Akademik Personel | 24 Mart 2019, Pazar

Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Personel Alacak

29 Aralık 2016
Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Personel Alacak
       

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanun, öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan üniversitemiz Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme ile ilgili Değerlendirme Kriteri hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Adayın doçentlik unvanını aldığı dönemdeki YÖK’ün Doçentlik için belirlediği asgari yayın koşulları bir kez daha sağladığına dair beyanname. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak hazırlanmış Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 6 (altı) adet CD ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 6 (altı) takım yayın dosyasını ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; (Profesörler için başlıca araştırma eserini özgeçmiş ve yayın listesinde belirteceklerdir.) Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak hazırlanmış Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak Compact Disk (CD)  ortamına aktarılmış 4 (dört) adet CD ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 4 (dört) takım yayın dosyasını ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

-Profesör ve Doçentlerin Personel Daire Başkanlığına ve Yardımcı Doçentlerin kadrosunun ilan edildiği birime Başvuru Esnasında getirmeleri gereken belgeler; (Yarım kapak dosya içerisine) Dilekçelerine başvurdukları Birimi ve Anabilim Dalını belirterek; ekinde özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve Öğretim üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi, yayın listesi ve Başvuru Formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların; başvurdukları Anabilim Dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine, Özgeçmiş, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin bilimsel Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak hazırlanmış Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 4 (dört) adet CD ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 4 (dört) takım yayın dosyasını ekleyerek kadronun ilan edildiği birime başvurmaları gerekmektedir.

-Nüfus cüzdan fotokopisi, Diplomalar ve Yabancı dil belgeleri noter veya çalıştığı kamu kurumundan aslı gibidir onaylı olacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

-Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Kanunun 23 üncü maddesindeki şartları sağlamaları gerekmektedir.

– Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet bebesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

– Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

– Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

– Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adayların Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)

– Dilekçe, özgeçmiş ve SDÜ Öğretim Üyeliğine başvuracak Adayların yayınlarını puanlama formu formatına http://persdb.sdu edu tr’den Doküman

Arşivi “SDU öğretim üyeliği kadrolarına Başvurma, Atama. Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri” bölümünden ulaşılabilir.

Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
BİRİMİ BOLUMU ANABİLİM DALI UNVANI DER AD NİTELİĞİ
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Protetik Diş Tedavisi Profesör 1 1 CAD/CAM Milleme, laser sinter ve döküm dental Co-Cr alaşımların korozyon
dirençlerini değerlendiren konulu çalışma vaomıs olmak
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Pedodonti Yrd.Doç. 1 1 Çocuklarda ortodontik tedavi indexleri üzerine çalışmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Endodonti Yrd.Doç. 1 1 Kök kanal tedavisinde kullanılan irrigasyon ajanlarının etidronik asit
ile karşılaştırıldığı çalışmalar yapmış olmak.
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık ve Bakım Hizmetleri Yaşlı Bakım Yrd.Doç. 1 1 Otistik çocuklarda hareket eğitimi ve fiziksel aktivite konusunda doktora
yapmış olmak ve Kaynaştırılmış ders dışı hareket eğitimi ve oyun etkinliği
üzerine çalışması olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Yrd.Doç. 3 1 Divan Şiirinde Kaside Nesihlerinin Yansımaları ve Anlatım Teknikleri
üzerinde çalışma yapmış olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Eski Çağ Tarihi Yrd.Doç. 1 1 Mithradates Hanedanlığı üzerine doktora çalışması yapmış olmak.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Ticaret Hukuku Yrd.Doç. 1 1 Deniz Ticareti Hukuku ve Taşıma Hukuku Alanlarında Çalışıyor Olmak ve
Taşıyanın Gecikmeden Doğan Sorumluluğu ile ilgili yayın yapmış olmak.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Ticaret Hukuku Yrd.Doç. 1 1 Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumlulukları konusunda
çalışması olmak
iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası ilişkiler Uluslararası ilişkiler Yrd.Doç. 4 1 Kore ve Rus dış politika konularında çalışma yapmış olmak.
iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Sayısal Yöntemler Yrd.Doç. 3 1 Matematik Bölümü lisans mezunu olmak, matematik anabilim dalında doktora
yapmış olmak, işbirlikçi aralık oyunları üzerine çalışmaları olmak.
Mimarlık

Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama Bölge Planlama Yrd.Doç. 1 1 Mimarlık, Planlama ve Tasarım Anabilim Dalında Doktora yapmış ve Kentsel
Dönüşüm Amaçlı Yapısal Risk Sınıflandırmasında Model Önerisi” konusunda
çalışma vaomıs olmak
Mühendislik

Fakültesi

Makine Mekanik Profesör 1 1 Doçentliğim Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Kompozit Malzemeler,
Sürekli Ortamlar Mekaniği ve Elasto-Plastisite konusunda çalışmalar yapmış
olmak
Mühendislik

Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı Yrd.Doç. 1 1 Doktorasını Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği ABD yapmış olmak ve Yazılım
Testi alanında çalışmalar yapmış olmak
Mühendislik

Fakültesi

Tekstil Mühendisliği Tekstil Teknolojisi Yrd.Doç. 1 1 Farkı iplik eğirme sistemleri için yüksek hızlı hava akımı düzelerinin
tasarımı ve iplik kalitelerine etkilerinin incelenmesi” konusunda çalışmalar
yapmış olmak.
Mühendislik

Fakültesi

Elektronik ve

Haberleşme

Mühendisliği

Telekomünikasyon Yrd.Doç. 1 1 Dizilim İşaret İşleme ve Yönbulma konusunda çalışmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Hemşirelikte Yönetim Yrd.Doç. 1 1 sagıiK çalışanlarının motivasyon kaynakları üzerine çalışma yapmış olma.
Sütçüler Prof. Dr Haşan GÜRBÜZ Meslek Yüksekokulu Ormancılık Avcılık ve Yaban Hayatı Yrd.Doç. 5 1 Orman Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, Yaban Hayatı ve Habitat Uygunluk Modellemeleri konusunda çalışma yapmış olmak.
Teknik Bilimler

Meslek

Yüksekokulu

Makine ve Metal Teknolojileri Makine Yrd.Doç. 1 1 Görüntü işleme içeren Otomatik Meyve Seçme Makinesi Tasarımı ve imalatı konusunda doktora çalışması yapmış olmak. CAD-CAM ve Hızlı Prototipleme Sistemlerinde deneyime sahip olmak.
Teknik Bilimler

Meslek

Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Optisyenlik Yrd.Doç. 3 1 Vakumlu Paneller konusunda doktora yapmış olmak. Optisyenlik alanında çalışma yapmış olmak.
Teknik Bilimler

Meslek

Yüksekokulu

Elektronik ve Otomasyon Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Yrd.Doç. 1 1 Ferromanyetik Şekil Hafızalı FePd alışımlarında manyetik ve martensitik dönüşümler konusunda, doktora çalışması yapmış olmak. Elektron Mikroskopisi Konusunda uzman olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Çocuk hematolojisi yan dal uzmanı olmak. Faktör XI eksikliğinde klinik özellikler, ilişkili genetik bulgular ve tedaviye yanıtsız genetik demir eksikliği konularında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yrd.Doç. 1 1 Çocuk kardiyolojisi yan dal uzmanı olmak. Sol ventrikül çıkım yolu darlıklarının, jüvenil idiyopatik artrit ve FMF hastalarının sol ventrikül fonksiyonlarının değerlendirilmesinde doku doppler strain ve strain rate ekokardivoarafi alanında çalışmaları nlrnak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Yrd.Doç. 1 1 MR enterografi ve MR kolanjiografi konularında bilimsel çalışmaları ve deneyimi olmak. Alanında yeterlik belqesi olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Yrd.Doç. 1 1 Abdominal radyoloji konusunda deneyimli olmak
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Doçent 1 1 Pankreas kanserinde epitelyal mezenkimal geçiş konusunda çalışma ve proje yürütücülüğü yapmış olmak. Yurt dışı kanser merkezinde çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Yrd.Doç. 1 1 İstirahat kalp hızı ile SYNTAX skoru arasındaki ilişki ve vitamin D seviyeleri ile non-dipper hipertansiyon arasındaki ilişki konularında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Yrd.Doç. 1 1 Orta serebral arter infarktında dekompresyon cerrahisi ve medikal tedavisi konusunda çalışması olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Yrd.Doç. 1 1 Kobayda korozyon cast ve sıçanda siyatik sinir rejenerasyonu konularında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Yrd.Doç. 1 1 Eğiticilerin eğitimi ve klinik mikrobiyoloji laboratuvarında kalite verifikasyonu eğitimi almış olmak. Tıpta uzmanlık yapmış ve en az beş yıl uzmanlık deneyimine sahip olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Yrd Doç. 1 1 Tıpta uzmanlık yapmış ve en az beş yıl uzmanlık deneyimine sahip olmak. Alzheimer ve Demans konularında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri üroloji Yrd.Doç. 1 1 ürolojik cerrahi ile ilgili cihaz geliştirmiş olmak. Testesteron ile oluşturulan BPH modelinde Botulinum toxin enjeksiyonu ve Lizozim’in antihiperplastik etkisi ile ilgili deneysel çalışması olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp Damar Cerrahisi Yrd.Doç. 1 1 Koroner arter cerrahisi uygulanan sol ventrikül fonksiyonu bozuk hastalarda D-Riboz kullanımının etkinliği ile ileti çalışması olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Profesör 1 1 Toraks malignitelerinde tümör belirteçlerinin tanısal değeri ve cerrahi rezeksiyon sonrası takipteki yeri konusunda çalışması olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 1 Karaciğer ve Böbrek transplantasyonu konularında tecrübesi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Yrd.Doç. 1 1 Acil tıp uzmanı olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Yrd.Doç. 1 1 Acil tıp uzmanı olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri ç Hastalıkları Yrd.Doç. 1 1 Romatoloji yan dal uzmanı olmak.
Yalvaç

Büyükkutlu

Uygulamalı

Bilimler

Yüksekokulu

Uluslararası Ticaret ve işletmecilik Uluslararası Ticaret ve işletmecilik Yrd.Doç. 3 1 şletme doktorası yapmış olmak ve mesleki motivasyon ve iş tatmini üzerine çalışmaları olmak.
Yalvaç

Büyükkutlu

Uygulamalı

Bilimler

Yüksekokulu

Uluslararası Ticaret ve işletmecilik Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Yrd.Doç. 3 1 Örgütsel bağlılık düzeylerine göre ifşa davranışı konusunda doktora yapmış olmak ve ifşa konusunda çalışmaları olmak.
Yalvaç

Büyükkutlu

Uygulamalı

Bilimler

Yüksekokulu

Jluslararası Ticaret ve işletmecilik Uluslararası Ticaret ve işletmecilik Yrd.Doç. 3 1 leri İmalat Teknolojileri üzerine çalışmaları olmak.
       

BENZER HABERLER