Akademik Personel | 03 Temmuz 2021, Cumartesi

Süleyman Demirel Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

12 Nisan 2019
Süleyman Demirel Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak
       

Süleyman Demirel Üniversitesi birimlerine toplam 20 Öğretim Üyesi alacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

 

BirimiBölümüABD/ASD/PRGUnvanıDer.Ad.Niteliği 
Fen Edebiyat
Fakültesi
BiyolojiHidrobiyolojiDoçent11Bentik makroomurgasızların ekolojisi üzerine çalışmalar
yapmış olmak.
Fen Edebiyat FakültesiKimyaFizikokimyaDoçent11Asit-su sistemleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat FakültesiMatematikCebir ve Sayılar TeorisiProfesör11Cebirsel yapılarda türevler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat
Fakültesi
MatematikUygulamalı MatematikProfesör11Kesirli mertebeden diferansiyel denklemler üzerine çalışmalar
yapmış olmak.
Fen Edebiyat FakültesiSosyolojiUygulamalı SosyolojiDoçent11Toplumsal cinsiyet üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat FakültesiTarihYakın Çağ TarihiProfesör11Rusya ve Kafkasya tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat
Fakültesi
Türk Dili ve EdebiyatıEski Türk EdebiyatıDoçent11Belagat üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıTürk Halk EdebiyatıProfesör11Halk Edebiyatında masal ve efsaneler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İlahiyat FakültesiFelsefe ve Din
Bilimleri
Din EğitimiDoçent11Din Eğitimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik FakültesiÇevre
Mühendisliği
Çevre BilimleriProfesör11Arıtma çamurları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik FakültesiJeoloji
Mühendisliği
Uygulamalı JeolojiDoçent11Göl sedimanlarında ağır metal kirliliği üzerine çalışma yapmış
olmak.
Mühendislik FakültesiEndüstri MühendisliğiYöneylem AraştırmasıProfesör11Sezgisel algoritmalar üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
İktisatİktisat PolitikasıProfesör11Yenilik iktisadı ve politikaları konusu üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
İktisatİktisat PolitikasıDoçent11Enflasyon hedeflemesi ve fiyat istikrarı konusu üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
İktisatİktisat TeorisiDoçent11Bölgesel kalkınma ve kümelenme konusu üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Turizm İşletmeciliğiTurizm İşletmeciliğiDoçent11Engelli turizmi konusu üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Turizm İşletmeciliğiTurizm İşletmeciliğiDoçent11Helal turizm konusu üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Güzel
Sanatlar Fakültesi
Grafik TasarımGrafik TasarımProfesör11Grafik tasarım, tipografi ve web
tasarımı konuları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Güzel
Sanatlar Fakültesi
Seramik Ve CamCam AnasanatDoçent11Anadolu çömlekçiliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Spor Bilimleri FakültesiSpor YöneticiliğiSpor YöneticiliğiDr. Öğr. Üyesi11Sporcularda yaratıcılık seviyeleri konusu üzerine çalışmalar yapmış olmak.

 

İlanın detayları ise şu şekilde :

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI
2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriterleri hükümlerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.
– Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, Başvuru Formunu düzenleyerek ekleri ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar ilanda belirtilen birimlere başvurmaları gerekmektedir.
NOTLAR
– İlanımızın süresi, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi itibariyle 15 (on beş) gündür.
– Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
– Başvuru Formalarına ve ayrıntılı bilgilere http://persdb.sdu.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden ulaşılabilir.
– İlanda belirtilen kadrolara müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşıyor olması gerekmektedir.
– 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’un Ek 38 inci Maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

 

 

       

Kolay Hobiler