Akademik Personel | 18 Haziran 2021, Cuma

TED Üniversitesi 5 Akademik Personel Alımı Yapacak

TED Üniversitesi 5 Akademik Personel Alımı Yapacak
       

TED Üniversitesi çeşitli alanlarda 5 akademik personel alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BirimiBölümüAkademik UnvanAdetÖzel Koşullar
Eğitim FakültesiTemel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim DalıProfesör1Adayların;
-Doçentlik derecelerini ‘’İlköğretim Fen Bilgisi’’ alanından almış olmaları gerekmektedir.
-Çocukların çevreye yönelik kavramlar hakkındaki
algıları ve çevre eğitimi üzerine çalışmalarının bulunması tercih sebebidir.
Eğitim FakültesiTemel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim DalıDoçent1Adayların;
-Doktora ve Doçentlik derecelerini ‘’Çocuk Gelişimi ve Eğitimi’’ alanından almış olmaları gerekmektedir.
-Eğitimde zenginleştirme ve farklılaştırma, okul öncesinde özel yetenekli çocuklar ve okul öncesi dönemde cinsel gelişim üzerine çalışmalarının
bulunması tercih sebebidir.
Eğitim FakültesiEğitim Bilimleri BölümüDoktor Öğretim Üyesi1Adayların;
-Doktora derecelerini ‘’Eğitim Programları ve Öğretim’’ alanından almış olmaları gerekmektedir.
-Öz-düzenleme, metabiliş ve eğitim teknolojileri alanında çalışmalarının bulunması tercih
sebebidir.
Mühendislik FakültesiBilgisayar Mühendisliği BölümüDoktor Öğretim Üyesi2Adayların;
-Doktora derecelerini ‘’Bilgisayar Mühendisliği veya Bilişim Sistemleri’’ alanından almış olmaları gerekmektedir.
-Bilgisayar mimarisi, veri bilimi, bilgisayarla
görme ve bilgi güvenliği alanlarında araştırma yapmış olmaları tercih sebebidir.

 

İlanın detayları şu şekilde;

 

TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu”, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, “TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri” ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Başvuracak adayların:
Başvuracağı fakülte ve bölümü belirtir, kişinin iletişim bilgilerini içeren bir dilekçenin ekinde; bir adet vesikalık fotoğraf ile nüfus cüzdanı fotokopilerini, öğrenim durumlarını gösterir tüm belgelerini (Lisans/Y.Lisans/Doktora), doçentlik belgelerini, askerliğini tamamlamış olduğunu gösterir belgelerini, fotoğraflı özgeçmişlerini (yayınlarını, hazırlanmakta veya yayınlanmak üzere süreci başlatılmış olan yayınlarını, öğretilen dersler ve yönettiği / yönetmeye
devam ettiği doktora / yüksek lisans çalışmalarının listesini, yayınlarına yapılan atıfları ve yayın kurulu üyeliği, yarışma ve ödül jürisi üyeliği vb… diğer faaliyetlerini içeren), referans verebilecekleri üç kişinin iletişim bilgileriyle isimlerini, yabancı dil belgelerini, eğitim felsefelerini ve akademik ajandalarını (Öğrenim ve Araştırma Planlarını) içeren niyet mektuplarını, öğrenme sürecinde öğrencinin aktifliğini ve öğrenmeyi sahiplenmesini sağlamak
için kullanılan strateji ve yöntemleri içeren portfolyolarını, bu yaklaşımın uygulandığını gösteren kanıtları iletmeleri gerekmektedir. İlan edilen unvan için yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Başvuru dosyası (2 kopya) eksiksiz adaylar değerlendirilecektir. Başvurular TED Üniversitesi (TEDÜ) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen / posta aracılığı ile / e-posta ile yapılabilir.

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Kadro ile ilgili diğer tamamlayıcı bilgilere http://www.tedu.edu.tr/ internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Duyurulur.

       

Kolay Hobiler