Akademik Personel | 24 Eylül 2019, Salı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 10 Akademik Personel Alımı Yapacak

24 Mayıs 2019
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 10 Akademik Personel Alımı Yapacak
       

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 7 doçent, 2 profesör ve 1 öğretim üyesi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BirimBölümAnabilim/
Anasanat Dalı/Program
Kadro UnvanıKadro Der.AdetAçıklama
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıProfesör11Göz Hastalıkları Uzmanı olmak.
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriFizyolojiProfesör11Fizyoloji doktorası yapmış olmak. Solunum fizyolojisi ve solunumun santral regülasyonu alanında
deneysel çalışmalar yapmış olmak.
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıp EğitimiProfesör11Tıp doktoru olması, en az 10 yıllık akademik tecrübesinin olması, tıp eğitim anabilim dalında çalışma deneyiminin bulunması, eğiticilerin eğitimi ve Probleme Dayalı Eğitim
(PDÖ) sertifikalarının bulunması.
Fen Edebiyat FakültesiTarihTürkiye
Cumhuriyeti Tarihi
Doçent11Tarih Öğretimi ve filmler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriKardiyolojiDoçent11Tıp doktoru olmak. Kardiyoloji Uzmanı
olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriTıbbi
Farmakoloji
Doçent11Tıp doktoru olmak. Tıbbi Farmakoloji
Uzmanı olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiÇalışma Ekonomisi
ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Endüstri İlişkileriDoçent11Sosyal Politika alanında doçentliğini
almış olmak, karşılaştırmalı endüstri ilişkileri alanında çalışıyor olmak.
Fen Edebiyat FakültesiCoğrafyaCoğrafi Bilgi SistemleriDoçent11Doçentliğini Fiziki Coğrafya alanından almış olmak ve CBS destekli Jeomorfoloji ile Toprak Coğrafyası
üzerine çalışmaları bulunmak.
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fak.MimarlıkMimarlık TarihiDoçent11Lisans ve Lisansüstü eğitimini Mimarlık, Mimari Tasarım ve Kuram alanlarında yapmış, Mimari Tasarım alanında Doçentlik unvanını almış ve yurt dışında çalışmalar
yapmış olmak.
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık FakMimarlıkRestorasyonDoçent11Lisans ve Lisansüstü eğitimlerini Mimarlık alanında yapmış olmak, mimari tasarım ve kentsel dönüşüm konularında çalışmalar yapmış
olmak.
Hukuk FakültesiÖzel HukukTicaret HukukuDr. Öğr. Üyesi31Sermaye piyasası hukuku ile
patent ve faydalı modeller hukuku alanlarında çalışmış olmak.

 

İlanın detayları ise şu şekilde;

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Akademik Personel İlanı

(Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi)

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, başvurdukları; Bölüm ve Anabilim Dalını belirten dilekçelerine, ekleyecekleri, özgeçmişini, Yabancı Dil Sınav Puanını gösterir belgeyi, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinde yer alan puanlama kriterlerine göre hazırlanmış Akademik çalışmalarının puanlanmış listesini ve yayın listesini (4) takım dosya
halinde vereceklerdir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuruda bulunacak adayların başvuracakları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişini, Yabancı Dil Sınav Puanını gösterir belgeyi, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, Doçentlik Başarı Belgesi, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinde yer alan puanlama kriterlerine göre hazırlanmış Akademik çalışmalarının puanlanmış listesini ve yayın listesini (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını
kapsayan dosyalarını profesör adayları (6) altı, doçent adayları (4) dört takım halinde vereceklerdir.
• Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
• Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.
• Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup; posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
• NKU. Öğretim Üyeliğine başvuracak Adayların, Özgeçmiş ve yayınlarını ve diğer akademik çalışmalarını puanlama formu formatına http://personel.nku.edu.tr adresinde yer alan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinden ulaşılabilir.