Akademik Personel | 26 Ocak 2021, Salı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 5 Akademik Personel Alımı Yapacak

10 Haziran 2019
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 5 Akademik Personel Alımı Yapacak
       

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 5 akademik personel alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

FAKÜLTEBÖLÜMÜANABİLİM DALIKADRO UNVANIKADRO SAYISIARANAN NİTELİKLER
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİBilgisayar MühendisliğiDoçent1Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden almış olmak. Gen ve protein ağlarının çıkarımı ve kontrolü, ilaç ve çizgelerin sınıflandırılması, yapay öğrenme yöntemleri ile ilaç etkisi tahmini, çoklu-görev öğrenme konularında bilimsel çalışma yapmış olmak. Bu alanlarda araştırma projesi yürütme tecrübesine sahip olmak. Bilgisayar Bilimleri
alanında yurt dışında ders verme tecrübesine sahip olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİşletmeDr. Öğretim Üyesi1Kriz ortamında uluslararası brüt sermaye hareketlerinin analizi ve spekülatif atak modeli konularında araştırmaları bulunmak, Lisans ve lisansüstü programlarda Muhasebe ve
Maliyet muhasebesi derslerini vermiş olmak.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerDoçent1Doçentlik unvanını "Karşılaştırmalı Siyasal Hareketler” alanından almış olmak; Kamuoyu, Siyasal Davranış, Siyaset Psikolojisi, Avrupa Birliği ve Göç Politikaları konularında uzmanlaşmış olmak; uzmanlık alanlarında lisans ve lisansüstü dersler vermiş olmak ve bu alanlarda
lisansüstü düzeyde tez yönetmiş olmak.
TIP FAKÜLTESİTemel Tıp BilimleriTıp Tarihi ve Etik Anabilim DalıDoçent1Tıp doktoru olmak, doktora ve doçentlik unvanlarını tıp tarihi ve etik anabilim dalından almış olmak, incinebilir gruplar, araştırma ve yayın etiği alanlarında yayın yapmış olmak, klinik araştırmalar ve etik kurullar konusunda yurtdışı tecrübesi olmak, klinik araştırmalar etik kurulunda
çalışmış olmak.
Cerrahi Tıp BilimleriGöz Hastalıkları Anabilim DalıDr. Öğretim Üyesi1Uluslararası oftalmolojik yeterlilik belgelerine sahip olmak, Yurtdışında katarakt ve refraktif cerrahi alanında eğitim almış olmak Korneal halka cerrahisi ile çalışma
yapmış olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümlerine 2547 Sayılı Kanun’un 23. 25. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ve TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esasları ve Uygulamalarında belirtilen asgari şartları haiz, tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.
Başvuracak Tüm Adayların; Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben yazılmış bir dilekçe, 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için) ve aşağıda belirtilen içeriğe sahip başvuru dosyaları ile İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir:
– Doçent Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir:
YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doçentlik belgesinin fotokopisi, Doktora diplomasının fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları ile yönettiği doktora çalışmaları.
– Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir: YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doktora diplomasının fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlar.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’dan denkliğinin onaylanmış olması şart olup; söz konusu belgenin tüm başvuru dosyalarında yer alması gerekmektedir.
Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen Söğütözü Caddesi No:43 Söğütözü/ANKARA adresine yapılabilir. Son başvuru tarih 24.06.2019’dur. Posta ve internet yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak, Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir.

       

Kolay Hobiler