Akademik Personel | 27 Kasım 2020, Cuma

TEF Mezunlarına Mühendislik Ünvanı İçin Yürütmeyi Durdurma Kararı

15 Haziran 2014
TEF Mezunlarına Mühendislik Ünvanı İçin Yürütmeyi Durdurma Kararı
       

Teknoloji fakültelerinin mühendislik programlarından mezun olanlara mühendislik unvanı verilmesine ilişkin Yükseköğretim Kurulu kararının yürütmesi durduruldu.

Danıştay Sekizinci Daire, TMMOB tarafından açılan davada ara karar vererek, Yükseköğretim Yürütme Kurulu`nun 24.07.2013 tarih ve 23 sayılı “Teknoloji fakültesi ile mühendislik fakültesi bünyesinde yer alan aynı isimli mühendislik programlarının birbiri ile eşdeğer olduğu ve teknoloji fakültelerinin mühendislik programlarından mezun olanların ilgili dalın mühendisi unvanını kullanacakları” şeklindeki kararının yürütmesini durdurdu.

 

dan1

Kaynak: TMMOB

Bir üyemizden gelen mesajı da sizlerle paylaşmak istiyoruz;

Bildiğiniz üzere yakın zamanda teknik eğitim fakülteleri kapatılarak mühendis yetiştiren teknoloji fakültelerine dönüştürüldü. Ve bu fakültelerin ilk mezunlarını vermesine bir hafta kala TMMOB’un açtığı dava dolayısıyla Danıştay, bu fakültelerden mezun olanlara “Mühendis” ünvanı verilmesine ilişkin Yükseköğretim Kurulu kararının yürütmesini durdurdu. Mağdur olan binlerce öğrenci ve aile var. Bu konuda sizin desteğinizi istiyoruz. Change.org da gerçekleştirilen imza kampanyamızı duyurmanızı diliyoruz. Aşağıya link olarak ekleyeceğim.  Bu konuda göstereceğiniz hassasiyet bu ülke menfaatlerine olacaktır. Teşekkür ederim.

http://www.change.org/tr/kampanyalar/teknolojifak%C3%BCltelerinem%C3%BChendislik%C3%BCnvan%C4%B1verilsin-dan%C4%B1%C5%9Ftay-teknoloji-fak%C3%BClteleri-mezunlar%C4%B1na-imza-yetkisini-geri-verin

       

Kolay Hobiler