Akademik Personel | 16 Haziran 2021, Çarşamba

T.C. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 83 Akademisyen Alımı Yapacak

20 Ağustos 2019
T.C. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 83 Akademisyen Alımı Yapacak
       

T.C. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 83 Akademisyen Alımı ilanı detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi çeşitli fakültelere doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör kadrolarına 83 akademisyen alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

T.C. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 83 Akademisyen Alımı Kadro Detayları

BİRİMİANABİLİM DALI/
PROGRAM
UNVANADAÇIKLAMA
Diş Hekimliği FakültesiAğız Diş ve Çene CerrahisiProfesör1
Diş Hekimliği FakültesiProtetik Diş TedavisiProfesör1
Diş Hekimliği FakültesiRestoratif Diş TedavisiProfesör2
Edebiyat FakültesiToplumsal Yapı ve DeğişmeProfesör1
Fen FakültesiUygulamalı MatematikProfesör1
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikte YönetimProfesör1
Tıp FakültesiAcil TıpProfesör1Pulmoner embolili hastalarda hiponatremi ile ilgili çalışmış olmak
Tıp FakültesiGenel CerrahiProfesör1
Tıp FakültesiKulak, Burun, Boğaz
Hastalıkları
Profesör1
Tıp FakültesiTıbbi PatolojiProfesör1Jinekopatoloji konusunda deneysel çalışma yapmış olmak.
Tıp FakültesiAdli TıpProfesör1
Tıp FakültesiNörolojiProfesör1
Tıp FakültesiGöğüs HastalıklarıProfesör1Tüberküloz epidemiyolojisi üzerine çalışmış olmak.
Tıp FakültesiGöğüs HastalıklarıProfesör1Yoğun bakım konusunda pratik eğitim almış olup, bu alanda
tecrübesi bulunmak
Tıp FakültesiTıbbi BiyolojiProfesör1
Tıp FakültesiKardiyolojiProfesör1
Tıp FakültesiOrtopedi ve TravmatolojiProfesör1
Tıp FakültesiGöğüs CerrahisiProfesör1
Diş Hekimliği FakültesiAğız Diş ve Çene RadyolojisiDoçent1
Diş Hekimliği FakültesiPedodontiDoçent1
Diş Hekimliği FakültesiProtetik Diş TedavisiDoçent1
Edebiyat FakültesiYeniçağ TarihiDoçent1
Edebiyat FakültesiSosyometriDoçent1
Eğitim FakültesiEğitim Programları ve ÖğretimDoçent1
Fen FakültesiBiyokimyaDoçent1Doçentliğini Kimya bilim dalında almış olmak
Fen FakültesiAnorganik KimyaDoçent1
Fen FakültesiFizikokimyaDoçent1
Fen FakültesiMatematiğin Temelleri ve Matematik LojikDoçent1Diferansiyel operatörler için ters problemler üzerine çalışmış olmak
Fen FakültesiMatematiksel FizikDoçent1Plazma fiziği konusunda çalışmış olmak
Fen FakültesiMoleküler Biyoloji ve GenetikDoçent1
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiİstatistikDoçent1
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSiyaset ve Sosyal BilimlerDoçent1İlgili alanda çalışmaları bulunmak
İlahiyat Fakültesiİslam HukukuDoçent1
İlahiyat FakültesiTefsirDoçent1
Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım FakültesiGrafik AnasanatDoçent1
Mühendislik FakültesiSeramikDoçent1
Mühendislik FakültesiMalzemeDoçent1
Sağlık Bilimleri FakültesiEbelikDoçent1Perineal masaj konusunda çalışmış olmak
Tıp FakültesiDeri ve Zührevi HastalıklarDoçent1
Tıp FakültesiGenel CerrahiDoçent1
Tıp FakültesiKadın Hastalıkları ve DoğumDoçent2
Tıp FakültesiKulak, Burun, Boğaz
Hastalıkları
Doçent1ABR ile ototoksisitenin monitorizasyonu üzerine deneysel çalışma
yapmış olmak
Tıp FakültesiAdli TıpDoçent1
Tıp FakültesiRuh Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Çocukluk travmaları konusunda çalışmış olmak
Turizm FakültesiSeyahat İşlemeciliği ve Turizm
Rehberliği
Doçent1
Cumhuriyet Meslek
Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliğiDoktor Öğretim
Üyesi
1İngilizce alanında doktora yapmış olmak
Cumhuriyet Meslek YüksekokuluReklamcılıkDoktor Öğretim Üyesi1Hizmet ekonomisi konusunda çalışmış olmak
Edebiyat FakültesiÇağatay LehçeleriDoktor Öğretim
Üyesi
1Eski Türk Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Yönetim ve OrganizasyonDoktor Öğretim
Üyesi
1Örgütsel intikam konusunda çalışmış olmak
İlahiyat FakültesiKelamDoktor Öğretim Üyesi1Kelam ilminde delillendirme konusunda çalışmış olmak
Sağlık Bilimleri FakültesiBeslenme ve DiyetetikDoktor Öğretim
Üyesi
1Gen ekspresyonu ve polimorfizm konularında çalışmış olmak
Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
AnesteziDoktor Öğretim
Üyesi
1Nörofizyoloji konusunda çalışmış olmak
Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Eczane HizmetleriDoktor Öğretim
Üyesi
1İlaçların kromatografik analizleri konusunda çalışmış olmak
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluFizyoterapiDoktor Öğretim Üyesi1Deneysel epilepsi modeli üzerine çalışmış olmak
Sivas Meslek YüksekokuluElektrikDoktor Öğretim Üyesi1Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu olup, yarıiletken materyaller üzerine çalışmış olmak
Tıp FakültesiGöz HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi1Behçet hastalığının göz segmenti üzerine etkileri konusunda çalışmış olmak
Tıp FakültesiKadın Hastalıkları ve DoğumDoktor Öğretim Üyesi1Gebe myometriumu üzerine beta reseptör agonisti ilaçların etkileri üzerine çalışma yapmış olmak
Tıp FakültesiKadın Hastalıkları ve DoğumDoktor Öğretim Üyesi1Obstrüktif fetal renal anomaliler konusunda çalışmış olmak.
Tıp FakültesiKalp ve Damar CerrahisiDoktor Öğretim Üyesi1Robotik kalp cerrahisi konusunda deneyimli olmak
Tıp FakültesiGöğüs HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi1Uyku eğitimi (polisomnografi) sertifikasına sahip olmak
Tıp Fakültesiİç HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi1Tıbbi onkoloji yandalı yapmış olmak
Tıp Fakültesiİç HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi1FMF, proteinüri ve glomerulonefrit konularında çalışma yapmış olmak
Tıp FakültesiKardiyolojiDoktor Öğretim Üyesi1İnfektif Endokardit konusunda çalışmış olmak
Tıp FakültesiRadyolojiDoktor Öğretim Üyesi1Orbital kan akım değişikliklerinin değerlendirilmesi konusunda çalışmış olmak.
Tıp FakültesiGenel CerrahiDoktor Öğretim Üyesi1Mezenter iskemi-reperfüzyon hasarı üzerine çalışmış olmak
Tıp FakültesiGöğüs CerrahisiDoktor Öğretim Üyesi1İlgili alanda çalışmaları bulunmak
Tıp FakültesiGöz HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi1Prematüre retinopatisi cerrahisi konusunda çalışmış olmak
Tıp FakültesiTıbbi PatolojiDoktor Öğretim Üyesi1İlgili alanda çalışmaları bulunmak
Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoktor Öğretim
Üyesi
1Çocuk yoğun bakım uzmanı olmak
Tıp FakültesiRadyolojiDoktor Öğretim Üyesi1Romatoid artritin kardiyak etkileri konusunda çalışmış olmak
Tıp FakültesiTıbbi Ekoloji ve HidroklimatolojiDoktor Öğretim Üyesi1İnsanlarda D vitamini seviyesi üzerine çalışmış olmak
Tıp FakültesiTıbbi BiyokimyaDoktor Öğretim
Üyesi
1Laboratuvar testlerine diurnal varyasyonun etkisi ile ilgili çalışması
olmak
Tıp FakültesiTıp EğitimiDoktor Öğretim Üyesi1Romatoid artrit ve spondiloartritlerde metabolik sendrom sıklığı konusunda çalışmış olmak.
Veteriner FakültesiVeterinerlik AnatomisiDoktor Öğretim Üyesi1İlgili alanda doktora yapmış olmak
Veteriner FakültesiVeterinerlik FizyolojsiDoktor Öğretim
Üyesi
1Sinir hasarı ve tedavisi üzerine çalışmış olmak
Veteriner FakültesiVeterinerlik ParazitolojisiDoktor Öğretim Üyesi1Veteriner helmintoloji alanında doktora yapmış olmak
Veteriner FakültesiVeterinerlik Doğum ve JinekolojisiDoktor Öğretim Üyesi2İlgili alanda doktora yapmış olmak
Yıldızeli Meslek
Yüksekokulu
Tıbbi Laboratuvar TeknikleriDoktor Öğretim
Üyesi
1Biyosensör üzerine çalışmış olmak
Fen Bilimleri EnstitüsüEnerji Bilimi ve Teknolojisi (Disiplinlerarası)Doktor Öğretim Üyesi1Akıllı şebekelerde haberleşme konusunda çalışmış olmak
Fen Bilimleri EnstitüsüEnerji Bilimi ve Teknolojisi (Disiplinlerarası)Doktor Öğretim Üyesi1Matris ve luo konverterler üzerine çalışmış olmak

 

T.C. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör alımı ilanı ile ilgili detaylar şu şekilde;

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak olan adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.
Adayların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

Başvuruda İstenilen Belgeler:
Profesör kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası.
Doçent kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş, doktora ya da uzmanlık belgesi 4 takım bilimsel yayın dosyası.

Adaylar bilimsel yayın dosyalarının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, diğer nüshalarını elektronik ortamda (flash bellek) teslim edebilirler.

T.C.  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi çeşitli fakültelere doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör kadrolarına başvuru yapmak için ilgili üniversitenin websitesini ziyaret edebilirsiniz.

       

Kolay Hobiler