Akademik İlanlarGündem

Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriteri hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Adayın doçentlik unvanını aldığı dönemdeki YÖK’ün Doçentlik için belirlediği asgari yayın koşulları bir kez daha sağladığına dair beyanname. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak hazırlanmış Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 6 (altı) adet CD ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 6 (altı) takım yayın dosyasını ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; (Profesörler için başlıca araştırma eserini özgeçmiş ve yayın listesinde belirteceklerdir.)

Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak hazırlanmış Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 4 (dört) adet CD ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 4 (dört) takım yayın dosyasını ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

-Profesör ve Doçentlerin Personel Daire Başkanlığına Başvuru Esnasında getirmeleri gereken belgeler: (Yarım kapak dosya içerisine) Dilekçelerine başvurdukları Birimi ve Anabilim Dalını belirterek; ekinde Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi, yayın listesi ve Başvuru Formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir.

– Nüfus cüzdan fotokopisi, Diplomalar ve Yabancı dil belgeleri noter veya çalıştığı kamu kurumundan aslı gibidir onaylı olacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

– Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Kanunun 23 üncü maddesindeki şartları sağlamaları gerekmektedir.

– Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

– Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

– Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

– Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adayların Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)

– Dilekçe, Özgeçmiş ve SDÜ Öğretim Üyeliğine başvuracak Adayların yayınlarını puanlama formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr’den Doküman Arşivi “SDÜ Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri” bölümünden ulaşılabilir.

Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI UNVANI DER. AD NİTELİĞİ:
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Protetik Diş Tedavisi Profesör 1 1 Maksiller obtüratörlerin konuşma üzerine etkileri ile ilgili çalışmış olmak.
Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Birimleri Balıkçılık Temel Bilimleri Profesör 1 1 Türkiye içsu balıkları sistematiği, endemik balıklar, balıklarda morfolojijk, moleküller ve osteolojik çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Genel Biyoloji Profesör 1 1 Yaprak böceklerinin (chrysomelidae) sistematiği, ekolojisi ve çeşitliliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Biyoloji Genel Biyoloji Profesör 1 1 Ekofizyolojik morfoloji, anatomi ve palinoloji konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Coğrafya Beşeri ve İktisadi Coğrafya Profesör 1 1 Endüstri coğrafyası, suç coğrafyası ve göller yöresi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fizik Atom ve Molekül Fiziği Doçent 1 1 Atom-molekül inelastik saçılmasının zamana bağlı kuantum metodu ile incelenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Milletlerarası Özel Hukuk Profesör 1 1 Milletlerarası tahkim konusunda doktora ve doktora sonrası çalışmalar yapmış olmak.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi Profesör 1 1 Sürdürülebilir turizm ve kimlik kavramsal modeli, turizm yapıları ve mimarlığı, kentsel ve mimari kimlik analizi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Çevre Teknolojisi Profesör 1 1 Adsorbsiyon ve elektroagulasyon konularında çalışmalar yapmış olmak.
Jeofizik Uygulamalı Jeofizik Doçent 1 1 Elektrik yöntemler ile yüzey topoğrafyasının modellenmesi, düz ve ters çözüm konularında çalışmaları olmak.
Kimya Mühendisliği Temel İşlemler ve Termodinamik Doçent 1 1 Akışkanlar mekaniği, hesaplamalı akışkanlar mekaniği, ısı aktarımı, parçacık mekaniği, reoloji ve nanoakışkanlar konularında çalışması olmak.
Maden Mühendisliği Maden İşletmesi Profesör 1 1 Kaya mekaniği ve mermer teknolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Profesör 1 1 Endometriyum kanserlerinde F-18 FDG PET-CT ve HIF 1a ilişkisi konusunda çalışmış olmak, karaciğer kanserlerinde Yttrium-90 mikroküreradyoembolizasyon tedavisi konusunda yurt dışında eğitim almış ve deneyimli olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Muhasebe ve Finansman Profesör 1 1 Muhasebe tarihi Türkiye muhasebe standartları konularında çalışmalar yapmış olmak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu