Akademik İlanlarGündemManşet Haber

TODAİE Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programına Başvuru Alınacak

Kamu personeli tarafından takip edilen TODAİE Kamu Yönetimi Yüksek Lisans programına başvurular alınmaya başlıyor. Gündüz programı için 9 ila 22 Mayıs tarihleri arasında başlanacak.

7163 sayılı TODAİE Teşkilat Kanunu’nun “Giriş Şartları” kenar başlıklı 15. maddesi gereğince Kamu Yönetimi Yüksek Lisans sadece yükseköğrenim mezunları başvurabilmektedir. Maddenin ikinci fıkrası gereğince, sınava girerek başarılı olanlara idarelerince ücretli izin verilmesi öngörülmüştür. Ayrıca TODAİE’de eğitim görülen süreler kıdemlerinde sayılmaktadır.

Bu bağlamda TODAİE’de eğitim görmek kamu personeli açısından avantajlı bir durumdur.

2016-2017 eğitim dönemine ilişkin kontenjan ve başvuru şartları ise Enstüsü tarafından açıklanmıştır.

İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI

TODAİE’nin yayımladığı broşürü görmek için tıklayınız.

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü her yıl Kamu Yönetimi Yüksek Lisans ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora programları açmaktadır. Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programları, ülkemizde kamu kesimine yönetici adayı yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu yıl hangi programlara en fazla kaç öğrenci alınacağı aşağıdaki çizelgede görülmektedir. Yapılan sınavlarda başarı gösterdikleri takdirde; gündüz programlarını kazanan adaylar,kurumlarınca izinli sayılarak programa devam edebilmekte; akşam programlarının dersleri saat 17.30’da başladığı için bu programlarda izin koşulu aranmamaktadır.

2016-2017 Akademik Yılı Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programları; 19 Eylül 2016 günü başlayacak olupgündüz programlarında tezli programı tercih eden öğrenciler, 22 Mayıs 2017, tezsiz programı tercih eden öğrenciler 17 Temmuz 2017 tarihinde görevlerine geri döneceklerdir. Programla ilgili açıklamalar ilişikte bulunan broşürde ve TODAİE web (www. todaie.edu.tr) sayfasında yer almaktadır.

Kuruluşunuz tarafından uygun bulunan yönetici ve yönetici adaylarının teşvik edilmesini, sınırlı sayıda kamu görevlisine sunulan bu olanaktan çalışanlarınızın yararlanabilmesi için yazımız ve başvuru broşürümüzün Kuruluşunuzun tüm birimlerine en geniş biçimde duyurulması hususunu saygılarımla arz ederim.

Kimler hangi programlara başvurabilir?
Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı-Gündüz: Tüm kamu görevlilerine yöneliktir.
Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programı-Gündüz: Valilik, belediyeler, Kalkınma Ajansları vb. tüm yerel yönetim birimlerinde çalışan kamu görevlilerine yöneliktir.
Adalet Yönetimi Yüksek Lisans Programı-Akşam: Adalet Bakanlığı personeli hakim, savcılar ile kamu kuruluşlarında çalışan hukuk müşaviri, avukatlar, adalet uzman ve uzman yardımcılarına, icra müdür ve icra müdür yardımcılarına yöneliktir.
Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programı-Akşam: Milli Eğitim Bakanlığı yöneticileri, okul ve kurum yöneticileri ile öğretmen ve müfettişler, kamu kurumu ve kuruluşlarında çalışan eğitim uzmanlarına yöneliktir.
Güvenlik Yönetimi Yüksek Lisans Programı-Akşam: Dışişleri Bakanlığı meslek memurları, Başbakanlık, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü, TİKA personelinin yanı sıra, mülki idare amirleri, Emniyet, Jandarma ve diğer güvenlik personeli ile infaz ve koruma memurları ve zabıtalara yöneliktir.
Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı-Akşam: Ankara ili sınırları içerisinde çalışan tüm kamu görevlilerine yöneliktir.
Afet Yönetimi Yüksek Lisans Programı-Akşam: Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarının afet ve acil durum konularıyla ilgili birimlerinde çalışanlara yöneliktir.
Göç Yönetimi Yüksek Lisans Programı-Akşam: Kamu kurum ve kuruluşlarında “göç” konusuyla ilgili birimlerde çalışanlara yöneliktir

Başvuru koşulları
En az dört yıllık lisans öğrenimi veren bir yüksek öğretim kurumunu bitirmiş olmak,
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyor olmak. (Yüksek lisans programlarına çalıştığınız kurum itibariyle başvurup başvuramayacağınızı belirlemek için Başbakanlık web sayfasında yer alan kurum ve kuruluşları kontrol ediniz.)
Dört yıllık lisans öğrenimi diplomasını aldıktan sonra en az dört yıl kamu kurum ve kuruluşlarında veya kamu kurum ve kuruluşları niteliğindeki meslek kuruluşlarında (askerlik dahil) fiili olarak çalışmış olmak,
(Süre hesabında programın öğretime başladığı tarih esas alınır. 2016-2017 Akademik Takvimine göre 19 Eylül’de dersler başlayacağı için 19 Eylül 2012 tarihinden önce lisans (4 yıllık) diplomasının alınmış olması ve aynı zamanda kamu hizmetine başlamış olmak gerekir. Eğer lise mezunu olarak kamuda çalışmaya başlamış ve kamuda çalışıyorken lisans mezunu olmuş iseniz lisans mezuniyet tarihinizden sonraki hizmet sürenizin 4 yıl olması gerekir. Kamuda çalışmaya başlayalı 8 yıl olsa dahi eğer lisans mezuniyetinden sonraki hizmetiniz 2 yıl ise başvuru koşullarını sağlamamış olursunuz.)
Programa katıldığı tarihte 45 yaşını geçmemiş olmak, (19 Eylül 1971’den sonra doğanlar başvuru yapabilir.)
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) eşit ağırlıklı puan türünde en az 45 puan almış olmak. ALES puanının geçerlik süresi 3 yıldır. (2016 Mayıs ALES puanı da kabul edilir.)
Giriş sınavlarında başarılı olmak,
Gündüz programlarına devam edebilmek için eğitim süresince kurumlarından izinli olduğunu belgelemek.
(Gündüz programlarında öğretim süresinin birinci akademik yılında ücretli izinli sayılacak adaylar, izinlerini kurumlarından kendileri alacaklardır. Akşam programları için bu belge aranmamaktadır).
Akşam programlarına başvuru için, başvuru sırasında Ankara il sınırları içinde çalışıyor olmak.
Tezli programlara başvurup giriş sınavını kazanamayanlar, tezsiz programlara başvurabilirler. Tezli ya da tezsiz başvuru dönemlerinde aynı anda birden fazla programa başvuru yapılamaz. Son başvuru tarihinden sonra program değişikliği yapılamaz.
Başka bir üniversitede kamu yönetimi, yerel yönetimler ve siyaset bilimi alanında yüksek lisans ve doktora programına kayıtlı olanlar ya da mezun olanlar Kamu Yönetimi (Gündüz) ve Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programlarına başvuru yapamazlar. Adaylar, aşağıdaki beyanı çıktı alıp imzalayarak Başvuru Takvimi’nde belirtilen tarihe kadar getirecekleri belgelerle birlikte teslim etmelidirler.
Bu broşür ve TODAİE web sayfasında “Genel” başlığı altında “Yönetmelik ve Yönergeler” bölümünde yer alan “TODAİE Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği” dikkatlice okunmalıdır.
Başvuru koşullarını sağlamıyorsanız, başvurunuz onaylanmayacaktır.

blank blank

Memurlar.Net - Özel

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu