Akademik Personel | 29 Ocak 2021, Cuma

TED Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alımı Başvuru Şartları Neler?

3 Ağustos 2019
TED Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alımı Başvuru Şartları Neler?
       

TED Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alımı Başvuru Şartları Neler?

TED Üniversitesi 1 öğretim görevlisi ve 10 araştırma görevlisi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

FakültesiBölümüKadro UnvanıKadro SayısıALES
Puan Şartı
YDS
Puan Şartı
Özel ŞartlarSınav Takvimi
Mühendislik Fakültesiİnşaat Mühendisliği BölümüAraştırma Görevlisi17060Adayların;
-İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmaları,
-Ankara’da bir üniversitede Yapı Mühendisliği veya Deprem Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimine devam ediyor olmaları gerekmektedir.
İlan tarihi: 02.08.2019 Son Başvuru Tarihi: 02.09.2019
Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi: 05.09.2019
Giriş Sınavı Tarihi: 09.09.2019
Nihai Değerlendirme Sonucu:
11.09.2019
Mühendislik FakültesiMakine Mühendisliği BölümüAraştırma Görevlisi17060Adayların;
-Makine Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Enerji Mühendisliği ya da Otomotiv Mühendisliği alanlarından birinde lisans mezunu olmaları,
-Ankara’da bir üniversitede ısı-akışkan sistemleri, enerji sistemleri, yanma veya içten yanmalı motorlar alanlarında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimine devam ediyor olmaları
gerekmektedir.
İlan tarihi: 02.08.2019 Son Başvuru Tarihi: 29.08.2019
Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi: 04.09.2019
Giriş Sınavı Tarihi: 09.09.2019
Nihai Değerlendirme Sonucu: 16.09.2019
Mühendislik FakültesiElektrik-Elektronik Mühendisliği
Bölümü
Araştırma Görevlisi17060Adayların;
-Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik- Haberleşme Mühendisliği ya da Haberleşme Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmaları,
-Ankara’da bir üniversitede Elektrik veya Elektronik Mühendisliği ile ilgili dersleri içeren bir tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimine
devam ediyor olmaları gerekmektedir.
İlan tarihi: 02.08.2019 Son Başvuru Tarihi: 10.09.2019
Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi: 13.09.2019
Giriş Sınavı Tarihi: 18.09.2019
Nihai Değerlendirme Sonucu:
23.09.2019
Fen-Edebiyat FakültesiMatematik BölümüAraştırma Görevlisi27070Adayların;
-Matematik Bölümü lisans mezunu olmaları,
-Matematik alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimine devam ediyor olmaları gerekmektedir.
İlan tarihi: 02.08.2019 Son Başvuru Tarihi: 19.08.2019
Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi: 23.08.2019
Giriş Sınavı Tarihi: 03.09.2019
Nihai Değerlendirme Sonucu:
09.09.2019
Fen-Edebiyat FakültesiTemel Bilimler BirimiAraştırma Görevlisi17070Adayların;
-Fizik alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimine devam ediyor olmaları gerekmektedir.
İlan tarihi: 02.08.2019 Son Başvuru Tarihi: 19.08.2019
Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi: 23.08.2019
Giriş Sınavı Tarihi: 03.09.2019
Nihai Değerlendirme Sonucu:
09.09.2019
Mimarlık FakültesiEndüstriyel Tasarım BölümüAraştırma Görevlisi17060Adayların;
-Endüstriyel Tasarım Bölümü ya da Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümlerinden birinden lisans mezunu olmaları,
-Ekim 2019 itibariyle Ankara’da bir üniversitede Endüstriyel Tasarım ya da Endüstri Ürünleri Tasarımı alanlarından birinde tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimine devam ediyor olmaları
gerekmektedir.
İlan tarihi: 02.08.2019 Son Başvuru Tarihi: 22.08.2019
Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi: 26.08.2019
Giriş Sınavı Tarihi: 03.09.2019
Nihai Değerlendirme Sonucu:
05.09.2019
Mimarlık FakültesiMimarlık BölümüAraştırma Görevlisi17060Adayların;
-Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmaları,
-Ekim 2019 itibariyle Ankara’da bir üniversitede Mimarlık, Mimarlık Tarihi, Mimarlık Yapı Bilimleri ya da Kentsel Tasarım alanlarından birinde tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimine devam ediyor olmaları gerekmektedir.
İlan tarihi: 02.08.2019 Son Başvuru Tarihi: 22.08.2019
Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi: 26.08.2019
Giriş Sınavı Tarihi: 03.09.2019
Nihai Değerlendirme Sonucu:
05.09.2019
Mimarlık FakültesiŞehir ve Bölge Planlama BölümüAraştırma Görevlisi17060Adayların;
-Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans mezunu olmaları,
-Ekim 2019 itibariyle Ankara’da bir üniversitede Şehir ve Bölge Planlama ya da Kentsel Tasarım alanlarından birinde tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimine devam ediyor olmaları gerekmektedir.
İlan tarihi: 02.08.2019 Son Başvuru Tarihi: 22.08.2019
Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi: 26.08.2019
Giriş Sınavı Tarihi: 03.09.2019
Nihai Değerlendirme Sonucu:
05.09.2019
Mimarlık Fakültesiİç Mimarlık ve Çevre Tasarımı BölümüAraştırma Görevlisi17060Adayların;
-İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü lisans mezunu olmaları,
-Ekim 2019 itibariyle Ankara’da bir üniversitede İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimine devam ediyor olmaları gerekmektedir.
İlan tarihi: 02.08.2019 Son Başvuru Tarihi: 22.08.2019
Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi: 26.08.2019
Giriş Sınavı Tarihi: 03.09.2019
Nihai Değerlendirme Sonucu:
05.09.2019
Fen-Edebiyat FakültesiMatematik BölümüÖğretim Görevlisi17080Adayların;
-Matematik Bölümü lisans mezunu olmaları,
-Matematik alanında tezli yüksek lisans veya doktora mezunu olmaları,
-İngilizce ders verme (özellikle ‘’Calculus’’) deneyimine ve çekirdek müfredat matematik derslerinin koordinasyonu deneyimine sahip olmaları gerekmektedir.
İlan tarihi: 02.08.2019 Son Başvuru Tarihi: 19.08.2019
Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi: 21.08.2019
Sözlü Giriş Sınavı Tarihi: 28.08.2019
Nihai Değerlendirme Sonucu:
02.09.2019

 

TED Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi ilan detayları şu şekilde;

TED Üniversitesi Rektörlüğünden:
2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.
Başvurular, istenen belgeler ile birlikte; TED Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne, şahsen veya posta aracılığı ile yapılacaktır.
Postadaki gecikmelerden Üniversite sorumlu değildir.
Kadro ile ilgili ilana http://www.tedu.edu.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Başvuru Adresleri ve İletişim Bilgileri:
TED Üniversitesi Ziya Gökalp Cad., No: 48 06420 Kolej / Çankaya / ANKARA Tel No: 312 585 00 00 (Santral)

Genel Şartlar:
1. 657 Sayılı Kanun’un 48 İnci Maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak Gerekmektedir.
2. Araştırma Görevlisi Kadrosuna Başvurabilmek İçin İlana İlk Başvuru Tarihi İtibarıyla Otuz Beş (35) Yaşını Doldurmamış Olmak Gerekir.
3. Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında Lisans Mezuniyeti Notunun Hesaplanmasında Kullanılacak 4’lük Ve 5’lik Not Sistemlerinin 100’lük Not Sistemine Eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla Belirlenir. Diğer Not Sistemlerinin 100’lük Not Sistemine Eşdeğerliğine Yükseköğretim Kurumlarının Senatoları Karar Verir.
4. Yabancı Ülkelerden Alınan Diplomaların Denkliğinin Onaylanmış Olması Gerekmektedir.
5. İlan Edilen Kadrolara Müracaat Edecek Erkek Adayların Askerlik Yönünden Mahkeme veya Bakaya Durumunda Olmamaları Gerekmektedir.

Muafiyet:
Doktora veya Tıpta, Diş Hekimliğinde, Eczacılıkta Ve Veteriner Hekimlikte Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlik Eğitimini Tamamlamış Olanlarda, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu Tarafından Belirlenen Uzmanlık Alanlarına Atanacak Olanlarda, Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Kadrolarında Çalışmış veya Çalışmakta Olanlarda Merkezi Sınav Şartı Aranmaz.

İstenen Belgeler:
1. Başvuru Dilekçesi. (Başvuru Dilekçesinde İlan Tarihi, Başvurulan Fakülte Ve Bölüm Adı, Başvurulan Kadro Unvanı, Başvuran Adayın İletişim Bilgileri (İkamet Adresi, Telefon, E-Mail Adresi Bilgisi İle Başvuruda Teslim Ettiği Evraklarının Listesinin Belirtilmesi Gerekmektedir. Ayrıca Yönetmelik Kapsamında Merkezi Sınav Muafiyetinden Yararlanmayı Dilekçelerinde Talep Edenlerin Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında ALES
Puanı 70 Olarak Kabul Edilir.)
2. Dilekçelerinde Merkezi Sınav Muafiyetinden Faydalanmayı Talep Edenlerin, Muafiyetlerini İlgili Yönetmelik Uyarınca Kanıtlar Belgesi (Tam Zamanlı Öğretim Elemanı Kadrolarında Çalışmış veya Çalışmakta Olduklarını Gösterir Onaylı Çalışma Belgesi.)
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön Ve Arka Yüzünden Okunaklı Halde Olacak.)
4. Fotoğraflı Özgeçmiş (YÖK Formatında) veya Kişisel Özgeçmiş (CV)
5. 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
6. Başvuru Yapılacak Kadro İçin Özel Şartlarda Belirtilen Mezuniyet ve Öğrenci Belgelerinin E-Devlet Üzerinden Temin Edilecek Fotokopileri, (EDevlet Üzerinden Temin Edilemeyen Mezuniyet Belgeleri Noter Tasdikli, Öğrenci Belgesi ise; Öğrenim Görülen Üniversitesinden Resmi Onaylı Şekilde Olmak Zorundadır. E-Devlet Üzerinden Temin Edilip İbraz Edilen Belgeler Başvuru Esnasında E-Devlet Üzerinden Doğrulanma İşlemi Yapılarak Kabul Edilecektir,)
7. Transkript Belgelerinin Fotokopileri (Lisans ve Yüksek Lisans)
8. Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesi
9. YÖK Tarafından Kabul Edilen veya Eş Değerliği ÖSYM Tarafından Kabul Edilen Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi,
10. Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, Tecil veya Muaf Olduğunu Belirten E-Devletten Alınacak Belge,
11. E-Devlet Üzerinden “Resmi Kuruma” Hitaben Alınacak Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (Belgede “Adli Sicil Kaydı Yoktur” ve “Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur” İbaresini Gösterir Olması Gerekmektedir.)
12. Yabancı Ülkelerden Alınan Diploma Belgelerinin Suretleri ile Yeminli Mütercim Tercümesi ve Yükseköğretim Kurulu Onaylı Denklik Belgeleri
13.”Araştırma Görevlisi” kadroları yazılı sınavları, İngilizce yapılacaktır.

       

Kolay Hobiler