Akademik Personel | 18 Haziran 2018, Pazartesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

31 Ekim 2016
Resim bulunamadı
       

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme ile ilgili Değerlendirme Kriteri hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Adayın doçentlik unvanını aldığı dönemdeki YÖK’ün Doçentlik için belirlediği asgari yayın koşulları bir kez daha sağladığına dair beyanname. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak hazırlanmış Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 6 (altı) adet CD ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 6 (altı) takım yayın dosyasını ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; (Profesörler için başlıca araştırma eserini özgeçmiş ve yayın listesinde belirteceklerdir.)

Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak hazırlanmış Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 4 (dört) adet CD ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 4 (dört) takım yayın dosyasını ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

– Profesör ve Doçentlerin Personel Daire Başkanlığına ve Yardımcı Doçentlerin kadrosunun ilan edildiği birime Başvuru Esnasında getirmeleri gereken belgeler: (Yarım kapak dosya içerisine) Dilekçelerine başvurdukları Birimi ve Anabilim Dalını belirterek; ekinde Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi, yayın listesi ve Başvuru Formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların; başvurdukları Anabilim Dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine, Özgeçmiş, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin bilimsel Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak hazırlanmış Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 4 (dört) adet CD ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 4 (dört) takım yayın dosyasını ekleyerek kadronun ilan edildiği birime başvurmaları gerekmektedir.

– Nüfus cüzdan fotokopisi, Diplomalar ve Yabancı dil belgeleri noter veya çalıştığı kamu kurumundan aslı gibidir onaylı olacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

-Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Kanunun 23’üncü maddesindeki şartları sağlamaları gerekmektedir.

– Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

– Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. – Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

– Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adayların Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)

– Dilekçe, Özgeçmiş ve SDÜ Öğretim Üyeliğine başvuracak Adayların yayınlarını puanlama formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr’den Doküman Arşivi “SDÜ Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri” bölümünden ulaşılabilir.

Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI UNVANI DER. AD. NİTELİĞİ
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği
Bilimlen
Restoratif Diş Tedavisi Yrd.Doç. 1 1 Farklı uygulama tekniklerinin universal adezivlerin mikrogerilme bağlanma dayanımına etkisi’ konusunda
çalışmış olmak
Eğitim Fakültesi ilköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Profesör 1 1 Biyolojik izleme konusunda doktora yapmış olmak. Su kirliliği veya Çevre Eğitimi konularında çalışmış olmak
Eğitim Bilimlen Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık
Yrd.Doç. 5 1 Eğitim Bilimleri Tanhi, Psikolojik, Rehberlik ve Danışmanlık alanında karşılaştırmalı çalışmalar
yapmış olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Botanik Profesör 1 1 Ağır metal, tuz ve yüksek sıcaklık stresleri üzerine bitki büyüme düzenleyicilennın etkileri konusunda çalışmalar
yapmış olmak.
İstatistik İstatistik Teorisi Yrd.Doç. 5 1 İstatistiksel yakınsadık ve Berezin sembolü konusunda çalışmalar yapmış olmak
Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel T ürk
Sanatları
Halı, Kilim ve Eski Kumaş
Desenleri
Yrd.Doç. 1 1 Halı Kilim ve Eski Kumaşlarda Doğal boyalar konusuna çalışmaları bulunmak.
Tezhip Yrd.Doç. 1 1 Türk-İslam Sanatları tarihi alanında Hat sanat dalında Doktora yapmış olmak
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Milletlerarası Hukuk Yrd.Doç. 1 1 Uluslararası kamu hukukunda mültecilerin korunması konusunda çalışmalar yapmış olmak
İsparta MYO Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları
Yrd.Doç. 4 1 İşletme Ana Bilim Dalında Doktora yapmış olmak. Meslek Yüksekokullarında Muhasebe Eğitimi üzerine
çalışmaları olmak
Yönetim ve
Orqanizasyon
İnsan Kaynakları
Yönetimi
Yrd.Doç. 4 1 İşletme Ana Bilim Dalında Doktora yapmış olmak. Değişim Yönetimi üzerine yayınları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Ekonometri Ekonometri Yrd.Doç. 4 1 Ekonometrik Zaman Serileri İçin Öngörü Elde Etmede Robust Yapay Sinir Ağları Konusunda Çalışmış olmak
Ekonometri İstatistik Yrd.Doç. 5 1 Verilerin Ekstrem Değer Teorisi Kullanılarak istatistiksel Analizi konusunda çalışmış olmak
İktisat İktisadi Gelişme ve
Uluslararası İktisat
Profesör 1 1 Çevre politikalarının yabancı yatırımlara etkileri ve turizm kırsal kalma ilişkisi üzerine çalışmaları olmak
İşletme Yönetim ve Organizasyon Yrd.Doç. 4 1 İşletme Ana Bilim Dalında doktora yapmış olmak. Personel güçlendirme ve Kariyer Planlaması konularında
çalışmaları olmak.
iktisat İktisat Tarihi Yrd.Doç. 4 1 Platon, Epistemoloji ve Diyalektik konulannda çalışma yapmış olmak
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
Siyaset ve Sosyal
Bilimler
Yrd.Doç. 4 1 Uluslararası ABD da doktora yapmış olmak. Avrupa Birliği, Bilgi toplumu. Kent bilgi sistemleri alanlarında
çalışmaları olmak.
Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Yrd.Doç. 4 Uluslarası Etik. Belgesel Barış. Avrupa Birliği ve Macaristan İlişkileri konularında çalışmış olmak
Yrd.Doç. 1 1 İngiliz Okulu, Koruma Sorumluluğu, İnsan Hakları ve Haklı Savaş konularında çalışmalara yapmış olmak
İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve
Sinema
Sinema Yrd.Doç. 3 1 Tarkovsky’de Sanat Yapıtı üzerine çalışma yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Çevre Bilimleri Profesör 1 1 Atık floresan lambalardan civa geri kazanımı konusu alanında çalışmalar yapmış olmak.
Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği
Telekominikasyon Profesör 1 1 Biyoelektromanyetik konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Gıda Mühendisliği Gıda Bilimleri Profesör 1 1 Gıda Mikrobiyolojisi alanında enterokoklarda antibiyotik direnci ve virülens faktörleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Jeofizik Mühendisliği Sismoloji Profesör Alıcı fonksiyonu ile kabuk yapısı, depremsellik ve radyoaktivite konularında çalışmalar yapmış olmak
Senirkent Meslek
Yüksekokulu
İnşaat İnşaat Teknolojisi Profesör 1 1 Hafif Agregalar, Hafif Beton, Mineral Katkı Maddeleri ve Vakum Yalıtım Panelleri konusunda çalışmış olmak.
Teknoloji Fakültesi imalat Mühendisliği İmalat Mühendisliği Profesör 1 1 Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalında doktora yapmış olmak. Talaşlı imalat, toz metalürjisi, sonlu eleman
analizi alanlarında çalışma yapmış olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesör 1 1 Serebral vazospazm etyopatogenezınde nöropeptit sistemlen ile serebral vazospazm tedavisinde
spinal kord üzerine çalışması olmak. Stroke cerrahi tedavisinde deneyimi olmak.
Göğüs Cerrahisi Yrd.Doç. 4 1 Akciğer kanseri nedeniyle akciğer rezeksiyonu yapılmış olgularda EGFR ve RAS ekspresyonu ile ilgili çalışması olmak.
Dahili Tıp Bilimleri Adlı Tıp

Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar

Profesör

Profesör

1 1 Anı kalp ölümlerinde kardiyogenetik üzerine çalışması olmak.
1 1 Çocuk endokrinoloji yan dal uzmanı olmak.
Deri ve Zührevi Hastalıkları Yrd.Doç. 1 1 Behçet hastalığı, psoriasis ve leishmaniasis konularında çalışma yapmış olmak.
Enfeksiyon Hastalıkları Profesör 1 1 HIV/AIDS konusunda yurt dışında qözlemci olarak bulunmak.
İç Hastalıkları Yrd.Doç. 1 1 Endokrinoloji yan dal uzmanı olmak. Metabolik sendrom, adipoz doku ve otoimmun tiroidit
hastalıkları konusunda çalışmaları olmak. Ailesel Akdeniz ateşi hastalarında akut peritonit atakları üzerine
çalışması olmak.
İç Hastalıkları Profesör 1 1 Nefroloji yan dal uzmanı olmak. Renal rezistif indeks ve insülin direnciyle ilgili çalışması olmak.
İç Hastalıkları Yrd.Doç. 1 1 Hematoloji yan dal uzmanı olmak. Orak hücreli anemi ile ilgili deneyimi ve çalışması olmak
Kardiyoloji Yrd.Doç. 1 1 İskemik olmayan kalp yetersizliği hastalarında sol ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonları üzerine ilaç etkilerinin
kardiyolojik etkileri ile ilgili çalışması olmak
Kardiyoloji Yrd.Doç. 1 1 Dıabetes Mellitus, Hiperlipidemi. Hipertansiyon ve ekokardiyografi teknikleri üzerine çalışmaları olmak. Pulmoner
emboli ve derin ven trombozunun trombosit fonksiyonlan üzerine etkileri ile ilgili çalışması olmak. Alanında
yapılan uluslararası kuruluşlarca desteklenen projelerde qörev almak
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Yrd.Doç. 4 1 Borderlıne kişilik bozukluğu olan hastalarda Kranial MR üzerine çalışması olmak.
Tıbbi Farmakoloji Yrd.Doç. 1 1 Tıbbı Farmakoloji uzmanı olmak. Amikasin, sisplatin ve metotreksat nefrotoksisitesi ile ilgili çalışma yapmış
olmak. Farmakovijilans irtibat noktası eğitimi, iyi klinik uygulamalar temel eğitimi ve probleme dayalı öğrenim
sertifikasına sahip olmak.
Tıbbi Genetik Yrd.Doç. 4 1 Tıbbi genetik alanında doktora yapmış olmak. Prenatal tanı, postnatal tanı ve moleküler genetik rutininde tecrübeli
olmak. Nörogenetik, kanser genetiği, endokrin sistem hastalıkları genetiği ve dismorfoloji konularında
çalışmaları olmak.
       

BENZER HABERLER