Akademik Personel | 17 Haziran 2019, Pazartesi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

3 Kasım 2018
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemiza 25+7 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükselime ve Alanına Yönetmeliği’nia ilgili maddeler ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

İslenilen belgeler Üniversitemizin http://mw.gop.edu,tr adresinde mevcuttur, Başvuru süresi itanın Resmî Gazete’de yayımlandığı larihlen itibaren 15 (onbeş] gündür.

Profesör kadroları için başvuru dosyaları 6 (altı) takım, doçent kadroları için başvuro dosyaları + (dört) takım halinde Rektörlüğe, doktor öğretim üyesi kadroları İçin başvuro dosyaları 4 (dört) lakım halinde ilgili Dekanlıklara veya Müdürlüklere teslim edilecektir.

Müracaatlar şahsen olup, posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaailar ile süresi İçinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Bitimi Bölümü Anabilirin Dalı/Programı Unvanı Adedi Açıklamalar
Eğitim Fakültesi Eğilim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Profesör 1
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Uyqulamalı Matematik Profesör 1
Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Zooloji Profesör 1
Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Oroanik Kimya Profesör 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maiiye Bütçe ve Mali Planlama Profesör 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Iklieal Politikası Profesör t
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Perlodontoloji Doçent 1
Eğilim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğiti mi Doçent 1
Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Genel Biyoloji Doçent 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Polilikası Doçent 1
İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi İktisat İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Doçent 1
TıpFakültesi DahlIİTıpBliimleri Radyoloji Doçent 2
TıpFaküllesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Histoloji ve Embriyoloji Doçent 1
Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Tarım İşletmeciliği Doçent 1
Beden Eğilimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Öğretmenliği Beden Eğilimi ve Spor Eğitimi Doçent 1
TıpFakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Doktor Öğretim Üyesi 1
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Pedodonti Doktor Öğretim Üyesi 1
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Doktor Öğretim Üyesi 1
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis DoktorÖğrelim

Üyesi

1
ilahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Doktor Öğretim Üyesi 1
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğilim Yönetimi DoktorÖğrelim

Üyesi

1 Eğilim polilikaları ve sorunları konularında çalışmaları olmak
Eğitim Fakültesi Eğilim Bilimleri Eğitim Programlan ve Öğretim DoktorÖğrelim

Üyesi

1 Eğitim programları konusunda çalışmalan olmak
Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 1 Fen Bilgisi eğilim programları konusunda çalışmaları olmak
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Okulöncesi Eğilimi DoktorÖğrelim

Üvesl

1 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Malzemesi DoktorÖğrelim

Üyesi

1 ilgili alanda doktora yapmış olmak
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Enerji DoktorÖğrelim

Üyesi

1 Yanma teknolojileri konusunda çalışmalan olmak
Turhal Uygulamalı Teknoloji ve Iştelmecilik Yüksekokulu Uluslararası Ticaıel ve Lojistik Uluslararası Ticaret ve Lojistik DoktorÖğrelim

Üyesi

1 Yönetim muhasebesi konusunda çalışmaları olmak
Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık DoktorÖğrelim

Üyesi

1 Finansal yönetim konusunda çalışmaları olmak,

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER