Akademik Personel | 30 Ocak 2021, Cumartesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

24 Mayıs 2017
Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriteri hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Adayın doçentlik unvanını aldığı dönemdeki YÖK’ün Doçentlik için belirlediği asgari yayın koşulları bir kez daha sağladığına dair beyanname. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak hazırlanmış Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 6 (altı) adet CD ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 6 (altı) takım yayın dosyasını ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; (Profesörler için başlıca araştırma eserini özgeçmiş ve yayın listesinde belirteceklerdir.)

Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak hazırlanmış Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 4 (dört) adet CD ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 4 (dört) takım yayın dosyasını ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

– Profesör ve Doçentlerin Personel Daire Başkanlığına Başvuru Esnasında getirmeleri gereken belgeler: (Yarım kapak dosya içerisine) Dilekçelerine başvurdukları Birimi ve Anabilim Dalını belirterek; ekinde Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi, yayın listesi ve Başvuru Formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir.

– Nüfus cüzdan fotokopisi, Diplomalar ve Yabancı dil belgeleri noter veya çalıştığı kamu kurumundan aslı gibidir onaylı olacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

– Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Kanunun 23 üncü maddesindeki şartları sağlamaları gerekmektedir.

– Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

– Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

– Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

– Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adayların Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)

– Dilekçe, Özgeçmiş ve SDÜ Öğretim Üyeliğine başvuracak Adayların yayınlarını puanlama formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr’den Doküman Arşivi “SDÜ Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri” bölümünden ulaşılabilir.

– İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin müracaatları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

– Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

 

Birimi Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Der. Ad. Niteliği
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Gıda Teknolojisi Profesör 1 1 Bitkisel ve Uçucu Yağ konusunda

uzman olmak.

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Profesör 1 1 Diferansiyel Operatörlerin

Polinomsal demetleri ve Spektral

Analizleri üzerine çalışmalara

sahip olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Uygulamalı Matematik Profesör 1 1 Diferansiyel operatörlerin

spektral teorisi, Berezinsembolü ve

Duhamel çarpımının uygulamaları

konusunda çalışmalar

yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Uygulamalı Matematik Doçent 1 1 Genelleştirilmiş parçalı

sabit argümanlı ve

impalsifdiferansiyel denklemler

konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 1 Periferik sinir blokları eğitici

sertifikasına sahip olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Profesör 1 1 Kardiyopulmoner rehabilitasyon

konusunda tecrübeli olmak.

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Profesör 1 1 Nörolojik hastalıkların genetiği ile

ilgili çalışmaları olmak ve

MALDITOF-MS sistem

sertifikasına sahip olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 1 Erişkin Nefroloji yan dal uzmanı

olmak ve Esansiyel hipertansiyonu

olan hastalarda serum gama

glutamiltransferaz düzeyinin

sabah kan basıncı yükselmesine

etkisi ile ilgili çalışması olmak.

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Doçent 1 1 Meme kanserinde konvansiyonel

ve moleküler genetik çalışmaları

olmak. Sitogenetik ve

moleküler sitogenetik alanında

doktora tezi yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Yönetim Bilimleri Profesör 1 1 Doçentliğini Kamu Yönetimi

alanında almış olmak. Kriz(afet)

yönetimi, küreselleşme, engellilere

yönelik kamu politikaları

konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset ve Sosyal Bilimler Doçent 1 1 Doçentliğini siyasal hayat ve

kurumlar alanında almış olmak.

Yerel Siyaset, parti ve seçim

sistemleri, siyasal kutuplaşma

alanlarında çalışmaları olmak.

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Profesör 1 1 Sert kabuklu meyvelerde

seleksiyon ıslahı konusunda

çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Profesör 1 1 Yumuşak çekirdekli meyvelerde

dikim sistemleri konusunda ve

meyve gen kaynaklarının

incelenmesi üzerine çalışmalar

yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Tarım Politikası ve Yayım Profesör 1 1 Tarım politikaları konusunda

çalışmalar yapmış olmak.

Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Silvikültür Profesör 1 1 Anadolu Karaçamında

Populasyonlar arası ve Populasyon

İçi Genetik Çeşitlilik konusunda

doktora yapmış olmak, Ardıç ve

Karaçam türlerinde tohum ve

fidanlık tekniği konularında

çalışmaları bulunmak.

Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Profesör 1 1 Miscanthus’daki selüloz,

hemiselüloz ve ligninin teknolojik

özellikleri üzerine çalışmış olmak,

Odun kimyasında yapay sinir

ağları (ANN)uygulamaları ile

çalışmalar yapmış olmak.

Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Havza Yönetimi Doçent 1 1 Isparta Yöresi Meralarının Vejetasyon Yapısı ile Toprak Özellikleri ve Topoğrafik Faktörler Arasındaki İlişkiler konusunda doktora yapmış olmak, Doğal mera vejetasyonları üzerine çalışmaları bulunmak.
Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi Doçent 1 1 İlgili alanda Doçentlik unvanı almak. Yabancı Dil Öğretmeni yetiştirme konusunda çalışmalar yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Gazetecilik Genel Gazetecilik Profesör 1 1 Gençlik ve Aile Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Kolay Hobiler