Akademik Personel | 01 Temmuz 2021, Perşembe

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

3 Mayıs 2019
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak
       

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi birimlerine toplam 31 Öğretim Üyesi alacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

 

BirimiBölümüAnabilim Dalı/
Programı
UnvanıAdediAçıklamalar 
Eğitim FakültesiTemel EğitimSınıf EğitimiProfesör1Genel sosyoloji ve eğitim
sosyolojisi alanında çalışmaları olmak
Fen-Edebiyat FakültesiCoğrafyaFiziki CoğrafyaProfesör1Coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan
algılama, bitki biyoçeşitliliği ve ekoloji konularında çalışmış olmak
Hukuk FakültesiÖzel HukukMedeni Usül ve İcra İflas
Hukuku
Profesör1Alternatif uyuşmazlık çözümleri ve tahkim konusunda çalışmaları
olmak
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiİşletmeYönetim ve OrganizasyonProfesör1Örgütsel davranış alanında çalışmaları olmak
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıbbi MikrobiyolojiProfesör1Tüberküloz ilaç direnci konusunda çalışmaları olmak ve SCI kapsamındaki mikrobiyoloji dergilerinde en az 2 orijinal
araştırma makalesi olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriTıbbi FarmakolojiProfesör1SCI kapsamındaki farmakoloji dergilerinde en az 2 orijinal
araştırma makalesi olmak
Eğitim FakültesiTürkçe ve Sosyal Bilimler EğitimiTürkçe EğitimiDoçent1Doçentliğini Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi alanında almış olmak ve Eski Türk Edebiyatı
alanında çalışmaları olmak
Eğitim FakültesiTürkçe ve Sosyal Bilimler
Eğitimi
Türkçe EğitimiDoçent1Sözlük bilimi üzerine çalışmaları olmak
Eğitim FakültesiTürkçe ve Sosyal Bilimler
Eğitimi
Türkçe EğitimiDoçent1Türkçe Eğitimi alanında doçent olmak ve en az 2 adet SSCI
indeksinde taranan yayını olmak
Fen-Edebiyat FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıEski Türk EdebiyatıDoçent1Klasik Türk Edebiyatı mesnevileri ve metin şerhi alanında çalışmaları bulunmak
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonDoçent1Kuru iğneleme tedavisi eğitimi almış olmak
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiDoçent1
Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuluSpor YöneticiliğiSpor Yönetim BilimleriDoktor Öğretim
Üyesi
1Sporda toplumsal cinsiyet alanında çalışmaları olmak
Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuluSpor YöneticiliğiSpor Yönetim BilimleriDoktor Öğretim Üyesi1Engelli spor tesislerinin yeterlilik düzeyleri alanında çalışmaları olmak
Eğitim FakültesiYabancı Diller Eğitimiİngiliz Dili EğitimiDoktor Öğretim Üyesi1İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında doktora yapmış ve Gösterge bilim alanında çalışmaları olmak
Eğitim FakültesiTemel EğitimOkul Öncesi EğitimiDoktor
Öğretim Üyesi
1Okul öncesi eğitimi alanında doktora yapmış olmak
Eğitim FakültesiEğitim BilimleriRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkDoktor Öğretim Üyesi1Lisansüstü eğitimi psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında olmak ve üstün yetenekliler
alanında çalışmaları olmak
Eğitim FakültesiTürkçe ve Sosyal Bilimler EğitimiTürkçe EğitimiDoktor Öğretim Üyesi1Yeni Türk Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak ve Türk romanı ve Türkçe Eğitimi üzerine çalışmaları bulunmak
Fen-Edebiyat FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıEski Türk DiliDoktor Öğretim Üyesi1Oğuz grubu Türk lehçeleri ve şiveleri alanında çalışma yapmış olmak
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar BilimleriDoktor Öğretim Üyesi1Bilişim sistemleri alanında doktora yapmış olmak ve mobil bulut bilişimi alanında çalışmaları
olmak
Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi
Mekatronik MühendisliğiMekatronik MühendisliğiDoktor Öğretim
Üyesi
1Web nesneleri ağ mimarisi ve uygulamaları alanında çalışmaları
olmak
Tokat Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluMuhasebe ve VergiMuhasebe ve Vergi UygulamalarıDoktor Öğretim Üyesi1İç denetim ve hile denetimi konularında çalışmaları olmak
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriÇocuk CerrahisiDoktor Öğretim Üyesi1
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıDoktor Öğretim
Üyesi
1Diyabetik retinopati ve ROP üzerine çalışmaları olmak
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKadın
Hastalıkları ve Doğum
Doktor
Öğretim Üyesi
1Stres üriner inkontinans üzerine çalışmaları olmak
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiDoktor
Öğretim Üyesi
1Oksitosinin androloji alanında
kullanımı üzerine çalışmaları olmak
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriTıbbi PatolojiDoktor
Öğretim Üyesi
1Adli patoloji alanında çalışmaları olmak
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKulak Burun
Boğaz Hastalıkları
Doktor
Öğretim Üyesi
1Melatonin ve selenyumun koku yolları üzerine etkisi üzerine
çaışmaları olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRadyolojiDoktor Öğretim
Üyesi
1Türk Nöroradyoloji Derneği yeterlilik belgesine sahip olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoktor Öğretim
Üyesi
1Umblikal arter kan gazı parametrelerinin klinikte kullanımı
üzerine çalışmaları olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriKardiyolojiDoktor
Öğretim Üyesi
1

 

İlanın detayları ise şu şekilde :

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.
İstenilen belgeler Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.
Profesör kadroları için başvuru dosyaları 6 (altı) takım, doçent kadroları için başvuru dosyaları 4 (dört) takım halinde Rektörlüğe, doktor öğretim üyesi kadroları için başvuru dosyaları 4 (dört) takım halinde ilgili Dekanlıklara veya Müdürlüklere teslim edilecektir.
Müracaatlar şahsen olup, posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

       

Kolay Hobiler