Akademik Personel | 18 Ekim 2019, Cuma

Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

30 Nisan 2018
Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriterleri hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

– Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, Başvuru Formunu düzenleyerek ekleri ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

NOTLAR

– Adayların ilanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

– Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

– Başvuru Formalarına ve ayrıntılı bilgilere http://persdb.sdu.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden ulaşılabilir.

– İlanda belirtilen kadrolara müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan şartları taşıyor olması gerekmektedir.

 

Birimi Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Der. Ad. Niteliği
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş

Hekimliği

Bilimleri

Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Doçent 1 1 Ortognatik cerrahi öncesi planlamada anotomikyapıların radyografik olarak değerlendirilmesi üzerine çalışma yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş

Hekimliği

Bilimleri

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Doçent 1 1 Geriatrik Hastalarda Sistematik hastalıklar, kullanılan ilaçlar ve ağız lezyonları ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş

Hekimliği

Bilimleri

Periodontoloji Profesör 1 1 Periodontal Hastalık ve Ailesel Akdeniz Ateşinde Genetik Enflamatuvar Mekanizmalar konularında çalışma yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Sanat

Tarihi

Türk ve İslam Sanatı Doçent 1 1 Isparta Bölgesinde Sivil Mimari konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Sistematik Felsefe ve Mantık Doçent 1 1 Din Felsefesi ve Süreç-Din Felsefesi Alanında Çalışma Yapmış Olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Organik Kimya Profesör 1 1 Organik Azoboyar Maddeler ve Organokatalizkonularında çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Zooloji Profesör 1 1 Göller Bölgesi Kuşları Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Batı

Dilleri ve

Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı Profesör 1 1 George Bernard Shaw ve Harold Pinter üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Toplumsal Yapı ve Değişme Profesör 1 1 Türk Modernleşmesi, Sosyolojinin Türkiye’ye girişi ve Dezavantajlı Gruplar konularında çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doçent 1 1 Doçentliğini Pazarlama alanında almış olmak ve marka konumlandırma alanında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık

ve Finans

Bölüm

Bankacılık ve Finans Doçent 1 1 Doçentliğini Muhasebe alanında almış olmak, muhasebe ve finansal raporlama standartları konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık

ve Finans

Bölüm

Bankacılık ve Finans Doçent 1 1 Doçentliğini Muhasebe alanında almış olmak, kriptoparalar ve davranışsal muhasebe alanlarında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetim ve Organizasyon Doçent 1 1 Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında almış olmak, iş tatmini ve örgütsel bağlılık konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Muhasebe Finansman Profesör 1 1 Şirketlerin hisse yapıları ve şirket performansları ve katılım bankacılığı alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve

Din

Bilimleri

İslam Felsefesi Doçent 1 1 İslam Felsefesi Alanında Doçentlik Belgesine sahip olmak. İslam Metafizik Düşüncesi ve İslam Ahlak Felsefesi ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Makine

Mühendisliği

Termodinamik Doçent 1 1 Doçentliğini Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Jeotermal güç santralleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Çevre

Mühendisliği

Çevre Teknolojisi Doçent 1 1 Membran biyoreaktörlerde kimyasal eklentiler ile tıkanma kontrolü üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Çevre

Mühendisliği

Çevre Teknolojisi Doçent 1 1 Hava kirliliği ve kontrolü ile yanma kinetikleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Makine

Mühendisliği

Makine Teorisi ve Dinamiği Doçent 1 1 Doçentliğini Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Dış iskelet robotlar üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Makine

Mühendisliği

Otomotiv Doçent 1 1 Doçentliğini Otomotiv Mühendisliği alanında almış olmak. Buji ateşlemeli motorlarda yanma analizi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Orman Fakültesi Orman

Mühendisliği

Orman Amenajmanı Profesör 1 1 Orman Hasılatı ve büyüme modelleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
Teknoloji Fakültesi Elektrik ve

Elektronik

Mühendisliği

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doçent 1 1 Işık ile bitki büyüme, güneş enerjisi sistemleri alanlarında çalışma yapmış olmak.
Teknoloji Fakültesi İnşaat

Mühendisliği

Ulaştırma Doçent 1 1 Coğrafi bilgi sistemleri ile üst yapı yönetim sistemi konularında çalışma yapmış olmak.
Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Entomoloji Doçent 1 1 Endüstri Bitkileri Zararlılarının Entegre mücadelesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Ziraat Fakültesi Tarımsal

Biyoteknoloji

Bitkisel Biyoteknoloji Doçent 1 1 Moleküler düzeyde bitki stres fizyolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Profesör 1 1 Toprakta adsorpsiyon/ desorpsiyon kimyası ve fitoremediasyon konularında çalışmalar yapmış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız