Akademik Personel | 20 Temmuz 2019, Cumartesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

27 Ekim 2018
Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriterleri hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyeleri alınacaktır.

–    Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, Başvuru Formunu düzenleyerek ekleri ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar ilanda belirtilen birimlere başvurmaları gerekmektedir.

NOTLAR

–   İlanımızın Süresi, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi (24.10.2018) itibariyle 15 (on beş) gündür.

–   Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

–   Başvuru Formalarına ve ayrıntılı bilgilere http://persdb.sdu.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden ulaşılabilir.

–   Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adayların Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)

–   İlanda belirtilen kadrolara müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşıyor olması gerekmektedir.

–  %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Birimi Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Der. Ad. Niteliği
İlahiyat

Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Kelam Profesör 1 1 Kelâm’da Nazar ve Münâzara Alanlarında Çalışma Yapmış Olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp Damar Cerrahisi Profesör 1 1 Mitral Kapak Cerrahisi Konusunda Tecrübesi Olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doktor

Öğretim Üyesi

1 1 Pediatrik Kırıklar Konusunda Tecrübesi Olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktor

Öğretim Üyesi

1 1 Pediatrik Nefroloji Yan Dal Uzmanı Olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs

Cerrahisi

Doktor

Öğretim Üyesi

4 1 Akciğer Kanseri Konusunda Çalışmaları Olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik

Rekonstrüksiyo n ve Estetik Cerrahi

Doktor

Öğretim Üyesi

1 1 El Cerrahisi Konusunda Çalışmaları Olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör 1 1 Laparoskopik ve Robotik Cerrahi Konusunda Tecrübesi Olmak.
İsparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi

Görüntüleme

Teknikleri

Doktor

Öğretim Üyesi

1 1 Nükleer Tıp Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak.
Eczacılık

Fakültesi

Eczacılık

Meslek

Bilimleri

Farmakognozi Doktor

Öğretim Üyesi

1 1 Isparta Gülü Konusunda Çalışması Olmak.
Eczacılık

Fakültesi

Eczacılık

Teknolojisi

Farmasötik

Biyoteknoloji

Doktor

Öğretim Üyesi

1 1 Tıbbi Bitkilerde Gen Transferi Konusunda Çalışması Olmak.
Eczacılık

Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri Eczacılık Temel Bilimleri Doktor

Öğretim Üyesi

1 1 Sitotoksik Aktivite Konusunda Çalışması Olmak.
Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık

Yönetimi

Havacılık

Yönetimi

Doktor

Öğretim Üyesi

1 1 Sivil Havacılık Yönetiminde Doktora Yapmış Olmak.
Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık

Yönetimi

Havacılık

Yönetimi

Doktor

Öğretim Üyesi

1 1 Hava Yolu Taşımacılığı Alanında Çalışma Yapmış Olmak.
Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık

Yönetimi

Havacılık

Yönetimi

Doktor

Öğretim Üyesi

1 1 Havalimanı Yönetimi Alanında Çalışma Yapmış Olmak.
Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Gövde- Motor Bakım Uçak Gövde- Motor Bakım Doktor

Öğretim Üyesi

1 1 Uçak Gövde-Motor Bakım Alanında Doktora Yapmış Olmak.
Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Gövde- Motor Bakım Uçak Gövde- Motor Bakım Doktor

Öğretim Üyesi

1 1 Uçak Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış Olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Doktor

Öğretim Üyesi

1 1 Hareket Eğitimi Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak.
Eğitim

Fakültesi

Eğitim Bilimleri Eğitim

Programları ve Öğretim

Profesör 1 1 Modüler Öğretim Yöntemleriyle İlgili Çalışmalar Yapmış Olmak.
Eğitim

Fakültesi

Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Doktor

Öğretim Üyesi

1 1 Bilişsel ve Duygusal Gelişim Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak.

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER