Akademik Personel | 26 Eylül 2020, Cumartesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

26 Temmuz 2018
Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriterleri hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

– Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, Başvuru Formunu düzenleyerek ekleri ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar ilanda belirtilen birimlere başvurmaları gerekmektedir.

NOTLAR

– İlanımızın Süresi, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi itibariyle 15 (on beş) gündür.

– Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

– Başvuru Formalarına ve ayrıntılı bilgilere http://persdb.sdu.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden ulaşılabilir.

– Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adayların Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)

– İlanda belirtilen kadrolara müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşıyor olması gerekmektedir.

– %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır

 

Birimi Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Der. Ad. Niteliği
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Cebir ve Sayılar Teorisi Doçent 1 1 Eliptik Eğri Kriptografisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Teorisi Doçent 1 1 Bölgesel İktisat ve yenilik iktisadi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetim ve Organizasyon Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Motivasyon, değerler ve hedefler üzerine çalışması olmak.
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Kimyasal Teknolojiler Doçent 1 1 Hidrojen Enerjisi ve Depolaması konularında çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili İç Hastalıkları Doçent 1 1 Endokrinoloji yan dal uzmanı olmak. Adipoz doku ve metaboliksendrom konularında çalışması olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.