Akademik Personel | 28 Ocak 2021, Perşembe

TED Üniversitesi Doçent ve Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

2 Ağustos 2019
TED Üniversitesi Doçent ve Öğretim Üyesi Alımı Yapacak
       

TED Üniversitesi çeşitli alanlarda doçent ve öğretim üyesi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

FakültesiBölümüKadro
Unvanı
Kadro
Sayısı
Özel Koşullar
Mühendislik Fakültesiİnşaat Mühendisliği BölümüDoçent1Adayların;
-Doçentlik unvanlarını ‘’İnşaat Mühendisliği’’ alanından almış olmaları,
-Yer hareketi tahmini, deprem tehlike analizleri, yapıların deprem altında hasar görebilirliği konularında çalışmalar yapmış olmaları gerekmektedir.
Mühendislik Fakültesiİnşaat Mühendisliği BölümüDoçent1Adayların;
-Doçentlik unvanlarını ‘’İnşaat Mühendisliği’’ alanından almış olmaları,
-Betonarme yapılar ve yapısal elemanlar ile betonarme elemanların güçlendirilmesi, lif katkılı betonarme kirişlerin davranışı, betonun malzeme özellikleri konularında çalışmalar yapmış olmaları gerekmektedir.
Mühendislik FakültesiMakine Mühendisliği BölümüDoçent1Adayların;
-Doktora derecelerini “Mekatronik ve Makine Tasarımı” alanından almış olmaları gerekmektedir.
-Doktora tezinde kuvvet-geri beslemeli sistemlerin tasarımı ve manyetoreolojik
cihazların tasarımı konusunda uzman olmaları tercih sebebidir.
Fen-Edebiyat FakültesiPsikoloji BölümüDr. Öğr. Üyesi1Adayların;
-Doktora derecelerini “Sosyal Psikoloji” alanından almış olmaları,
-Proje deneyimlerinin olması ve araştırma yöntemleri dersini vermiş olmaları gerekmektedir.
Mimarlık FakültesiMimarlık BölümüDr. Öğr. Üyesi2Adayların;
-Mimarlık Bölümü mezunu olmaları,
-Doktora derecelerini “Mimarlık” alanından almış olmaları,
-Mimarlık alanında yayın yapmış ve ders vermiş olmaları gerekmektedir.
Mimarlık FakültesiŞehir ve Bölge Planlama BölümüDr. Öğr. Üyesi1Adayların;
-Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunu olmaları,
-Doktora derecelerini “Şehir ve Bölge Planlama” alanından almış olmaları,
-Şehir ve Bölge Planlama alanında yayın yapmış ve ders vermiş olmaları gerekmektedir.
Mimarlık FakültesiEndüstriyel Tasarım BölümüDr. Öğr. Üyesi1Adayların;
-Endüstri Ürünleri Tasarımı ya da Endüstriyel Tasarım Bölümlerinden birinden mezun olmaları,
-Doktora derecelerini “Tasarım, Endüstriyel Tasarım, ya da Ürün Tasarımı” alanlarından birinden almış olmaları ve bu alanlarda yayın yapmış ve ders
vermiş olmaları gerekmektedir.
Mimarlık Fakültesiİç Mimarlık ve Çevre Tasarımı BölümüDr. Öğr. Üyesi1Adayların;
-İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü mezunu olmaları,
-Doktora derecelerini “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı” alanından almış olmaları,
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü alanında yayın yapmış ve ders
vermiş olmaları gerekmektedir.

 

TED Üniversitesi doçent ve öğretim üyesi alımı ilanı ile ilgili detaylar şu şekilde;

TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

Doçent ve Öğretim Üyesi Alım İlanı:
Üniversitemize, “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu”, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, “TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri” ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

İlana konu olan doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları tam zamanlıdır.

Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların:
Başvuracağı fakülte ve bölümü belirtir, kişinin iletişim bilgilerini içeren bir dilekçenin ekinde; bir adet vesikalık fotoğraf ile nüfus cüzdanı fotokopilerini, öğrenim durumlarını gösterir tüm belgelerini (Lisans/Y.Lisans/Doktora), doçentlik belgelerini, askerliğini tamamlamış olduğunu gösterir belgelerini, fotoğraflı özgeçmişlerini (yayınlarını, hazırlanmakta veya yayınlanmak üzere süreci başlatılmış olan yayınlarını, öğretilen dersler ve yönettiği / yönetmeye devam ettiği doktora / yüksek lisans çalışmalarının listesini, yayınlarına yapılan atıfları ve yayın kurulu üyeliği, yarışma ve ödül jürisi üyeliği vb… diğer faaliyetlerini içeren), referans verebilecekleri üç kişinin iletişim bilgileriyle isimlerini, yabancı dil belgelerini, eğitim felsefelerini ve akademik ajandalarını (Öğrenim ve Araştırma Planlarını) içeren niyet mektuplarını, öğrenme sürecinde öğrencinin aktifliğini ve öğrenmeyi sahiplenmesini sağlamak için kullanılan strateji ve yöntemleri içeren portfolyolarını, bu yaklaşımın uygulandığını gösteren kanıtları iletmeleri gerekmektedir.

İlan edilen unvan için yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Başvuru dosyası (2 kopya) eksiksiz adaylar değerlendirilecektir. Başvurular TED Üniversitesi (TEDÜ) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen / posta aracılığı ile / e-posta ile yapılabilir.

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Kadro ile ilgili diğer tamamlayıcı bilgilere http://www.tedu.edu.tr/ internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Duyurulur.

 

       

Kolay Hobiler