)1Dr. Öğr. Üyesi Bilgisayar/Bilişim Mühendisliği Bölümünden doktora derecesi almış olmak.
 Makine Öğrenmesi, Yapay Zekâ konularında SCI- Expanded dergi
makalesi bulunmak.
 Yüzde yüz İngilizce eğitim veren Üniversitelerde Veri Tabanları, Makine Öğrenmesi, Yapay Zekâ konularında ders vermiş olmak.
1Dr. Öğr. Üyesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisans ve Eğitim Teknolojileri Bölümünde doktora yapmış olmak.
 Bulanık mantık uygulamaları konusunda Doktora yapmış olmak.
 SCI- Expanded dergi makalesi bulunmak.
 Görüntü İşleme, Yapay Zekâ, Sistem ve Ağ Güvenliği konularında ders vermiş olmak.
 Bilgisayar Ağları ve Güvenliği konularında en az 5 yıllık tecrübe ve
İngilizce ders vermiş olmak.
1Araştırma Görevlisi Lisans derecesini %100 İngilizce eğitim veren bir üniversiteden Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak.
 Yüz tanıma konusunda çalışma yapmış olmak.
 3,00 (4 üzerinden) ve üzeri Lisans ortalamasına sahip olmak.
Makine Mühendisliği (İngilizce)1Dr. Öğr. Üyesi Doktora derecelerini Makine/Uçak Mühendisliği Bölümlerinden almış olmak.
 Kendi doktora alanında SCI-expanded dergi makalesi bulunmak.
 %100 İngilizce eğitim veren Üniversitelerde Makine /Uçak Bölümlerinde ders verme tecrübesine sahip olmak.
 Tercihen içten yanmalı motorlar üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
1Dr. Öğr. Üyesi Üniversitelerin Makine Mühendisliği bölümünden lisans ve yüksek lisans mezunu olmak. Doktorasını makine mühendisliği enerji alanında tamamlamış olmak.
 Makine Mühendisliği ve havacılık konularında yurtiçinde ve yurtdışında
akademik çalışmalar yapmış ve sertifika sahibi olmak. Uluslararası akademik yayınlar yapmış olmak.
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)1Araştırma Görevlisi Lisans ve/veya yüksek lisans derecesini Makina Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği Bölümünde almış olmak.
Hava Ulaştırma FakültesiPilotaj Bölümü (İngilizce)1Profesör Doktora derecesini veya Doçentlik unvanını Havacılık Yönetimi veya Hava Trafik Kontrol veya Havacılık İşletmeciliği veya Uzay Mühendisliği veya Uçak Mühendisliği veya Uçak Uzay Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya Havacılık Elektrik ve Elektroniği veya Uçak, Gövde ve Motor alanında almış olmak.
 Tercihen Havacılık ile ilgili sertifikasyon ve deneyime sahip olmak, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından pilotaj bölümü derslerini
vermek üzere yetkilendirilmiş olmak.
1Doç.Dr. Doktora derecesini veya Doçentlik unvanını Havacılık Yönetimi veya Hava Trafik Kontrol veya Havacılık İşletmeciliği veya Uzay Mühendisliği veya Uçak Mühendisliği veya Uçak Uzay Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya Havacılık Elektrik ve Elektroniği veya Uçak, Gövde ve Motor alanında almış olmak.
 Tercihen Havacılık ile ilgili sertifikasyon ve deneyime sahip olmak. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından pilotaj bölümü derslerini
vermek üzere yetkilendirilmiş olmak.
1Dr. Öğr. Üyesi Doktora derecesini Havacılık Yönetimi veya Hava Trafik Kontrol veya Havacılık İşletmeciliği veya Uzay Mühendisliği veya Uçak Mühendisliği veya Uçak Uzay Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya Havacılık Elektrik ve Elektroniği veya Uçak, Gövde ve Motor alanında almış olmak.
 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından pilotaj bölümü
derslerini vermek üzere yetkilendirilmiş olmak. Tercihen Havacılık ile ilgili sertifikasyon ve deneyime sahip olmak.
İzmir Havacılık Meslek YüksekokuluUlaştırma Hizmetleri Bölümü, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı1Öğr. Gör. İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ya da İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü lisans derecesinde mezun olmak,
 Bu bölümlerin herhangi birinden tezli yüksek lisans yapmış olmak ve
Eğitim Fakülteleri harici bölümlerden mezun olanlar için "Pedagojik Formasyon” belgesine sahip olmak.
Yönetim ve Organizasyon Bölümü,
Hava Lojistiği Programı
1Öğr. Gör. İşletme veya Yönetim-Organizasyon alanında doktora yapmış olmak,
 Üniversitelerin Ön Lisans veya Lisans Programlarında en az bir yarıyıl ders vermiş olmak.
 Tercihen havacılık alanında akademik çalışmaları olmak.
 Uçak-Gövde-Motor veya Uçak Elektrik-Elektroniği veya Makine Eğitimi
1Öğr. Gör.veya Elektrik Öğretmenliği lisans derecesine sahip olmak,
 Alanı ile ilgili en az 3 yıl ders vermiş olmak
 Tercihen yükseköğretim kurumlarında alanı ile ilgili en az 3 yıl ders vermiş olmak,
 Tercihen ilgili mevzuatları bildiğini gösterir sertifikalar almış olmak (
Uçak Teknolojisi ProgramıSHY 145, SHY 147, ESD, EWIS, FTS, MSDS ve İnsan Faktörü veya benzeri
sertifikalar)
Ankara Havacılık Meslek Meteoroloji Mühendisliği lisans derecesine sahip olmak,
 Atmosfer Bilimleri alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da Havacılık Meteorolojisi alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak,
 Yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl ders verme tecrübesine sahip
olmak.
Yüksekokulu
1Öğr. Gör.
 İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim ve
Tercümanlık, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinin birinden mezun
Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü1Öğr. Gör.olmak,
 Belirtilen alanların birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak ve İngilizce Öğretmenliği haricindeki bölümlerden mezun olanlar için pedagojik formasyon sahibi olmak.
 Tercihen belgelendirmek kaydıyla lisans öğreniminden sonra alanında
herhangi bir Yükseköğretim Kurumunda en az 2 yıl ders verme tecrübesine
sahip olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğünden:

BAŞVURU TARİHİ : 01.08.2019
İLAN BİTİŞ TARİHİ : 19.08.2019

Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanı alınacaktır.

Başvuruda bulunacak Öğretim Üyesi adayların, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamaları ve bunları sağladıklarını başvuru dilekçelerinde beyan etmeleri gerekmektedir.

Yabancı dille eğitim yapılan birimlere başvuracak adayların mezun oldukları üniversiteye bakılmaksızın; Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlileri için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğeri bir sınavdan 80 ve üzeri başarı notu almış olmaları gerekmektedir. Araştırma Görevlileri için en az 70 başarı notu almış olmaları gerekmektedir.

Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri için tüm programlarda Ales Puanı en az 70 olması gerekmektedir.
Türkçe eğitim yapılan Ankara ve İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulları bünyesinde İngilizce derslerini vermek üzere ilana çıkılan Öğretim Görevlisi kadroları için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğeri bir sınavdan 90 ve üzeri başarı notu almış olmaları gerekmektedir.

Yurtdışından alınan diplomalara ait YÖK denklik belgelerinin başvuruda ibraz edilmesi gereklidir.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Başvurdukları birim ve anabilim dalı ile istenen kriterleri sağladığını belirten dilekçe
2) Özgeçmiş ve Yayın listesi
3) 2 adet vesikalık fotoğraf
4) Nüfus cüzdanı örneği
5) Doçent ve Profesör kadroları için Doçentlik Belgesi
6) Doçent ve Profesör kadroları için Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü
7) Doktor Öğretim Üyesi kadroları için; Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi ), Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), Akademik unvana atanma yazıları (daha önce bu kadroya atanmış ise ve varsa atama yazısı)
8) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ile Doçentler ve Doktor Öğretim Üyeleri için 4 adet CD, Profesörler için 6 adet CD (veya aynı sayıda taşınabilir bellek).

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı www.thk.edu.tr. adresinden ulaşılacak Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Elemanı Başvuru Formu,
2) Onaylı nüfus cüzdan örneği
3) Özgeçmiş
4) Onaylı lisans diploması, Onaylı yüksek lisans diploması veya devam ediyor ise öğrenci belgesi, Onaylı transkript
5) Belirtilen deneyim şartını gösteren onaylı belgeler
6) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge

NOTLAR
1- Adayların Üniversitemiz Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlanda belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan, posta aracılığı ile yapılan başvuruların gecikmesi durumunda adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
2- İlanımıza ayrıca www.thk.edu.tr adresinden de ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Müdürlüğü
Türkkuşu Kampüsü Bahçekapı Mah. Okul Sok. No:11 06790 Etimesgut/ANKARA

Tel: 444 84 58 Faks: (0312) 342 84 60

       

Kolay Hobiler