Akademik Personel | 26 Ocak 2021, Salı

Tüm Araştırma Görevlilerinin 50/D Statüsü İle Alınması Anayasaya Aykırı Bulunmadı

28 Temmuz 2019
Tüm Araştırma Görevlilerinin 50/D Statüsü İle Alınması Anayasaya Aykırı Bulunmadı
       

Tüm araştırma görevlilerinin 50/D statüsü ile alınması anayasaya aykırı bulunmadı.

 

Anayasa Mahkemesi OHAL döneminde çıkarılan KHK’ları inceledi ve tüm araştırma görevlilerinin 50/D statüsünde istihdam edilmesini anayasaya aykırı bulmadı.

Anayasa Mahkemesi, CHP tarafından OHAL KHK’ları için yapılan itirazları esastan incelemeye geçti. AYM’nin incelediği konulardan birisi de 50/D statüsünde istihdam edilen araştırma görevlilerinin durumu oldu.

Getirilen yeni düzenleme ile 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren alınan tüm araştırma görevlilerinin 50/D statüsünde alınması kararlaştırılmıştı. Ayrıca 50/d’li araştırma görevlilerinin doktora eğitimini bitirdikten sonra kadro almaları da zorlaştırıldı.

Bu kapsamda doktorayı bitiren 100 50/D’li araştırma görevlisinden sadece 20 tanesi kadro alabilecek. Geriye kalan 80 tanesi ise başka üniversitelerde 1 yıl süreyle çalışacak ve kadro bulacak. Bulamayanların ise ilişikleri kesilecek. Böylelikle araştırma görevlilerinin iş güvenceleri büyük bir oranda kaldırılmış oldu.

CHP anayasaya aykırılık gerekçesiyle yaptığı başvurusunda ise bu düzenlemenin bilimsel özerkliği ihlal ettiğini savundu. Anayasa Mahkemesi ise yaptığı inceleme neticesinde araştırma görevlilerinin akademisyen olmadıklarına karar verdi. Sadece lisansüstü eğitim aldıklarını ifade etti.

Akademik personellerin doktor öğretim üyesi ve üzerindeki kadrolardan oluştuğu kararda belirtildi. Dolayısıyla araştırma görevlilerinin kadro güvencelerinin ellerinden alınmasının akademik özgürlüğü olumsuz etkilemeyeceği iddia edildi.

Eşitlik İlkesine Aykırılık

Kamuda araştırma görevlisi istihdamları önceden 33/A ve 50/D olarak yapılmaktaydı. Ancak şimdi sadece 50/D kadrosu bulunmaktadır. Aynı işi yapan kimselerin bu şekilde gruplara ayrılması son derece sıkıntılı bir durumdur. İş barışını bozacağı gibi eşitlik ilkesini de ihlal edecektir. Bu nedenle 50/D’li akademisyenler bu durumun düzeltilmesini talep ediyorlar.

Anayasa Mahkemesi de hak ihlali bulunmadığı yönünde bir karar verdiğine göre bundan sonra AİHM’in kapısı çalınacaktır. AİHM başvurusu ile elde edilecek sonuç ise tüm 50/D’lileri etkileyecektir. Ancak hükümet isterse bu konuda bir adım atabilir ve 50/D’lilerin 33/A kadrosuna geçirilmesi yönünde bir karar alabilir. Böylelikle sorun da ortadan kalkmış olacaktır. Ancak bu yönde bir iradenin şimdilik bulunmadığını da ifade etmek gerekir.Daha önceki örneklere bakacak olursak bir kez geri adım atıldığını söyleyebiliriz.

ÖYP’lilerin tamamının 33/A’dan 50/D’ye geçirilmesi durumunda çok fazla tepkiler yükselmişti. Bunun üzerine tekrardan tüm ÖYP’lilerin kadroları 33/A’ya geçirilmişti. Belki de gelen tepkilerin çokluğuna göre geri adım atılması söz konusu olabilir. Bu konuda sendikal faaliyetlerin son derece önemli olduğunu söylemeye dahi lüzum yoktur. Her ne kadar dava süreçleri yürütülecek olsa da bu konu siyasi bir konu olması nedeniyle hükümet ile yakın temasların kurulması gerekmektedir. Ancak bu sayede kazanımlar elde edilmesi mümkün olacaktır. aksi takdirde sonuç elde edilemeyecektir.

 

Kaynak: Kariyer İş İlanları

       

Kolay Hobiler