Akademik İlanlar

Süleyman Demirel Üniv. Akademik Personel Alacak

Süleyman
Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin
çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama
Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz
Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili
Değerlendirme Kriteri hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına
Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör
kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, Özgeçmiş,
Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi,
Doçentlik Belgesi, Adayın doçentlik unvanını aldığı dönemdeki YÖK’ün Doçentlik
için belirlediği asgari yayın koşulları bir kez daha sağladığına dair
beyanname. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin
Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak hazırlanmış
Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak
Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 6 (altı) adet CD ile birlikte Bilimsel
Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma
ve Yayınlarını CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 6 (altı) takım yayın
dosyasını ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; (Profesörler için başlıca
araştırma eserini özgeçmiş ve yayın listesinde belirteceklerdir.)

Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak
adaylar, Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya
Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak
hazırlanmış Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri
imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 4 (dört) adet CD ile birlikte
Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel
Çalışma ve Yayınlarını CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 4 (dört) takım
yayın dosyasını ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

İlanın
yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün
içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

– Profesör ve Doçentlerin Personel Daire Başkanlığına Başvuru
Esnasında getirmeleri gereken belgeler: (Yarım kapak dosya içerisine)
Dilekçelerine başvurdukları Birimi ve Anabilim Dalını belirterek; ekinde
Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta
Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet fotoğraf
ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi, yayın
listesi ve Başvuru Formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir.

– Nüfus cüzdan
fotokopisi, Diplomalar ve Yabancı dil belgeleri noter veya çalıştığı kamu
kurumundan aslı gibidir onaylı olacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

– Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adayların 2547
sayılı Kanunun 23 üncü maddesindeki şartları sağlamaları gerekmektedir.

– Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce
çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı
hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

– Yabancı ülkelerden alınan diplomaların
Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

– Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada
meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

– Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim
Üyesi adayların Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)

– Dilekçe, Özgeçmiş ve SDÜ Öğretim Üyeliğine başvuracak
Adayların yayınlarını puanlama formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr’den
Doküman Arşivi “SDÜ Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme
ve Değerlendirme Kriterleri” bölümünden ulaşılabilir.

– İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
tespit edilenlerin müracaatları geçersiz sayılacak ve atamaları
yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir
hak talep edemeyeceklerdir.

– Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu
tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Der.

Ad.

Niteliği

Diş
Hekimliği Fakültesi

Klinik
Diş Hekimliği Bilimleri

Protetik
Diş Tedavisi

Profesör

1

1

CAD/CAM Milleme, laser sinter ve döküm dental Co-Cr alaşımların korozyon dirençlerini değerlendiren
konulu çalışma yapmış olmak.

Diş
Hekimliği Fakültesi

Klinik
Diş Hekimliği Bilimleri

Pedodonti

Yrd.
Doç.

1

1

Çocuklarda
ortodontik tedavi indexleri
üzerine çalışmış olmak.

Diş
Hekimliği Fakültesi

Klinik
Diş Hekimliği Bilimleri

Endodonti

Yrd.
Doç.

1

1

Kök kanal
tedavisinde kullanılan irrigasyon ajanlarının etidronik asit ile karşılaştırıldığı çalışmalar yapmış
olmak.

Eğirdir
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sağlık
ve Bakım Hizmetleri

Yaşlı
Bakım

Yrd.
Doç.

1

1

Otistik çocuklarda
hareket eğitimi ve fiziksel aktivite konusunda doktora yapmış olmak ve
Kaynaştırılmış ders dışı hareket eğitimi ve oyun etkinliği üzerine çalışması
olmak.

Fen
Edebiyat Fakültesi

Türk
Dili ve Edebiyatı

Eski
Türk Edebiyatı

Yrd.
Doç.

3

1

Divan
Şiirinde Kaside Nesiblerinin Yansımaları ve Anlatım
Teknikleri üzerinde çalışma yapmış olmak.

Fen
Edebiyat Fakültesi

Tarih

Eski
Çağ Tarihi

Yrd.
Doç.

1

1

Mithradates
Hanedanlığı üzerine doktora çalışması yapmış olmak.

Hukuk
Fakültesi

Özel
Hukuk

Ticaret
Hukuku

Yrd.
Doç.

1

1

Deniz
Ticareti Hukuku ve Taşıma Hukuku Alanlarında Çalışıyor Olmak ve Taşıyanın
Gecikmeden Doğan Sorumluluğu ile ilgili yayın yapmış olmak.

Hukuk
Fakültesi

Özel
Hukuk

Ticaret
Hukuku

Yrd.
Doç.

1

1

Anonim
şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumlulukları konusunda
çalışması olmak

İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası
İlişkiler

Uluslararası
İlişkiler

Yrd.
Doç.

4

1

Kore ve Rus
dış politika konularında çalışma yapmış olmak.

İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Sayısal
Yöntemler

Yrd.
Doç.

3

1

Matematik
Bölümü lisans mezunu olmak, matematik anabilim dalında doktora yapmış olmak. İşbirlikçi aralık oyunları üzerine çalışmaları olmak.

Mimarlık
Fakültesi

Şehir
ve Bölge Planlama

Bölge
Planlama

Yrd.
Doç.

1

1

Mimarlık,
Planlama ve Tasarım Anabilim Dalında Doktora yapmış ve “Kentsel Dönüşüm Amaçlı
Yapısal Risk Sınıflandırmasında Model Önerisi” konusunda çalışma yapmış
olmak.

Mühendislik
Fakültesi

Makine

Mekanik

Profesör

1

1

Doçentliğini
Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Kompozit
Malzemeler, Sürekli Ortamlar Mekaniği ve Elasto-Plastisite
konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik
Fakültesi

Bilgisayar
Mühendisliği

Bilgisayar
Yazılımı

Yrd.
Doç.

1

1

Doktorasını
Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği ABD yapmış olmak ve Yazılım Testi alanında
çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik
Fakültesi

Tekstil
Mühendisliği

Tekstil
Teknolojisi

Yrd.
Doç.

1

1

Farkı iplik eğirme sistemleri için
yüksek hızlı hava akımı düzelerinin tasarımı ve iplik kalitelerine
etkilerinin incelenmesi” konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik
Fakültesi

Elektronik
ve Haberleşme Mühendisliği

Telekomünikasyon

Yrd.
Doç.

1

1

Dizilim İşaret İşleme ve Yönbulma konusunda çalışmış olmak.

Sağlık
Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Hemşirelikte
Yönetim

Yrd.
Doç.

1

1

Sağlık
çalışanlarının motivasyon kaynakları üzerine çalışma
yapmış olma.

Sütçüler
Prof. Dr. Hasan GÜRBÜZ Meslek Yüksekokulu

Ormancılık

Avcılık
ve Yaban Hayatı

Yrd.
Doç.

5

1

Orman Mühendisliği
Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, Yaban Hayatı ve Habitat Uygunluk
Modellemeleri konusunda çalışma yapmış olmak.

Teknik
Bilimler Meslek Yüksekokulu

Makine
ve Metal Teknolojileri

Makine

Yrd.
Doç.

1

1

Görüntü işleme
içeren Otomatik Meyve Seçme Makinesi Tasarımı ve İmalatı konusunda doktora
çalışması yapmış olmak. CAD-CAM ve Hızlı Prototipleme
Sistemlerinde deneyime sahip olmak.

Teknik
Bilimler Meslek Yüksekokulu

Tıbbi
Hizmetler ve Teknikler

Optisyenlik

Yrd.
Doç.

3

1

Vakumlu
Paneller konusunda doktora yapmış olmak. Optisyenlik
alanında çalışma yapmış olmak.

Teknik
Bilimler Meslek Yüksekokulu

Elektronik
ve Otomasyon

Biyomedikal
Cihaz Teknolojisi

Yrd.
Doç.

1

1

Ferromanyetik Şekil Hafızalı FePd alışımlarında
manyetik ve martensitik dönüşümler konusunda,
doktora çalışması yapmış olmak. Elektron Mikroskopisi
Konusunda uzman olmak.

Tıp
Fakültesi

Dahili
Tıp Bilimleri

Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk hematolojisi
yan dal uzmanı olmak. Faktör XI eksikliğinde klinik özellikler, ilişkili
genetik bulgular ve tedaviye yanıtsız genetik demir eksikliği konularında
çalışmaları olmak.

Tıp
Fakültesi

Dahili
Tıp Bilimleri

Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd.
Doç.

1

1

Çocuk
kardiyolojisi yan dal uzmanı olmak. Sol ventrikül
çıkım yolu darlıklarının, jüvenil idiyopatik artrit ve FMF
hastalarının sol ventrikül fonksiyonlarının
değerlendirilmesinde doku doppler strain ve strain rate
ekokardiyografi alanında çalışmaları olmak.

Tıp
Fakültesi

Dahili
Tıp Bilimleri

Radyoloji

Yrd.
Doç.

1

1

MR enterografi ve MR kolanjiografi
konularında bilimsel çalışmaları ve deneyimi olmak. Alanında
yeterlik belgesi olmak.

Tıp
Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri

Radyoloji

Yrd.
Doç.

1

1

Abdominal
radyoloji konusunda deneyimli olmak.

Tıp
Fakültesi

Temel
Tıp Bilimleri

Tıbbi
Biyoloji

Doçent

1

1

Pankreas
kanserinde epitelyal mezenkimal
geçiş konusunda çalışma ve proje yürütücülüğü yapmış olmak. Yurt dışı kanser
merkezinde çalışmış olmak.

Tıp
Fakültesi

Dahili
Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Yrd.
Doç.

1

1

İstirahat kalp
hızı ile SYNTAX skoru arasındaki ilişki ve vitamin D seviyeleri ile non-dipper hipertansiyon arasındaki ilişki konularında
çalışmaları olmak.

Tıp
Fakültesi

Dahili
Tıp Bilimleri

Nöroloji

Yrd.
Doç.

1

1

Orta serebral arter infarktında dekompresyon cerrahisi ve medikal tedavisi konusunda
çalışması olmak.

Tıp
Fakültesi

Temel
Tıp Bilimleri

Anatomi

Yrd.
Doç.

1

1

Kobayda
korozyon cast ve sıçanda siyatik sinir rejenerasyonu konularında çalışmaları olmak.

Tıp
Fakültesi

Temel
Tıp Bilimleri

Tıbbi
Mikrobiyoloji

Yrd.
Doç.

1

1

Eğiticilerin
eğitimi ve klinik mikrobiyoloji laboratuvarında kalite verifikasyonu
eğitimi almış olmak. Tıpta uzmanlık yapmış ve en az beş yıl uzmanlık
deneyimine sahip olmak.

Tıp
Fakültesi

Temel
Tıp Bilimleri

Tıbbi
Biyokimya

Yrd.
Doç.

1

1

Tıpta
uzmanlık yapmış ve en az beş yıl uzmanlık deneyimine sahip olmak. Alzheimer
ve Demans konularında çalışmaları olmak.

Tıp
Fakültesi

Cerrahi
Tıp Bilimleri

Üroloji

Yrd.
Doç.

1

1

Ürolojik
cerrahi ile ilgili cihaz geliştirmiş olmak. Testesteron
ile oluşturulan BPH modelinde Botulinum toxin enjeksiyonu ve Lizozim’in antihiperplastik
etkisi ile ilgili deneysel çalışması olmak.

Tıp
Fakültesi

Cerrahi
Tıp Bilimleri

Kalp
Damar Cerrahisi

Yrd.
Doç.

1

1

Koroner
arter cerrahisi uygulanan sol ventrikül fonksiyonu
bozuk hastalarda D-Riboz kullanımının etkinliği ile
ilgi çalışması olmak.

Tıp
Fakültesi

Cerrahi
Tıp Bilimleri

Göğüs
Cerrahisi

Profesör

1

1

Toraks malignitelerinde tümör belirteçlerinin tanısal değeri ve
cerrahi rezeksiyon sonrası takipteki yeri konusunda çalışması olmak.

Tıp
Fakültesi

Cerrahi
Tıp Bilimleri

Genel
Cerrahi

Doçent

1

1

Karaciğer
ve Böbrek transplantasyonu konularında tecrübesi
olmak.

Tıp
Fakültesi

Dahili
Tıp Bilimleri

Acil
Tıp

Yrd.
Doç.

1

1

Acil tıp
uzmanı olmak

Tıp
Fakültesi

Dahili
Tıp Bilimleri

Acil
Tıp

Yrd.
Doç.

1

1

Acil tıp
uzmanı olmak

Tıp
Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri

İç
Hastalıkları

Yrd.
Doç.

1

1

Romatoloji
yan dal uzmanı olmak.

Yalvaç
Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uluslararası
Ticaret ve İşletmecilik

Uluslararası
Ticaret ve İşletmecilik

Yrd.
Doç.

3

1

İşletme doktorası yapmış olmak ve
mesleki motivasyon ve iş tatmini üzerine çalışmaları
olmak.

Yalvaç
Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uluslararası
Ticaret ve İşletmecilik

Uluslararası
Ticaret ve İşletmecilik

Yrd.
Doç.

3

1

Örgütsel bağlılık düzeylerine göre
ifşa davranışı konusunda doktora yapmış olmak ve ifşa konusunda çalışmaları
olmak.

Yalvaç
Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uluslararası
Ticaret ve İşletmecilik

Uluslararası
Ticaret ve İşletmecilik

Yrd.
Doç.

3

1

İleri İmalat
Teknolojileri üzerine çalışmaları olmak.

Tüm akademik ilanlar için : AKADEMİK İLANLAR

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu