Akademik Personel | 26 Ocak 2021, Salı

Tarsus Üniversitesi 7 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

5 Ağustos 2019
Tarsus Üniversitesi 7 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak
       

Tarsus Üniversitesi çeşitli alanlarda 7 öğretim görevlisi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİMBÖLÜMANABİLİM DALIUNVANDERECEADETNİTELİKALESYAB. DİL
Meslek YüksekokuluBilgisayar TeknolojileriBilgisayar ProgramcılığıÖğretim Görevlisi51Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak70MUAF
Meslek YüksekokuluFinans, Bankacılık ve SigortacılıkBankacılık ve SigortacılıkÖğretim Görevlisi51Matematik lisans mezunu olmak. Matematik alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.70MUAF
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÇocuk Bakımı ve Gençlik HizmetleriÇocuk GelişimiÖğretim Görevlisi62Okul Öncesi Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Okul Öncesi Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.70MUAF
RektörlükOrtak DerslerÖğretim Görevlisi53İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, Mütercim- tercümanlık (İngilizce) ve Çeviribilim (İngilizce) bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde tezli yüksek lisans
yapmış olmak.
7080

 

Tarsus Üniversitesi 7 Öğretim Görevlisi alımı ilanı ile ilgili detaylar şu şekilde;

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Öğretim Görevlisi Kadrolarına Müracaat Edecek Adaylardan istenen belgeler:
1. Başvuru Formu (Üniversitemiz Web Sayfasında Duyurular Alanında)
2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3. Özgeçmiş,
4. Lisans/Lisansüstü diplomaların veya Geçici mezuniyet belgelerinin onaylı sureti veya E-Devlet çıktısı (Yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, doktora için Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belge),
5. Lisans Transkripti (Onaylı Örneği) (Lisans mezuniyet puanının hesaplanmasında YÖK’ün yayınlamış olduğu 4’lük ve 5’lik sistemin 100’lük Sistemde Eşdeğerliliği tabloları dikkate alınacaktır),
6. Merkezi Sınav (ALES) Belgesi (Son 5 yıl),
7. Adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü yada ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.
8. 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),
9. YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS ve ÖSYM tarafından yayımlanan güncel eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer yabancı dil belgeleri geçerli olacaktır.(Belge üzerindeki geçerlilik tarihi varsa bu tarih esas alınacaktır.),
10. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak,
11. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak, Başvurular şahsen veya posta yoluyla Tarsus Üniversitesi Genel Sekreterliği’ne yapılacaktır.

NOT: 1- İlan edilen öğretim görevlisi kadrolarından sadece birine müracaat edilebilir. Birden fazla kadroya başvuru yapanların başvurusu geçersiz sayılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
2- Yanlış beyanda bulunarak atanmaya hak kazanan adayların atamaları yapılmayacaktır.

       

Kolay Hobiler