Akademik Personel | 27 Ocak 2021, Çarşamba

TEV Yüksek Lisans ve Doktora Burs Başvuruları Başladı

TEV Yüksek Lisans ve Doktora Burs Başvuruları Başladı
       

2014 TEV Yüksek Lisans ve Doktora Burs Başvuruları Başladı

Vicdani Yükümlülük Belgesini Tekrar Yazdırmak İçin Tıklayınız.

Açıklamaları dikkatlice okuduktan sonra başvuru formuna ulaşabilirsiniz.

Türk Eğitim Vakfı, Atatürk İlkelerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli ve güvenilir, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burslar vermektedir.
2014-2015 Öğretim Yılı Yüksek Lisans (master) Burs Ücreti  Aylık : 700.-TL.
2014-2015 Öğretim Yılı Doktora Burs Ücreti Aylık : 1.000 TL.

BAŞVURU ŞARTLARI :

 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • Atatürk İlkelerine bağlı olmak,
 • Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak,
 • Maddi imkanları kısıtlı olmak:
  • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
  • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak
  • Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak,
 • Başarı Koşulları:
  • Yüksek Lisans için: Lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 (100’lük sistemde not veren üniversitelerde en az 75 olması)
  • Doktora için: Lisans veya yüksek lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olması,
  • Ara Sınıflar İçin: Başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75) olan adaylar başvuru yapabilir.
  • Yüksek Lisans için: 30, doktora için 35 yaşını aşmamış olmak
  • Devlet üniversitelerinde öğrenim görüyor olmak

  ( Aynı aileden aynı anda iki kardeş ve hazırlık sınıfında öğrenim görenler burstan yararlanamaz. )

GEREKLİ BELGELER :

Burs başvurusu yapmak isteyenler TEV web adresinden temin edip tamamlayacakları “TEV Burs Başvuru Formu”na,
Yüksek Lisans için: Yüksek öğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren belgeyi ve yüksek lisans öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren öğrenci belgelerini (tezli olup olmadığı, kayıt tarihi ve sömester, hazırlık sınıfı olup olmadığı açıkça belirtilecek),
Doktora için: Lisans veya yüksek lisans öğrenimi süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını, doktora öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren üniversite belgelerini (Kayıt tarihi, sömester, doktora dalı açık olarak belirtilecek.),
Tüm adaylar:
– İki öğretim üyesinden alacakları referans mektuplarını, uzmanlık dalı ve araştırma programlarını neden bu dalda master veya doktora yapmak istediklerini ve eğitimleri  sırasındaki beklentilerini anlatan kısa metni ve özgeçmişlerini,
– Tez aşamasındaki adaylar yüksek lisans ve doktora öğrenimlerinde aldıkları notları gösterir not dökümü belgelerini,

 • Tüm öğrenciler:
 • “TEV Burslusu Vicdani Yükümlülük Belgesi”, (Başvuru Formu ekinde internetten çıkarılacaktır.),
 • Öğretim kurumundan alınmış onaylı Öğrenci Belgesi,
 • Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi,
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğraf arkasına ad-soyad yazılacaktır),
 • Öğrenci adına açılmış IBAN nolu banka hesabını gösteren hesap cüzdanı fotokopisi veya okunaklı dekont,
 • Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:
 • Çalışanlar için maaş bordrosu,
 • Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi,
 • Emekliler için aylık maaşı gösterir banka belgesi,
 • Geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge (İlgili kurum veya internetten alınabilir)
 • e-devletin https://www.turkiye.gov.tr/tapu-bilgileri-sorgulama web adresinden anne-baba adına kayıtlı malvarlığını gösterir döküm

ekleyerek TEV Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir.
Formu Doldurmaya Başlamadan Önce Yapılması Gerekenler:

 • Yazışmalar, duyurular ve başvuru formunu doldurabilmek için gereken aktivasyon şifresi e-posta adresine gönderileceğinden geçerli e-posta adresi kullanılması.

Bursun Ödenmesi:
Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, gerekli belgeleri tamamlandıktan sonra öğretim yılı başından geçerli olarak, en geç bir ay içinde burs ödenmeye başlanır. Bir öğretim döneminde Ekim-Haziran arası (9 ay) burs ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır. Evrakların geç gelmesi vb. nedenlerle bursu yeni yılda başlayan öğrencilere geriye dönük ödeme yapılamaz.
Bursun Devamı:
Burs, her ders yılı sonunda başarılı olduğu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencinin bursu haziran ayı sonunda kesilir.
Vicdani Yükümlülük:
Öğrenimimi tamamlayan her burslu iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı ölçüsünde TEV’e maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine TEV aracılığı ile burs vermeyi ayrıca TEV’e manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda TEV’in tanıtımını üstlenmeyi, gönüllü elçisi olmayı ve TEV ürünlerini tercih etmeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.
TEV Genel Müdürlük İletişim Bilgileri
TÜRK EĞİTİM VAKFI
Eğitim ve Burslar Grup Müdürlüğü
Büyükdere Caddesi TEV Kocabaş İşhanı
No: 111 Kat: 8
34349 / Gayrettepe / İSTANBUL
Tel: 444 0 838
e-mail: [email protected]

blank Akademikpersonel.org’da Bulunan Diğer Burs Fırsatları

Belgelerinizin son teslim tarihi 31 Ekim’dir.

Başvuru Formu için tıklayınız.

Ek Açıklamalar

 • Formun yazıcıdan çıktısı alınıp eksikleri tamamlanarak (imza, fotoğraf vb.) ek istenilen belgelerle birlikte TEV Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.
 • Eklenecek belgelerin eksik olması, soruların boş bırakılması, net ve açık bir dille yanıt verilmemesi, imzalanmaması elenme nedenidir.
 • Halen bir başka kurumdan burs alanlar TEV bursuna başvuramaz. Başvuru yapan öğrenci sadece öğrenim kredisi alabilir.
 • TEV bursuna başvuru sırasında başka yerden burs almayan ancak bursumuz çıktıktan sonra başka yerden de burs çıkan öğrenci derhal diğer burs/burslarını iptal ettirmelidir.
 • Kesin sonuçlar TEV Genel Müdürlüğünce burs kazanan öğrencilere yazı ile duyurulacak, ayrıca TEV’in www.tev.org.tr web adresinde ilan edilecektir
 • Online Burs Başvurusu hakkındaki sorularınız için bize 0212-444 0 838 nolu telefondan ulaşabilir veya [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.
  (Burslarla ilgili sorularınız için hafta içi 09.00 – 17.30 saatleri arasında aramanızı rica ederiz.)
 • Tüm form alanları BÜYÜK HARFLERLE doldurulmalıdır.
  (Sadece e-mail alanı küçük harflerle doldurulmalıdır.)

Form kayıt ve çıktı işlemleri ile ilgili her türlü sorunuz için [email protected] adresine mail gönderebilirsiniz.

       

Kolay Hobiler