Akademik Personel | 20 Aralık 2020, Pazar

Tübitak Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı

16 Şubat 2016
Tübitak Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı
       

Tübitak Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı Başvuruları Başladı

BAŞVURU KOŞULLARI

 1. T.C.vatandaşı olmak,
 2. Üniversitelerimizden birinde bir doktora programına kayıtlı olup, doktora yeterlilik sınavını geçmiş olmak veya tıpta uzmanlık öğrencisi olmak,
 3. Tez önerisi, ilgili Enstitü Müdürlüğü tarafından kabul edilmiş olmak,
 4. Teziyle ilgili araştırma yapacak olmak,
 5. TÜBİTAK Yurt Dışı Araştırma Burs Programından daha önce yararlanmamış olmak,
 6. Araştırmanın yürütüleceği kuruluşça davet edilmiş olmak,
 7. Doktora kayıt tarihinden itibaren 6 yılı geçmemiş olmak.

TÜBİTAK Başkanlık Birimlerinde görev yapanlar bu programa başvuramazlar.

BAŞVURU DÖNEMİ BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ SON BAŞVURU TARİHİ *
I. Dönem 15 Şubat 2016 15 Mart 2016
II. Dönem 1 Eylül 2016 30 Eylül 2016

* Başvurular son başvuru tarihi saat 23:59 itibariyle sona ermektedir. 17:30’a kadar teknik, e-posta ve telefon yardımı verilecek olup bu saatten sonra karşılaşılan herhangi bir problemde kişilere yardım edilemeyecektir. Son gün başvuru yoğunluğundan kaynaklanan problemlerden dolayı başvurunuzu son güne bırakmamanızı tavsiye ederiz.

 

blank  Tüm Güncel Burs Fırsatları

 

ONLİNE BAŞVURU SIRASINDA SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

 1. TÜBİTAK’ın belirlediği formatta hazırlanmış araştırma önerisi (Araştırma önerisi formatı başvuru formları içerisinde yer almaktadır),
 2. TÜBİTAK’ın belirlediği formatta hazırlanmış özgeçmiş (Özgeçmiş formatı başvuru formları içerisinde yer almaktadır.
 3. Doktora yeterlilik belgesi,
 4. Doktora tez önerisinin kabul edildiğini gösteren Enstitü Müdürlüğü tarafından hazırlanmış belge (Tez başlığını içermelidir). Tıpta uzmanlık öğrencileri için Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden alınacak tıpta uzmanlık öğrencisi olduğunu gösteren belge,
 5. Akademik danışmanından onaylı doktora tez önerisi (son sayfası imzalı, diğer sayfalar paraflı),
 6. Adayın akademik danışmanının planlanan çalışmaya ilişkin görüşlerini açıklayan yazısı,
 7. Davet mektubu*,
 8. Lisansüstü öğrenimi sırasında almış olduğu dersleri gösteren not belgeleri (transkriptler).

* İlgili kuruluşun antetli kağıdına yazılmış imzalı ve yeni tarihli olmalı, ayrıca davetin geçerli olduğu tarihleri, yurt dışında birlikte çalışılacak danışman bilgisini, araştırma konusunu ve araştırma yapılacak kuruma hangi pozisyonda davet edildiği bilgilerini içermelidir.

BAŞVURU SIRASINDA POSTA YOLU İLE GÖNDERİLMESİ GEREKEN BELGELER

 • Online Başvuru Formu (imzalı)
 • Kabul ve Taahhüt Beyanları Formu (imzalı)

Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresine yapıldıktan sonra,Başvuru Formu ile birlikte Kabul ve Taahhüt Beyanları Formu çıktıları alınıp imzalanarak son başvuru tarihini takip eden 5 (beş) iş günü mesai bitimine kadar tübitak BİDEB’e ulaştırılması gerekmektedir.

Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan veya online başvuru haricinde yapılan başvurular ile son başvuru tarihini takip eden 5 (beş) iş günü mesai bitiminden sonra gelen başvurular değerlendirmeye alınmaz

Başvuruda Kullanılacak Formlar:

a.    2214 Özgeçmiş Formu

b.    2214- Araştırma Önerisi Formatı

c.    Araştırma Önerisi Unsurları

Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden yapılabilir.

Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresine yapıldıktan sonra,Başvuru Formu ile birlikte Kabul ve Taahhüt Beyanları Formu çıktıları alınıp imzalanarak son başvuru tarihini takip eden 5. iş günü mesai bitimine kadar tübitak BİDEB’e ulaştırılması gerekmektedir.

Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan veya online başvuru haricinde yapılan başvurular ile son başvuru tarihini takip eden 5. iş günü mesai bitiminden sonra gelen başvurular değerlendirmeye alınmaz

       

Kolay Hobiler