Akademik Personel | 26 Eylül 2020, Cumartesi

Süleyman Demirel Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

9 Nisan 2019
Süleyman Demirel Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak
       

Süleyman Demirel Üniversitesi birimlerine toplam 5 Öğretim Görevlisi alacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

 

[

Birimi / Bölümü / Anabilim- Anasanat
Dalı / Programı
AdetDer.UnvanıALESYabancı DilÖzel Şartlar 
Rektörlük - Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilmek üzere.11Öğr.Gör. (Uyg.Birim)7050Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri veya Elektronik Bilgisayar Eğitimi alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Bilgisayar Ağları ve Sistemleri konusunda en az 5 yıl deneyim sahibi
olmak.
Rektörlük - Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilmek üzere.11Öğr.Gör. (Uyg.Birim)7050Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri veya Elektronik Bilgisayar Eğitimi alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla öğrenci bilgi sistemleri konusunda
en az 5 yıl deneyim sahibi olmak.
Rektörlük - Gül ve Gül Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğüne görevlendirilmek üzere.11Öğr.Gör. (Uyg.Birim)7050Biyoloji, Kimya, Kimya Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik veya Gıda Mühendisliği Bölümlerinden birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Kozmetik ürünlerle ilgili kalite kontrol veya ar-ge departmanlarında en az 2 yıl mikrobiyoloji
deneyimine sahip olmak.
Rektörlük - Doğal ve Endüstriyel Yapı Malzemeleri Araştırma ve Uygulama Merkezinde görevlendirilmek
üzere.
11Öğr.Gör. (Uyg.Birim)7050İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak, İnşaat Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında alanında en
az 2 yıl deneyim sahibi olmak.
İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı Başkanlığı11Öğr.Gör. (Ders Verecek)7050İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olmak. Temel İslam Bilimleri veya Felsefe ve Din Bilimleri alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla alanında en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak.
Hafızlık belgesine sahip olmak.

 

İlanın detayları ise şu şekilde :

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır.

KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLAR:
1 – Başvuru Formu (Dilekçe) (persdb.sdu.edu.tr) adresi DOKÜMAN ARŞİVİ bölümünde Kullanılan Formlar (Akademik)’da bulunan Başvuru Formu doldurulacaktır.
2 – Nüfus Cüzdan Fotokopisi 3 – Özgeçmiş
4 – Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge
5 – Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin ve öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
6 – Lisans Transkripti (onaylı) (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK’nca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.)
7 – ALES belgesi (ÖSYM’nin web sayfasından alınan tarih ve şifresini bulunan orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.
8 – Yabancı Dil Belgesi
9 – İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik)
10 – Alanında tecrübe belgesi (onaylı belge) (İlan edilen kadroya bağlı olarak) (uygulamalı birim ve MYO öğretim görevlisi kadrolarına başvuracaklar için)
11 – Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)
12 – Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair beyan.

SINAV TAKVİMİ
İlk Başvuru : 08.04.2019

Son Başvuru : 22.04.2019

Ön Değerlendirme : 24.04.2019

Sınav Giriş : 25.04.2019

Sonuç Açıklanma : 26.04.2019

ÖNEMLİ NOTLAR:
1 – Başvuru şahsen ve posta ile kadronun ilan edildiği birime başvurulması gerekmektedir. 2 – Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (https://w3.sdu.edu.tr/) yayımlanacaktır.
İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

4 – Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak
onaylanması gerekmektedir.
5 – Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
6 – Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.
7 – İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı
geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

8 – İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
9 – e-Devlet Kapısı(www.turkiye.gov.tr)’ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya
öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.