Akademik Personel | 20 Aralık 2020, Pazar

Tübitak Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı Başvuruları

Tübitak Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı Başvuruları
       

Tübitak Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı Başvuruları Başladı

Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresine yapıldıktan sonra,Başvuru Formu ile birlikte Kabul ve Taahhüt Beyanları Formu çıktıları alınıp imzalanarak son başvuru tarihini takip eden 5. iş günü mesai bitimine kadar tübitak BİDEB’e ulaştırılması gerekmektedir.

 

 

 

 

 

BAŞVURU DÖNEMİ BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ SON BAŞVURU TARİHİ *
I. Dönem 15 Şubat 2016 15 Mart 2016
II. Dönem 1 Eylül 2016 30 Eylül 2016
blank  Tüm Güncel Burs Fırsatları

* Başvurular son başvuru tarihi saat 23:59 itibariyle sona ermektedir. 17:30’a kadar teknik, e-posta ve telefon yardımı verilecek olup bu saatten sonra karşılaşılan herhangi bir problemde kişilere yardım edilemeyecektir. Son gün başvuru yoğunluğundan kaynaklanan problemlerden dolayı başvurunuzu son güne bırakmamanızı tavsiye ederiz.

ONLINE BAŞVURU SIRASINDA SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

  1. TÜBİTAK’ın belirlediği formatta hazırlanmış araştırma önerisi (Araştırma önerisi formatı başvuru formları içerisinde yer almaktadır)
  2. Adayın özgeçmişi
  3. Doktora diploması
  4. Davet mektubu*
  5. Yabancı dil belgesi**
  6. Aday, yurt içinde veya dışında başka bir kuruluştan (TÜBİTAK dahil) destek alıyorsa buna ilişkin beyanı

* İlgili kuruluşun antetli kağıdına yazılmış imzalı ve yeni tarihli olmalı, ayrıca davetin geçerli olduğu tarihleri, yurt dışında birlikte çalışılacak danışman bilgisini, araştırma konusunu ve araştırma yapılacak kuruma hangi pozisyonda davet edildiği bilgilerini içermelidir.

** Yabancı dil belgesi olarak aşağıdaki belgelerden herhangi birisi sunulabilir;

– KPDS/ÜDS/IELTS/TOEFL puan belgesi (bkz. yabancı dil puanları)

– Adayın araştırmada kullanacağı yabancı dille öğretim yapan bir kuruluştan lisans veya yurt dışından lisansüstü eğitim aldığını gösterir diploma

–  Profesör ve Doçent unvanına sahip araştırmacıların doçentlik belgesinin onaylı örneği

–  Davet mektubunda araştırmacının dil yeterliliğini sağladığına ilişkin ifadenin yer alması

BAŞVURU SIRASINDA POSTA YOLU İLE GÖNDERİLMESİ GEREKEN BELGELER

  1. Online Başvuru Formu (imzalı)
  2. Kabul ve Taahhüt Beyanları Formu (imzalı)

Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresine yapıldıktan sonra,Başvuru Formu ile birlikte Kabul ve Taahhüt Beyanları Formu çıktıları alınıp imzalanarak son başvuru tarihini takip eden 5. iş günü mesai bitimine kadar tübitak BİDEB’e ulaştırılması gerekmektedir.

Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan veya online başvuru haricinde yapılan başvurular ile son başvuru tarihini takip eden 5. iş günü mesai bitiminden sonra gelen başvurular değerlendirmeye alınmaz

Başvuruda Kullanılacak Formlar:

a.       2219 – Özgeçmiş Formu

b.      2219 – Araştırma Önerisi Formatı

c.       Araştırma Önerisi Unsurları

       

Kolay Hobiler