Akademik Personel | 26 Nisan 2019, Cuma

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

27 Ağustos 2018
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ’NDEN DUYURULUR.

İLAN TARİHİ                   : 27.08.2018

SON BAŞVURU TARİHİ : 11.09.2018

Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumlan Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adayların, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamaları ve bunları sağladıklarını başvuru dilekçelerinde beyan etmeleri gerekmektedir.

Yabancı dille eğitim yapılan birimlere başvuracak adayların mezun oldukları üniversiteye bakılmaksızın Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğeri bir sınavdan 80 ve üzeri başarı notu almış olmaları gerekmektedir.

 

DOÇENT VE PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • – Başvurdukları birim ve anabilim dalı ile istenen kriterleri sağladığını belirten dilekçe
 • – Özgeçmiş ve Yayın listesi
 • – 2 adet vesikalık fotoğraf
 • – Nüfus cüzdanı örneği
 • – Doçentlik Belgesi
 • – Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü
 • – Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ile Doçentler için 4, Profesörler için 6 adet CD (veya aynı sayıda taşınabilir bellek).

 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • – Başvurdukları birim ve anabilim ile istenen kriterleri sağladığını belirten dilekçe
 • – Özgeçmiş ve Yayın listesi
 • – 2 adet vesikalık fotoğraf
 • – Nüfus cüzdanı örneği
 • – Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi )
 • – Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)
 • – Akademik unvana atanma yazıları (daha önce bu kadroya atanmış ise ve varsa atama yazısı)
 • – Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD (veya aynı sayıda taşınabilir bellek)

NOTLAR

 • – Adayların Üniversitemiz Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlanda belirtilen şartlan taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan, posta aracılığı ile yapılan başvuruların gecikmesi durumunda adayların başvurulan dikkate alınmayacaktır.
 • – İlanımıza ayrıca thk.edu.tr adresinden de ulaşılabilir.

 

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Müdürlüğü Türkkuşu Kampüsü

Bahçekapı Mah. Okul Sok. No: 11 06790 Etimesgut/ANKARA Tel: 444 84 58 Faks: (0312) 342 84 60

 

Fakülte/MY O Bölüm Adet Unvan Açıklama
Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümü (İngilizce) 1 Profesör •  Doktora derecesini veya Doçentlik unvanını Havacılık Yönetimi, Hava Trafik Kontrol veya Havacılık İşletmeciliği, Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uçak Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği veya Uçak, Gövde ve Motor alanlarının birinden almış olmak.

•   Tercihen Havacılık ile ilgili sertifikasyon ve deneyime sahip olmak. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından pilotaj bölümü derslerini vermek üzere yetkilendirilmiş olmak.

2 Doç. Dr. •  Doktora derecesini veya Doçentlik unvanını Havacılık Yönetimi, Hava Trafik Kontrol, Havacılık İşletmeciliği, Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uçak Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği veya Uçak, Gövde ve Motor alanlarının birinden almış olmak.

•   Tercihen Havacılık ile ilgili sertifikasyon ve deneyime sahip olmak. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından pilotaj bölümü derslerini vermek üzere yetkilendirilmiş olmak.

3 Dr. Öğr. Üyesi • Doktora derecesini Havacılık Yönetimi, Hava Trafik Kontrol, Havacılık İşletmeciliği, Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uçak Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği veya Uçak, Gövde ve Motor alanlarının birinden almış olmak.

• Havacılık ile ilgili sertifikasyon ve deneyime sahip olmak. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından pilotaj bölümü derslerini vermek üzere yetkilendirilmiş olmak.

 

Fakülte/MY O Bölüm Adet Unvan Açıklama
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji

Mühendisliği

(İngilizce)

1 Profesör • Doktora derecesini veya Doçentlik unvanını Meteoroloji alanında almış olmak.
1 Dr. Öğretim Üyesi • Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecelerinden en az birini Meteoroloji alanında almış olmak.
Mühendislik

Fakültesi

Makine

Mühendisliği

(İngilizce)

1 Dr. Öğr. Üyesi •   Lisans ve yüksek lisans derecelerini Makine Mühendisliği alanından almış olmak.

• Doktorasını makine mühendisliği, tercihen enerji alanında tamamlamış olmak.

•    Tercihen Makine Mühendisliği ve Havacılık konularında yurtiçinde ve yurtdışında akademik çalışmalar yapmış ve sertifika sahibi olmak.

EndüstriMühendisliği(İngilizce) 1 Dr. Öğr. Üyesi •    Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden en az birini Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak.

•  Tercihen olasılık, istatistik, stokastik süreçler, tahmin yöntemleri ve tercihen deneysel tasarım konularındaki dersleri yürütebilecek düzeyde akademik araştırma/çalışmaları bulunmak.

Elektrik

Elektronik

Mühendisliği

(İngilizce)

1 Dr. Öğretim Üyesi • Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak.

•    Tercihen Doktora çalışmalarında anten saçılımanalizi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Bilgisayar

Mühendisliği

Bölümü

(İngilizce)

1 Doçent • Doktora derecesini ve Doçentlik unvanını Fizik alanında almış olmak.

•            Tercihen Bioinformatik protein ve moleküler modelleme ve simülasyon yüksek başarımlı hesaplama konularında araştırma ve çalışmaları bulunmak.

İşletme Fakültesi Havacılık

Yönetimi

(İngilizce)

1 Doçent • Doktora derecesini veya Doçentlik unvanını Havacılık Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Havacılık ve Uçak Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Ulaştırma Mühendisliği alanlarının birinden almış olmak.
1 Dr. Öğretim Üyesi •  Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini Havacılık Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Havacılık ve Uçak Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Ulaştırma Mühendisliği alanından almış olmak.

•  Tercihen Havacılık Yönetimi alanında çalışmaları olmak.

1 Dr. Öğretim Üyesi • Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini İstatistik alanında almış olmak.

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

BENZER HABERLER