Akademik Personel | 01 Şubat 2021, Pazartesi

Tez Danışmanları Gerçekten Etik Davranıyor mu?

1 Nisan 2014
Tez Danışmanları Gerçekten Etik Davranıyor mu?
       

Ülkemizde tez öğrencileri tezden yararlanarak yaptığı yayınlarda tez danışmanını da yazarlar arasında göstermek zorunda kalmakta.

Bilindiği gibi yüksek lisans, doktora ya da tıpta uzmanlık gibi lisans sonrası eğitimlerde öğrenci bir tez hazırlayarak bulunduğu alanın “uzman” ya da “doktoru” olmaktadır. Tezler, bir araştırmacının gurur kaynağı olup, öğrencinin ilerideki akademik yöneliminin aynası gibidir. Tezin bu önemi düşünülünce, tez öğrencisinin, tezden yararlanarak yaptığı yayınlarda tez danışmanını da yazarlar arasında göstermek zorunda kalması acaba ne kadar doğru?

Ülkemizde, teze konu edinilen araştırma, bulgu ve değerlendirmelerin bilim dünyasına aktarılması sırasında, danışman ismine yazar olarak yer vermek olağan bir beklenti haline gelmiştir. Öğrenci, tezinden yararlanarak ortaya koyduğu yayınlarda danışmanının ismini de koymak zorunda kalmaktadır. Bu zorunluluk, akademik gelecek için bir korkudan kaynaklanabileceği gibi böyle olması gerektiği yönündeki yerleşik genel inançtan da kaynaklanıyor olabilir. Kuşkusuz her danışman böyle bir ortaklığı hoş görüyor değildir. Ama bu şekildeki genel zihniyet ve uygulamanın bulunduğu da bir gerçekliktir. Oysa danışmanın, bir teze yaptığı genel “danışmanlık” katkılarını bir makaleye yazar olmayı hak kazandıracak bir katkı değildir.

Çünkü, tez içeriğinin çok isimli yayınlara dönüştürülmesi tez sahibinin, kendi eserini sahiplenmesini güçleştirmektedir. Bir tez, sahibinin ürünüdür ve her zaman onun ismiyle anılacaktır. Tez doğru ya da yanlış argümanlar taşıyor olabilir. Bu yanlış ve doğrular sahibi tarafından ileride tekrar değerlendirilecek ve tartışılacaktır. Bir çok teze danışmanlık yapan bir öğretim üyesinin tüm bu tez bulgu ve sonuçlarına ortak olmak istemesini bilimsel kimlik açısından anlamak mümkün değildir. Her bilim insanının kendine ait bir kimliği ve çizgisi olmak durumundadır. Ancak o takdirde saygın ve etkili bir bilim insanı olur. Bir öğretim üyesinin, danışmanlık yaptığı gerekçesiyle öğrencilerinin yayınlarında isminin yer almasına “tenezzül” etmesi çok üzücü ve etik yönden doğru bir yaklaşım değildir.

Prof.Dr.Erdem AYDIN’ın makalesinden derlenmiştir.

Derleyen: Akademikpersonel

       

Kolay Hobiler