Akademik Personel | 29 Ocak 2021, Cuma

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 5 Öğretim Elemanı Alımı Yapacak

17 Haziran 2019
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 5 Öğretim Elemanı Alımı Yapacak
       

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi çeşitli alanlarda 5 öğretim elemanı alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

FAKÜLTEBÖLÜMÜANABİLİM
DALI
KADRO
UNVANI
KADRO
SAYISI
ARANAN NİTELİKLER
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
İşletmeProfesör1Maliye alanında lisans, iktisat alanında yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak. Finansal krizler, finansal stres, politik belirsizlik, sermaye hareketleri, makroihtiyati düzenlemeler ve vergi reformu konularında yayınlar yapmış olmak; finansal yönetim, finansal modelleme, hesaplamalı finans, finansta sayısal yöntemler, finansta araştırma yöntemleri konularında dersler vermiş olmak. Bankacılık ve finans alanında ulusal ve uluslararası kuruluşlarda görev yapmış olmak; bu alanlarda danışmanlık deneyimine sahip
olmak.
HUKUK FAKÜLTESİÖzel Hukukİş ve Sosyal
Güvenlik Hukuku
Dr. Öğretim Üyesi1Doktorasını İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku dalında almış olmak, bu alanda yayınları bulunmak.
TIP FAKÜLTESİTemel Tıp BilimleriTıp Tarihi ve EtikDr. Öğretim Üyesi1Doktora derecesini Tıp Tarihi ve Etik Bölümünden almış olmak; doktora sonrası yurt dışı deneyim/leri bulunmak, Araştırma Etiği, Gen-etik ve Nano-etik alanlarında araştırmalar yapmış olmak ve en az bir Üniversitenin Tıp Fakültesi’nde tıp tarihi ve etik alanında ders(ler) vermiş olmak, klinik araştırmalar etik kurulunda çalışmış olmak.
Cerrahi Tıp BilimleriKulak, Burun, Boğaz
Hastalıkları
Profesör1Obstrüktif uyku apnesi ile ilgili genetik ve cerrahi çalışmalar ile presbiakuzide işitsel beyin sapı cevapları ile ilgili çalışmalar yapmış
olmak
Dahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim DalıDr. Öğretim Üyesi1Yenidoğan uzmanlık belgesi, anne sütü ile beslenmede danışmanlık kursu belgesi ve deney hayvanları kullanımı kurs belgesi sahibi olmak, en az beş yıl tecrübesi olmak, Yenidoğan Hematolojisi alanında çalışma yapmış olmak

 

İlanın detayları şu şekilde;

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümlerine 2547 Sayılı Kanun’un 23. 25. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ve TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esasları ve Uygulamalarında belirtilen asgari şartları haiz, tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuracak Tüm Adayların; Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben yazılmış bir dilekçe, 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için) ve aşağıda belirtilen içeriğe sahip başvuru dosyaları ile İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir:

“Profesör Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren altı (6) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir:
YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doçentlik belgesinin fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları ve yönettiği lisansüstü çalışmalar.”

“Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir:
YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doktora diplomasının fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlar.”
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’dan denkliğinin onaylanmış olması şart olup; söz konusu belgenin tüm başvuru dosyalarında yer alması gerekmektedir.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen Söğütözü Caddesi No:43 Söğütözü/ANKARA adresine yapılabilir. Son başvuru tarihi 01.07.2019’dur. Posta ve internet yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

       

Kolay Hobiler