Akademik Personel | 15 Haziran 2021, Salı

Tübitak 2014 Yüksek Lisans ve Doktora Burs Başvurları Başladı

Tübitak 2014 Yüksek Lisans ve Doktora Burs Başvurları Başladı
       

Tübitak 2014 Yüksek Lisans ve Doktora Burs Başvurları

 

T.C. vatandaşı olup bir devlet veya vakıf üniversitesinde Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarından birinde tezli yüksek lisans/doktora öğrenimi görmekte olan öğrenciler ile tezli yüksek lisans/doktora öğrenimi yapmak isteyen son sınıf lisans öğrencilerine; lisans öğrenimlerini bitirdikleri yılı takip eden öğretim yılı başından itibaren bir tezli yüksek lisans/doktora programına kayıt yaptırmaları koşuluyla, programın yürütme kural ve ilkeleri çerçevesinde mezun olmak şartıyla burs verilir.

2211-A Genel Yurt İçi Doktora Burs Programı 2014/2 Başvur
2228-B Yüksek Lisans Öğrencileri için Doktora Burs Programı 2014/2 Başvur
2210-A Genel Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı 2014/2 Başvur
2228-A Son Sınıf Lisans Öğrencileri için Lisansüstü (Yüksek Lisans/Doktora) Burs Programı 2014/2 Başvur

 

blank Akademikpersonel.org’da Bulunan Diğer Burs Fırsatları

blank

Tübitak Yüksek Lisans ve Doktora Burs Başvuru Süreci

Başvuru Yapmak için TIKLAYINIZ

Burs:  Lisans ve/veya lisansüstü öğrenim gören ve özel kural ve ilkelere uyularak belirlenmiş öğrenciler ile araştırmacıların yurt içinde ve/veya yurt dışında yaşam giderlerini karşılamak amacıyla Bilim Kurulu’nca belirlenen miktarda ve süreyle bursiyerlere yapılan aylık ödeme.

Ek Burs: Tezli yüksek lisans öğrenimi gören ve özel kural ve ilkelere uyularak belirlenmişbursiyerlerden doktoraya devam edecek olanlara yurt içinde yaşam giderlerini karşılamak amacıyla Bilim Kurulu’nca belirlenen miktarda ve süreyle yüksek lisans bursuna ek olarak yapılan aylık ödeme.

Ek Destek:  Yurt içi doktora bursiyerlerine Mart ve Ekim aylarında verilen destek.

Teşvik Bursu:  Öncelikli alanlar ve sanayiye yönelik tezli yüksek lisans ve doktora tez çalışması yapan ve lisans eğitimini fen bilimlerinde yapmış sosyal ve beşeri bilimler alanlarında tezli yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilere teşvik amacıyla Bilim Kurulu’nca belirlenen miktarda ve süreyle yapılan aylık ödeme.

Tam burs miktarı yüksek lisans bursiyeri için 1.000 TL/Ay ve doktora bursiyeri için 1.800 TL/Ay’dır. Kısmi burs miktarı yüksek lisans bursiyeri için 400 TL/Ay ve doktora bursiyeri için500 TL/Ay’dır. Yüksek lisans sonrası doktora öğrenimine devam edecek yüksek lisans bursiyeri için ek burs 500 TL/Ay’dır. Doktora bursiyerlerine ayrıca yılda iki kez (Mart ve Ekim burslarıyla birlikte) 400 TL ek destek verilir.

Ayrıca Fen Bilimlerinden Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarına geçen, doktora öğrenimine devam edecek yüksek lisans ve doktora bursiyerleri için teşvik bursu 1.000TL/Ay’dır. Öncelikli alanlara ve sanayiye yönelik tez çalışması yapan, doktora öğrenimine devam edecek yüksek lisans bursiyerleri için teşvik bursu 150TL/Ay,doktora bursiyerleri için 200TL/Ay’dır. Fen Bilimlerinden Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarına geçen doktora öğrenimine devam edecek yüksek lisans bursiyerleri için kısmi teşvik bursu 300TL/Ay, doktora bursiyerleri için kısmi teşvik bursu 500TL/Ay’dır. Öncelikli alanlara ve sanayiye yönelik tez çalışması yapan doktora öğrenimine devam edecek yüksek lisans bursiyerleri için kısmi teşvik bursu 50TL/Ay, doktora bursiyeri için 100TL/Ay’dır. Bu bilgilere göre burs miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

BURS MİKTARLARI TABLOSU
Yüksek Lisans Doktora
Burs Türü

YL Burs Miktarı
Tam/Kısmi
(TL/Ay)

Doktora Teşvik Bursu
Tam/Kısmi
(TL/Ay)

Doktora Burs miktarı*
(TL/Ay)

Temel Burs 1.000 / 400 1.500 / 400 1.800 / 500
Öncelikli Alanlarda 1.000 / 400 1.650 / 450 2.000 / 600
Sanayiye yönelik 1.000 / 400 1.650 / 450 2.000 / 600
Sosyal ve Beşeri Bilimlere Geçiş 1.000 / 400 2.500 / 700 2.800 / 1.000

* Doktora bursiyerlerine ayrıca yılda iki kez (Mart ve Ekim burslarıyla birlikte) 400 TL ek destek verilir.

 

BURSLARIN ÖDENME ŞEKLİ
Burslar, ait oldukları ayı takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde bursiyerlerin banka hesaplarına havale edilmek suretiyle ödenir. Ödemeler, BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulunun kararıyla avans, peşin veya geriye dönük olarak ve iki ya da üçer aylık vb. periyotlar şeklinde de yapılabilir. Bursiyerler ödeme şekline itiraz edemezler.

YÜKSEK LİSANS BURS PROGRAMLARI İÇİN;
2210-A Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı
Güz dönemi: 20-30 Ekim 2014
2210-B Sosyal ve Beşeri Bilimlere Geçiş Yüksek Lisans Burs Programı
Güz dönemi: 20-30 Ekim 2014
2210-E Doğrudan Yüksek Lisans Burs Programı
Güz yarıyılında lisansüstü öğrenimine başlayanlar için: 29 Eylül-10 Ekim 2014
2210-C Öncelikli Alanlara Yönelik Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı
ve
2210-D Sanayiye Yönelik Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı
Güz Dönemi:    3 Kasım-28 Kasım 2014
DOKTORA BURS PROGRAMLARI İÇİN;
2228-B Yüksek Lisans Öğrencileri için Doktora Burs Programı
Güz dönemi: 20-30 Ekim 2014
2211-A Yurt İçi Doktora Burs Programı
Güz dönemi: 20-30 Ekim 2014
2211-B Sosyal ve Beşeri Bilimlere Geçiş Doktora Burs Programı
Güz dönemi: 20-30 Ekim 2014
2211-E Doğrudan Doktora Burs Programı
Güz yarıyılında lisansüstü öğrenimine başlayanlar için: 29 Eylül-10 Ekim 2014
2211-C Öncelikli Alanlara Yönelik Yurt İçi Doktora Burs Programı
ve
2211-D Sanayiye Yönelik Yurt İçi Doktora Burs Programı
Güz Dönemi: 3 Kasım-28 Kasım 2014
       

Kolay Hobiler