Akademik İlanlarGündemManşet Haber

Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

SÜLEYMAN DEMIREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kumlu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme ile İlgili Değerlendirme Kriteri hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Adayın doçentlik unvanını aldığı dönemdeki YÖK’ün Doçentlik için belirlediği asgari yayın koşullan bir kez daha sağladığına dair beyanname. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak hazırlanmış Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 6 (altı) adet CD ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarım CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 6 (altı) takım yayın dosyasını ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; (Profesörler için başlıca araştırma eserini özgeçmiş ve yayın listesinde belirteceklerdir,)

Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak hazırlanmış Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 4 (dört) adet CD ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 4 (dört) takım yayın dosyasını ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; ilanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir,

-Profesör ve Doçentlerin Personel Daire Başkanlığına ve Yardımcı Doçentlerin kadrosunun ilan edildiği birime Başvuru Esnasında getirmeleri gereken belgeler: (Yarım kapak dosya içerisine) Dilekçelerine başvurdukları Birimi ve Anabilim Dalını belirterek; ekinde Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi, yayın listesi ve Başvuru Formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların; başvurdukları Anabilim Dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine. Özgeçmiş, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin bilimsel Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olacak hazırlanmış Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 4 (dört) adet CD ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarım CD ortamında vermek istemeyen adaylar İse 4 (dört) takım yayın dosyasını ekleyerek kadronun ilan edildiği birime başvurmaları gerekmektedir,

-Nüfus cüzdan fotokopisi, Diplomalar ve Yabancı dil belgeleri noter veya çalıştığı kamu kurumundan aslı gibidir onaylı olacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

-Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Kanunun 23 üncü maddesindeki şartları sağlamaları gerekmektedir.

– Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

– Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

– Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

– Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak öğretim Üyesi adayların Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)

– Dilekçe, Özgeçmiş ve SDÜ Öğretim Üyeliğine başvuracak Adayların yayınlarını puanlama formu formatına http;//persdb.sdu.edu.tr’den Doküman Arşivi

“SDÜ Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri” bölümünden ulaşılabilir.

Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI UNVANI DER AD. NİTELİĞİ
Atabey Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Fidan Yetiştiriciliği Yrd.Doç, 1 1 Kirazlarda anaç-kalem İlişkilerinin biyokimyasal yöntemlerle incelenmesi ve meyve ağaçlarında döllenme biyolojisiyle ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Ormancılık Ormancılık ve Orman Ürünleri Yrd.Doç. 1 1 Örman botaniği alanında goller yöresi doğal phlomis taksonlarının uçucu bileşenlerinin belirlenmesi üzerine çatışmalar yapmış olmak.
Aksu M YO Çevre Koruma Teknolojileri Çevre Koruma ve Kontrol Yrd.Doç. 4 1 Doğal radyoaktivite ve yüzey sismik tomografi yöntemi ile yeraltı özelliklerinin belirlenmesi konularında çalışmalar yapmış olmak
Diş Hekimliği Fakültesi Ktinik Diş Hekimliği Bilimleri Protetik Diş Tedavisi Profesör 1 1 Maksifler obtüratörlerin konuşma üzerine etkileri ile ilgili çalışmış olmak.
Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Restoratif Diş Tedavisi Yrd.Doç. 1 1 Farklı çürük uzaklaştırma yöntemleri Ne ilgili doktora tezi yapmış olmak,
Eczacılık

Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasötik Toksikoloji Yrd.Doç. 4 1 Eczacılık lisans mezunu, farmasötik toksiyoloji anabilim dalı alanında doktora yapmış olmak.
Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Birimleri Balıkçılık Temel Bilimleri Profesör 1 1 Türkiye içsu balıkları sistematiği, endemik balıklar, balıklarda morfolojijk, moleküller ve osteolojik çalışmalar yapmış olmak
Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Türkçe Eğitimi Yrd.Doç. 5 1 Post-modern dönem Türk romanında mitoloji, Türk romanında psikanaliz, ütopya, metinlerarasılık üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Yabancı Diller Eğitimi Ingiliz Dili Eğitimi Yrd.Doç, 5 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak ve biçimlendirici değerlendirme konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Klasik Arkeoloji Yrd.Doç. 1 1 Numismatik alanında uzman ve psidia pamphylia üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Biyoloji Genel Biyoloji Profesör 1 1 Yaprak böceklerinin (chrysomelidae) sistematiği, ekolojisi ve çeşitliliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Biyoloji Genel Biyoloji Profesör 1 1 Ekofizyolojik morfoloji, anatomi ve palinoloji konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Coğrafya Beşeri ve iktisadi Coğrafya Profesör 1 1 Endüstri coğrafyası, suç coğrafyası ve göller yöresi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fizik Atom ve Molekül Fiziği Doçent 1 1 Atom-molekül ineiastlk saçılmasının zamana bağlı kuantum metodu ile incelenmesi konusunda çatışmalar yapmış olmak.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Milletlerarası Özel Hukuk Profesör 1 1 Milletlerarası tahkim konusunda doktora ve doktora sonrası çalışmalar yapmış olmak.
İsparta MYO Yönetim ve Organizasyon Lojistik Yrd.Doç. 5 1 Dünyada finansaliaşma süreci konusunda çalışma yapmış olmak.
Pazarlama ve Reklamcılık Pazarlama Yrd.Doç. 5 1 Teknokent yönetici şirketlerinin etkinliği konusunda çalışma yapmış olmak.
Pazarlama ve Reklamcılık Halkla ilişkiler ve Tanıtım Yrd.Doç. 5 1 Medyada haber üretim süreci ve haber metni üzerinden içerik analizi çalışmaları yapmış olmak.
Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık Yrd.Doç. 5 1 Elastik şeritler üzerine çalışma yapmış olmak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu