Akademik Personel | 31 Ocak 2021, Pazar

Trabzon Üniversitesi Çok Sayıda Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

17 Haziran 2019
Trabzon Üniversitesi Çok Sayıda Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak
       

Trabzon Üniversitesi çeşitli alanlarda 18 öğretim görevlisi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

İlan NoKadronun İlan Edildiği Birim AdıKadro AdediKadro DerecesiKadro UnvanıALES
Puanı
Yabancı Dil PuanıAçıklama
2019201Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü
Nefesli Çalgılar Anasanat
Dalı
16Öğr. Gör. (Ders verecek)7050Müzik Anasanat Dalında tezli yüksek lisans derecesi almış olup, nefesli çalgılar alanında sanatsal çalışmalar yapmış olmak
2019202Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Müzik Teorisi Anabilim
Dalı
16Öğr. Gör. (Ders verecek)7050Müzikoloji veya Müzik Teorisi alanında doktora yapıyor olmak. Müzikoloji ve Müzik Teorisi alanlarında bilimsel çalışmaları bulunmak.
2019203Rektörlük Örgütü Yabancı Diller Eğitimi Bölümü15Öğr. Gör. (Ders verecek)7080İngilizce Öğretmenliği veya Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikasına sahip olmak kaydıyla İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim-Tercümanlık bölüm/programlarından lisans mezunu olup, bu alanların birinde tezli yüksek lisans
yapmış olmak
2019204Rektörlük Örgütü Yabancı Diller Eğitimi Bölümü15Öğr. Gör. (Ders verecek)7080İngilizce Öğretmenliği veya Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikasına sahip olmak kaydıyla İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim-Tercümanlık bölüm/programlarından lisans mezunu olup, bu alanların birinde tezli yüksek lisans
yapmış olmak
2019205Rektörlük Örgütü Yabancı Diller Eğitimi Bölümü16Öğr. Gör. (Ders verecek)7080İngilizce Öğretmenliği veya Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikasına sahip olmak kaydıyla İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim-Tercümanlık bölüm/programlarından lisans mezunu olup, bu alanların birinde tezli yüksek lisans
yapmış olmak
2019206Rektörlük Örgütü Yabancı Diller Eğitimi Bölümü16Öğr. Gör. (Ders verecek)7080İngilizce Öğretmenliği veya Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikasına sahip olmak kaydıyla İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim-Tercümanlık bölüm/programlarından lisans mezunu olup, bu alanların birinde tezli yüksek lisans
yapmış olmak
2019207Rektörlük Örgütü Dış İlişkiler Ofisi16Öğr. Gör. (Ders vermeyen)7080İngiliz Dili/Kültürü ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği veya İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölüm/Programlarının birinden
mezun olmak
2019208Rektörlük Örgütü Dış İlişkiler Ofisi15Öğr. Gör. (Ders vermeyen)7080İngiliz Dili/Kültürü ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği veya İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölüm/Programlarının birinden
mezun olmak
2019209Rektörlük Örgütü
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
15Öğr. Gör. (Ders vermeyen)7050Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Öğretmenliği bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından tanınmış ve onaylanmış yurtdışı yükseköğretim kurumlarından
lisans mezunu olmak,
2019210Rektörlük Örgütü
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
16Öğr. Gör. (Ders vermeyen)7080Üniversitelerin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümünden lisans ve Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği yüksek lisans derecesine sahip olup, alanında en az üç yıl bir yükseköğretim
kurumunda çalışmış olmak
2019211Rektörlük Örgütü
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
15Öğr. Gör.
(Ders vermeyen)
7050Matematik Eğitimi alanında doktora yapmış olup, proje
alanında deneyimli ve bir yükseköğretim kurumunda alanıyla ilgili en az beş yıl çalışmış olmak
2019212Rektörlük Örgütü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve
Araştırma Merkezi
14Öğr. Gör. (Ders vermeyen)7050Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doktora yapıyor olup, alanında devlet okullarında en az beş yıl çalışmış olmak.
2019213Rektörlük Örgütü Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinatörlüğü
14Öğr. Gör. (Ders
vermeyen)
7080
2019214Rektörlük Örgütü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı14Öğr. Gör. (Ders vermeyen)7050Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve
Bilişim Sistemleri bölümlerinden lisans mezun olmak,
2019215Rektörlük Örgütü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı15Öğr. Gör. (Ders vermeyen)7050Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve
Bilişim Sistemleri bölümlerinden lisans mezun olmak,
2019216Rektörlük Örgütü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı14Öğr. Gör. (Ders vermeyen)7050Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve
Bilişim Sistemleri bölümlerinden lisans mezunu olmak,
2019217Şalpazarı Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü Adalet Programı16Öğr. Gör. (Ders verecek)70MUAFHukuk alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak
2019218Şalpazarı Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü
Adalet Programı
15Öğr. Gör. (Ders verecek)70MUAFHukuk alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak
Toplam18

 

İlanın detayları şu şekilde;

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.

GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR
1) 657 Sayılı Kanun’un 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2) ALES’ten en az 70 (lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden ya da ilan edilen bölüm/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğeri kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanacakların ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
4) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır. Ancak, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

MUAFİYETLER
1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2) Meslek yüksekokullarının, 9/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İSTENEN BELGELER
1) Üniversitemizin internet sayfasında formlar kısmında yer alan “Öğretim Elemanı İçin Başvuru Dilekçesi”nin doldurulmuş ve imzalanmış hali,
2) Özgeçmiş
3) Bir adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı)
4) Nüfus cüzdan fotokopisi (noter veya kurum onaylı olması zorunludur)
5) Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi (noter veya kurum onaylı olması zorunludur)
6) Lisans transkript belgesi fotokopisi (noter veya kurum onaylı olması zorunludur)
7) Yüksek lisans, Doktora, Tıpta Uzmanlık, Sanatta Yeterlilik diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi (noter veya kurum onaylı olması zorunludur)
8) ALES belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık ALES belgesi geçerlidir)
9) Yabancı Dil Belgesi (YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil belgesi),
10) Deneyim sahibi olduğunun gösterir belge (kamuda çalışanlardan onaylı hizmet cetveli ve ilgili alanda çalıştığını gösterir belge; özel sektörde çalışanlardan SGK hizmet dökümü ve ilgili alanda çalıştığını gösterir belge),
11) Güncel adli sicil belgesi.

GENEL AÇIKLAMALAR
1) Başvuru Dilekçesinde duyuru ilan numarası mutlaka belirtilecektir. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. Birden fazla kadroya başvuran adayların hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.
2) Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekir.
3) Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ve ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekir.
4) İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca, adayların başvuru ve atanma koşullarına sahip olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde sınavı kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacak olup, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
5) Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanı her aşamada kısmen veya tamamen iptal edebilir iptal edebilir ve sınav takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
6) Adaylar başvuru dilekçesi ve “Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge”ye Üniversitemiz internet sayfasından (http://www.trabzon.edu.tr/) ulaşabilirler.
7) Başvuru süresi bu ilanın Resmî Gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün olup, başvurular şahsen Trabzon Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına (Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü, Fatih Kampusu, Söğütlü, Akçaabat, Trabzon) yapılacaktır. Başvuru süresi 15. günün mesai saati sonunda (Saat 17:00’de) biter. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, bundan Üniversitemiz sorumlu
değildir.
8) Sonuçlar Üniversitemiz internet sayfasında ilan edilecek olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
9) Başvuru evrakları adaylara geri iade edilmeyecektir.

İlgililere duyurulur.

       

Kolay Hobiler