Akademik Personel | 02 Şubat 2021, Salı

Trabzon Üniversitesi 18 Akademik Personel Alımı Yapacak

17 Haziran 2019
Trabzon Üniversitesi 18 Akademik Personel Alımı Yapacak
       

Trabzon Üniversitesi çeşitli alanlarda 18 akademik personel alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

İlan NoKadronun İlan Edildiği Birim AdıKadro AdediKadro DerecesiKadro UnvanıAçıklama
2019101Fatih Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretimi Anabilim Dalı
11ProfesörDoçentliğini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Alanında almış olup, çevrimiçi öğrenme ortamları konusunda çalışmaları bulunmak
2019102Fatih Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı
14Dr. Öğr. ÜyesiEğitim Psikolojisi alanında tezli yüksek lisans yapmış olup, Psikobiyografya metodolojisiyle kişilik analizi üzerine çalışmaları bulunmak
2019103Fatih Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
11DoçentDoçentliğini Eğitim Yönetimi alanında almış olup, eğitim yönetimi ve eğitimde liderlik alanında çalışmaları bulunmak
2019104Fatih Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı
14Dr. Öğr. ÜyesiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında lisans ve
tezli yüksek lisans mezunu olup, çevrimiçi öğrenme panelleri konusunda çalışmaları bulunmak
2019105Fatih Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı
14Dr. Öğr. ÜyesiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında lisans ve
yüksek lisans mezunu olup, olasılığa dayalı uyarlanabilir hiper ortamlar konusunda çalışmaları bulunmak
2019106Fatih Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı
14Dr. Öğr. ÜyesiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olup, işitme engelli öğrenciler için teknoloji destekli öğrenme ortamları konusunda çalışmaları
bulunmak
2019107Fatih Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
15Dr. Öğr. ÜyesiRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doktora mezunu olup, Bilişsel-Davranışçı yaklaşım kapsamında teorik ve uygulamalı araştırmaları bulunmak, şema ve aile evlilik terapileri
alanında deneyimli olmak
2019108Fatih Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Kimya Eğitimi Anabilim Dalı
15Dr. Öğr. ÜyesiKimya Eğitimi alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olup, okul dışı öğrenme ortamları üzerine çalışmaları bulunmak
2019109Fatih Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
11ProfesörCebir Öğretimi konusunda doktora yapmış olup, doçentliğini Matematik Eğitimi alanında almış olmak
2019110Fatih Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
11DoçentGeometri Öğretimi konusunda doktora yapmış olup, doçentliğini Matematik Eğitimi alanında almış olmak
2019111Fatih Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
15Dr. Öğr. Üyesiİstatistik Öğretimi konusunda doktora yapmış olmak
2019112Fatih Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
11ProfesörDoçentliğini Sınıf Eğitimi alanında almış olup, ilkokuma-yazma, Türkçe öğretimi ve yaratıcı drama alanında çalışmaları bulunmak,
2019113Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü
Resim Anasanat Dalı
15Dr. Öğr. ÜyesiGüzel Sanatlar Fakültelerinin Resim bölümünden mezunu olup, Sanatta Yeterlilik derecesini aynı alanda almış olmak
2019114İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı
15Dr. Öğr. Üyesiİlgili alanda tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olup, Fıkıh Usulü Şerh Edebiyatı üzerine çalışmaları bulunmak
2019115İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı
15Dr. Öğr. Üyesiİlgili alanda tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olup, Tefsirin Mahiyeti ve İşlevine dair çalışmaları bulunmak
2019116İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Felsefesi Anabilim Dalı
11DoçentDoçentliğini ilgili alanda almış olup, dini tecrübe ve din-bilim ilişkisine dair çalışmaları bulunmak
2019117Spor Bilimleri Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Psiko-sosyal Alanlar Anabilim Dalı
11ProfesörDoçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olup, Sporda Psiko- sosyal alanlar konusunda çalışmaları bulunmak
2019118Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü
Rekreasyon Eğitimi Anabilim Dalı
11ProfesörDoçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olup, Rekreasyon alanında çalışmaları bulunmak
Toplam18

 

İlanın detayları şu şekilde;

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden:
2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri (23., 24. ve 26. Maddeleri), Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri ile İlgili Yönerge” hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR
1) Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 657 sayılı kanunun 48. Maddesindeki genel şartları sağlamaları gerekmektedir.
2) Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge”sine istinaden; doçentlik kadrolarına başvuranlardan doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların ilgili kadroya atamaları yapılmayacaktır.
3) 2547 sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen yüzde yirmi (%20) kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

İSTENEN BELGELER

a) Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İçin;
1) Bir adet başvuru dosyası (Başvuru yapılan anabilim dalı, anasanat dalı veya program adının belirtildiği başvuru dilekçesi), 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, güncel adli sicil belgesi, ÖSYM Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının noter veya kurum onaylı örnekleri, özgeçmiş ve yayın listesi)
2) Dört adet taşınır bellek veya CD (Nüfus cüzdanı örneği, ÖSYM Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının noter veya kurum onaylı örnekleri, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınların tamamını içerecek).

b) Doçentlik Kadroları İçin;
1) Bir adet Başvuru Dosyası (Başvuru yapılan anabilim dalı, anasanat dalı veya program adının belirtildiği Başvuru dilekçesi), Nüfus cüzdan fotokopisi, güncel adli sicil belgesi, Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi)
2) Dört adet taşınır bellek veya CD (Doçentlik belgesi, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınların tamamını içerecek).

c) Profesörlük Kadroları için:
1) Bir adet Başvuru Dosyası (2547 sayılı kanunun 26. Maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak sunan dilekçeleri ekinde özgeçmiş, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan örneği, güncel adli sicil belgesi ve yayın listesinden oluşacak)
2) Altı adet taşınır bellek veya CD (Özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi ve yayınların tamamını içerecek).

 

GENEL AÇIKLAMALAR
1) Başvuru Dilekçesinde duyuru ilan numarası mutlaka belirtilecektir. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.
Birden fazla kadroya başvuran adayların hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.
2) Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.
3) Adayların devlet hizmeti yükümlülüğü bulunmaması gerekir.
4) Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekir.
5) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış ve belgelendirilmiş olması şarttır.
6) İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca, adayların başvuru ve atanma koşullarına sahip olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde dahi atamaları yapılmayacak olup, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
7) Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanı her aşamada kısmen veya tamamen iptal edebilir ve sınav takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
8) Adaylar başvuru dilekçesi ve Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönergesine Üniversitemiz internet sayfasından (http://www.trabzon.edu.tr/) ulaşılabilirler.
9) Başvuru süresi bu ilanın Resmî Gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün olup, başvurular şahsen Trabzon Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına (Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü, Fatih Kampusu, Söğütlü, Akçaabat, Trabzon) yapılacaktır. Başvuru süresi 15. günün mesai saati sonunda (saat 17:00’de) biter. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli yapılan başvurular dikkate alınmayacak olup, bundan Üniversitemiz
sorumlu değildir.
10) Sonuçlar Üniversitemiz internet sayfasından ilan edilecek olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
11) Başvuru evrakları adaylara geri iade edilmeyecektir.

İlgililere duyurulur.

 

İLAN TAKVİMİ

İlan Tarihi: 17/06/2019
Son Başvuru Tarihi: 01/07/2019

       

Kolay Hobiler