Akademik Personel | 27 Ocak 2021, Çarşamba

TED Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapacak

TED Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapacak
       

TED Üniversitesi 3 öğretim üyesi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

FakültesiBölümüAnabilim DalıKadro UnvanıKadro
Sayısı
Özel Koşullar
Eğitim FakültesiTemel Eğitim BölümüSınıf Eğitimi Anabilim DalıDoktor Öğretim Üyesi1Adayların;
-Doktora derecelerini Sınıf Eğitimi/Öğretmenliği veya belirtilen ilköğretim alanlarının birinden (Matematik Eğitimi/Sosyal Bilgiler Eğitimi/Fen Bilgisi Eğitimi)
almış olmaları gerekmektedir.
Eğitim FakültesiEğitim Bilimleri BölümüRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim DalıDoktor Öğretim Üyesi1Adayların;
-Doktora derecelerini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında almış olmaları gerekmektedir.
-Çocuk ve Ergenlerin Korkuları üzerinde kültürlerarası
çalışmalarının olması tercih sebebidir.
Mühendislik FakültesiBilgisayar
Mühendisliği Bölümü
Doktor Öğretim Üyesi1Adayların;Doktora derecelerini Bilgisayar Mühendisliği veya Bilişim Sistemleri alanında almış olmaları gerekmektedir.
-Bilgisayar grafiği, veri bilimi, bilgisayarla görme ve bilgi güvenliği alanlarında araştırma yapmış olmaları tercih sebebidir.

 

İlanın detayları şu şekilde;

TED Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize, “2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu”, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, “TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri” ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Başvuracak adayların:
Başvuracağı fakülte ve bölümü belirtir, kişinin iletişim bilgilerini içeren bir dilekçenin ekinde; bir adet vesikalık fotoğraf ile nüfus cüzdanı fotokopilerini, öğrenim durumlarını gösterir tüm belgelerini (Lisans/Y.Lisans/Doktora), doçentlik belgelerini, askerliğini tamamlamış olduğunu gösterir belgelerini, fotoğraflı özgeçmişlerini (yayınlarını, hazırlanmakta veya yayınlanmak üzere süreci başlatılmış olan yayınlarını, öğretilen dersler ve yönettiği / yönetmeye devam ettiği doktora / yüksek lisans çalışmalarının listesini, yayınlarına yapılan atıfları ve yayın kurulu üyeliği, yarışma ve ödül jürisi üyeliği vb… diğer faaliyetlerini içeren), referans verebilecekleri üç kişinin iletişim bilgileriyle isimlerini, yabancı dil belgelerini, eğitim felsefelerini ve akademik ajandalarını (Öğrenim ve Araştırma Planlarını) içeren niyet mektuplarını, öğrenme sürecinde öğrencinin aktifliğini ve öğrenmeyi sahiplenmesini sağlamak için kullanılan strateji ve yöntemleri içeren portfolyolarını, bu yaklaşımın uygulandığını gösteren kanıtları iletmeleri gerekmektedir.İlan edilen unvan için yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Başvuru dosyası (2 kopya) eksiksiz adaylar değerlendirilecektir .Başvurular TED Üniversitesi (TEDÜ) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen / posta aracılığı ile / e-posta ile yapılabilir.

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Kadro ile ilgili diğer tamamlayıcı bilgilere http://www.tedu.edu.tr/ internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Duyurulur.

       

Kolay Hobiler