Akademik Personel | 23 Haziran 2021, Çarşamba

Sütçü İmam Üniversitesi’ndeki Uygulamaya Mahkeme ‘Dur’ Dedi

2 Aralık 2016
Sütçü İmam Üniversitesi’ndeki Uygulamaya Mahkeme ‘Dur’ Dedi
       

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi yönetiminin akademik ve idari hizmet binası girişlerine koyduğu kart takip sistemi uygulamasının yürütmesi durduruldu.

Kahramanmaraş İdare Mahkemesi, Eğitim-Bir-Sen’in, üniversite yönetim kurulunca, personelin mesai saatlerinin takibine yönelik olarak giriş-çıkışlara konulan kart takip sisteminin 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren aktif hale getirilmesine ilişkin tesis edilen işlemin hukuka aykırı olduğunu, nitelikleri ve çalışma esasları anayasa ve kanunlarla düzenlenmiş olan öğretim elemanlarının 08:00-17:00 mesai şeklinde çalışmalarının mümkün olmayacağını, anayasada üniversitelerin kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip kuruluşlar olduğunun düzenlendiğini, akademik çalışmaların özelliği de göz önüne alındığında akademisyenlere mesai uygulanmasının mantıklı bir izahının bulunmadığını ileri sürerek iptal ve yürütmenin durdurulması talebiyle açtığı davayı karara bağlayarak, işlemin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.
Mahkemenin kararında, “Akademik personelden masa başında görev yapan memurlar gibi mesai saatleri içinde sürekli görev yerlerinde bulunmalarının istenmesi ve okuyucu kartları okutmak suretiyle giriş çıkış kontrolü yapılmakla yükümlü tutulmaları, görevlerini gereği gibi yapmalarına engel olacağından, akademik personelin okuyucu kartları okutarak giriş çıkış yapmalarını öngören dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır” denilerek, işlemin yürütülmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verildi.

İlgili mahkeme kararı için tıklayınız

Kaynak: Eğitim-bir sen

       

Kolay Hobiler