Akademik Personel | 17 Temmuz 2019, Çarşamba

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

3 Aralık 2018
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bölümlerine “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca tam zamanlı öğretim görevlisi alınacaktır.

Başvuracak tüm adayların; bir dilekçe, özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, diploma fotokopileri, ALES Belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için) ayrıca Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim görevlisi adayları bu belgelere ek olarak bilimsel çalışma, portfolyo ve yayınlarını başvuru dosyalarına ekleyerek belirtilen adrese şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’dan denkliğinin onaylanmış olması şart olup; söz konusu belgenin başvuru dosyalarında yer alması gerekmektedir.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde ilgili başvuru Makamına yapılır. Son başvuru tarihi 18.12.2018’dir.

Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili başvuru yerine ulaşması gerekmektedir

 

Fakülte / Merkez Bölümü Kadro

Unvanı

Kadro

Sayısı

Genel Şartlar Özel Şartlar Başvuru Yeri ve Adresi
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ Görsel

İletişim

Tasarımı

Öğretim

Görevlisi

1 •  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

•  Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 55 puan, veya YDS ile eşdeğerliliği kabul edilmiş olan bir sınavdan en az YDS 55 puan muadili puan almış olmak,

•  Doktora diploması sahibi olmak, ya da

a. Tezli bir yuksek lisans programı mezunu olmak ve

b.  ALES’ten 100 puan üzerinden en az 70 puan almış olmak

• Grafik Tasarımı alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı

Söğütözü Cad. No:43 Söğütözü / ANKARA

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

 

Mimarlık Öğretim

Görevlisi

1 •  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

•  Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 80 puan, veya YDS ile eşdeğerliliği kabul edilmiş olan bir sınavdan en az YDS 80 puan muadili puan almış olmak,

• Doktora diploması sahibi olmak, ya da

a. Tezli bir yuksek lisans programı mezunu olmak ve

b.  ALES’ten 100 puan üzerinden en az 70 puan almış olmak

• Mimarlık alanında yüksek lisans yapmış olmak. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı

Söğütözü Cad. No:43 Söğütözü / ANKARA

Endüstriyel Tasarım

 

Öğretim

Görevlisi

1 •  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

•  Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 80 puan, veya YDS ile eşdeğerliliği kabul edilmiş olan bir sınavdan en az YDS 80 puan muadili puan almış olmak,

• Doktora diploması sahibi olmak, ya da

a. Tezli bir yuksek lisans programı mezunu olmak ve

b.  ALES’ten 100 puan üzerinden en az 70 puan almış olmak

• İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Alanında Yüksek Lisans Mezunu olmak,

• Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Endüstriyel Tasarım Lisans Mezunu olmak,

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı

Söğütözü Cad. No:43 Söğütözü / ANKARA

TÜRKÇE ÖĞRETİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TÖMER)

 

Öğretim Görevlisi

 

1 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

• Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 55 puan, veya YDS ile eşdeğerliliği kabul edilmiş olan bir sınavdan en az YDS 55 puan muadili puan almış olmak,

• Doktora diploması sahibi olmak, ya da

a. Tezli bir yüksek lisans programı mezunu olmak ve

b. ALES’ten 100 puan üzerinden en az 70 puan almış olmak

• Türk Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olup Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi sertifikasına sahip olmak,

 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Söğütözü Cad. No:43 Kat:3 No:329 Söğütözü/ ANKARA

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

BENZER HABERLER