Akademik Personel | 20 Aralık 2020, Pazar

TEV Yüksek Lisans-Doktora Bursları 2015

25 Eylül 2015
TEV Yüksek Lisans-Doktora Bursları 2015
       

TEV Yüksek Lisans-Doktora Bursları

Türk Eğitim Vakfı, Atatürk İlkelerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli ve güvenilir, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs vermektedir.

2015-2016 Öğretim yılında “Eğitim”, “Temel Bilimler” ve“Hukuk” alanlarında öğrenim göreceklere Yüksek Lisans ve Doktora bursu verilecektir. Diğer alanlardan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

ADAYLIK ŞARTLARI :

 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • Atatürk İlkelerine bağlı olmak,
 • Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak,
 • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
 • Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak,
 • Yüksek Lisans (Yeni başlayanlar için): Lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 (100’lük sistemde not veren üniversitelerde en az 75 olması),
 • Yüksek Lisans (Ara sınıflar için): Başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75) olması,
 • Doktora (Yeni başlayanlar için): Lisans veya yüksek lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olması,
 • Doktora (Ara sınıflar için): Başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75) olması,
 • Yaş sınırı: Yüksek Lisans için 30, doktora için 35 yaşı aşmamış olmak,
ADAY OLAMAYACAKLAR: 
 • Vakıf üniversitesi öğrencileri,
 • 35 yaşından büyükler,
 • Öğrenim süresi uzayanlar,
 • Aynı aileden bursu devam eden başka kardeşi olan öğrenciler,
 • Yüksek Lisans için 30, doktora için 35 yaşını aşmış olanlar.

BAŞVURU ve EKLENECEK BELGELER :

blank

Burs başvurusu yapmak isteyen aday öğrenciler 1-30 Eylül tarihleri arasında TEV internet sayfasından temin edip tamamlayacakları “TEV Burs Başvuru Formu”na,

 • a) Yüksek Lisans için: Yüksek öğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren onaylı not dökümü belgesi (transkript)
 • Yüksek Lisans öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren öğrenci belgesini (tezli olup olmadığı, kayıt tarihi ve sömestir, hazırlık sınıfı olup olmadığı açıkça belirtilecek)
 • b) Doktora için: Lisans veya yüksek lisans öğrenimi süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren onaylı not dökümü belgesi (transkript),
 • Doktora öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren öğrenci belgesini (Kayıt tarihi, sömestir, doktora dalı açık olarak belirtilecek.
 • c)Tüm adaylar:
  • “TEV Burslusu Vicdani Yükümlülük Belgesi”; başvuru formları ekinde internetten çıkacaktır (okunup imzalanacaktır)
  • İki öğretim üyesinden alacakları referans mektuplarını,
  • Uzmanlık dalı ve araştırma programlarını ve neden bu dalda yüksek lisans veya doktora yapmak istediklerini anlatan kısa metni,
  • Özgeçmişlerini,
  • Nüfus Müdürlüğünden alınmış vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge), Ailenin ikametgah ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
  • 2 adet vesikalık fotoğraf,
  • Öğretim kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesi,
  • Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:
  • Çalışanlar için onaylı maaş bordrosu,
  • Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi,
  • Emekliler için aylık maaşı gösterir belge,
  • Geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan kayıtları olmadığına dair belge (ilgili kurum veya e-devlet internet sitesinden alınabilir.)
  • ttps://www.turkiye.gov.tr/tapu-bilgileri-sorgulama adresinden anne – baba adına kayıtlı mal varlığını gösterir döküm belgesi)
  •  ekleyerek, dosyalarını ilan edilen süre sonuna kadar TEV Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir.
TEV GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADRES:
 
Türk Eğitim Vakfı
Eğitim ve Burslar Grup Müdürlüğü
Büyükdere Cad. TEV-Kocabaş İşhanı No: 111 Kat: 8
34349/Gayrettepe/İSTANBUL

 ÖNEMLİ NOTLAR:

 • TEV Burs Başvuru Formuna eklenecek belgelerden herhangi birinin eksik olması,
 • TEV Burs Başvuru Formunun Taahhüt ve Vicdani Yükümlülük Bölümündeki imzaların eksik olması
durumunda yapılan başvuru geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

BURSİYER SEÇİMİ :

Türk Eğitim Vakfı bursu için aday olan öğrencilerin gönderdiği dosyalar, TEV Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilecektir. Ön elemeyi geçen adaylar TEV Genel Müdürlüğünde veya bildirilen il merkezlerinde mülakata davet edilecektir. Kesin sonuçlar TEV Genel Müdürlüğünce burs kazanan öğrencilere e-posta yoluyla duyurulacaktır. E-posta gönderimi öncesinde edinilen bilgiler kesinlik ifade etmemektedir.

BURSUN ÖDENMESİ :

Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, aralık ayında 3 aylık olarak ilk burs ödemesi yapılır. Bir öğretim döneminde ekim-haziran arası (9 ay) burs ödenmektedir.

BURSUN KESİLMESİ :

Burs, her ders yılı sonunda başarılı olduğu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencinin bursu haziran ayı sonunda kesilir.

VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK :

Öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde TEV’e maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine TEV aracılığı ile burs vermeyi ayrıca TEV’e manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda TEV’in tanıtımını üstlenmeyi, gönül elçisi olmayı ve TEV ürünlerini tercih etmeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

       

Kolay Hobiler